Logo

Sangfor Newsletter นำเสนองานวิจัยของ Gartner® ชื่อ The Cloud Strategy Cookbook 2564

Category: Technology
Posted May 11, 2022 15:04 (GMT +7)

ฮ่องกง--(BUSINESS WIRE)--11 พ.ค. 2565

Sangfor Technologies ผู้จำหน่าย IT Infrastructure และโซลูชั่นด้านความปลอดภัยชั้นนำระดับโลกที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ที่เชี่ยวชาญในด้าน Cybersecurity และ Cloud Computing Sangfor ได้ทำงานกับลูกค้าอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ รวมทั้งพัฒนาข้อเสนอที่ดีอยู่แล้ว ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อช่วยให้ลูกค้าของเราทั่วโลกสามารถทำให้การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลเป็นไปอย่างปลอดภัยและง่ายขึ้น

Cloud Strategy Cookbook 2021 โดย Gartner เป็นการจัดเตรียม "Virtual Template” ให้กับ Infrastructure พื้นฐานและ Operation manager สำหรับการจัดทำเอกสารการวางกลยุทธ์ระบบคลาวด์ที่ดี ซึ่งจะตอบคำถาม "อะไร" และ "ทำไม" ที่เกี่ยวข้องกับการ Implement และ การนำระบบคลาวด์ไปใช้

งานวิจัยของ Gartner พบข้อมูลที่น่าสนใจหลายประการ ดังนี้

 • องค์กรที่ไม่มีการวางกลยุทธ์ระบบคลาวด์ (Cloud Strategy) จะมีแนวโน้มในการประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจน้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับองค์กรที่มี Cloud Stategy
 • มีการวางกลยุทธ์ระบบคลาวด์  (Cloud Strategy) ที่มีประสิทธิภาพ จะช่วยตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับหลักการและการจัดลำดับความสำคัญในการวางกลยุทธ์อื่น ๆ ได้ เช่น การวาง Data center, การจัดการระบบ Security รวมไปถึงออกแบบสถาปัตยกรรมของ Cloud
 • องค์กรมักไม่มีการวาง Exit strategy แม้ว่าจะเป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของ Cloud Strategy

Cloud Strategy Cookbook ให้คำแนะนำและ Guidelines สำหรับผู้นำด้าน Infrastructure and Operation (I&O) ในการสร้างแผนกลยุทธ์ระบบคลาวด์ "ที่เป็นปัจจุบัน" สำหรับการย้ายขึ้นระบบคลาวด์และแผนการ Implement ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของธุรกิจหลัก (Core business strategy) อย่างมีประสิทธิภาพ แนวทางของ Cloud Strategy Cookbook แบ่งแผนกลยุทธ์ระบบคลาวด์ออกเป็น 5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ บทสรุปสำหรับผู้บริหาร(Executive Summary), แนวทางพื้นฐาน(Baselines), การระดมสมอง(Brainstorming), หลักการ(Principles) และคลังทรัพยากร(Inventory) รวมถึงการปรับให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และองค์ประกอบที่สนับสนุน

เพื่อให้ตอบโจทย์ The Cloud Strategy Cookbook  Sangfor Newsletter สามารถช่วยตอบคำถามเรื่องการ implement ระบบคลาวด์ “อย่างไร” ให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงเสนอวิธีการการเตรียมตัวก่อนย้ายไปยังระบบคลาวด์ เพื่อทำให้การดำเนินการเป็นไปได้อย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ

 • การระบุวัตถุประสงค์ในการนำระบบคลาวด์ไปใช้ในอุตสาหกรรมต่าง ๆ สำหรับผู้นำด้าน infrastructure and operation (I&O) เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร
 • เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล องค์กรควรเริ่มที่จะเปลี่ยนมาใช้ระบบคลาวด์ รวมไปถึงเริ่มที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจหลัก(Core business)
 • การเลือก Cloud partner ที่มีประสบการณ์และหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายส่วนเกิน(unexpected costs) ที่อาจเกิดขึ้นจากกระบวนการ implementation and operation (I&O)

ท่านสามารถศึกษาข้อมูลรายงานของ Gartner เพิ่มเติมได้ที่ Sangfor Newletter คลิก ที่นี่

แหล่งที่มา: Gartner Research Note

The Cloud Strategy Cookbook G00741474 เผยแพร่เมื่อ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 โดยนักวิเคราะห์: David Smith

GARTNER เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการของ Gartner, Inc. เท่านั้น

และ/หรือ สงวนลิขสิทธิ์ให้บริษัทในเครือที่สหรัฐอเมริกาหรือต่างประเทศใช้ได้เท่านั้น

Sangfor Managed Cloud Services

Sangfor Managed Cloud Services มอบความสะดวกสบายและความยืดหยุ่นในการใช้งานระบบ Public Cloud ด้วยความสามารถด้านการรักษาความปลอดภัย(security), การควบคุม(control) และ Professional service โดยผู้เชี่ยวชาญจาก Private Cloud ซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นระบบคลาวด์ที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรขนาดเล็ก(SME)

Sangfor ให้บริการ Distributed Data Centers ให้กับลูกค้าทั่วโลก ด้วย Infrastructure-as-a-Service (IaaS), Platform-as-a-Service (PaaS) รวมถึง Dedicated resource/Data security และการรักษาความปลอดภัยอย่างเต็มรูปแบบกับด้วย security responsibilities model แบบใหม่ กล่าวได้ว่าเป็น Local Public Cloud ที่มีความปลอดภัยไม่ต่างจาก Private Cloud เลยทีเดียว

เปลี่ยนมาใช้ Sangfor Managed Cloud Services เพื่อทำให้องค์กรของท่านมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างมูลค่าทางธุรกิจให้มากยิ่งขึ้น

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Sangfor Managed Cloud Services

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ www.sangfor.com.

ดูเวอร์ชั่นต้นฉบับได้ที่ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220506005142/en/

ติดต่อสำหรับสื่อ:

Sunny Sun

marketing@sangfor.com

+8675586560605

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!