Logo

Murata Manufacturing: เซ็นเซอร์ดินแบบ 3-in-1 ช่วยเพิ่มผลผลิตและคุณภาพพืชผลสูงสุดใน Smart Agriculture

Category: Technology
Posted May 9, 2022 17:19 (GMT +7)

เกียวโต ประเทศญี่ปุ่น--(บิสิเนสไวร์)--09 พฤษภาคม, 2022

Murata Manufacturing Co., Ltd. (TOKYO:6981) (ISIN:JP3914400001) ได้เปิดตัวเซ็นเซอร์ดินแบบสามในหนึ่งเดียวที่มีความแม่นยำสูงสำหรับการเกษตรแบบยั่งยืนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล  ด้วยการตรวจสอบค่าการนำไฟฟ้า (EC) ปริมาณน้ำและอุณหภูมิของดินไปพร้อมๆ กัน เซ็นเซอร์ช่วยให้เกษตรกรเพิ่มผลผลิตและคุณภาพของพืชผลได้สูงสุดในขณะที่ลดทรัพยากร เช่น น้ำและปุ๋ย

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย อ่านฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20220508005001/en/

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] soil sensor (Photo: Business Wire)

[Murata Manufacturing Co., Ltd.] เซ็นเซอร์ดิน (ภาพ: Business Wire)

ปลายเซ็นเซอร์ดินมีกริดอิเล็กโทรดไวพิเศษ 9 อันที่ให้การวัดค่า EC ของดินอย่างสม่ำเสมอ อิเล็กโทรดเหล่านี้ใช้อัลกอริธึมเฉพาะในการวัดและเปรียบเทียบค่า EC ของน้ำในรูพรุน ซึ่งเป็นน้ำที่อยู่ระหว่างอนุภาคในดิน กับปริมาตรของสารอาหารตามธรรมชาติของดินและปุ๋ยที่เติม  การวัดค่า EC เหล่านี้ไม่ได้รับผลกระทบจากความชื้นในดิน ซึ่งจะช่วยขจัดความไม่แน่นอนในดิน และมีส่วนในการปรับปรุงคุณภาพและผลผลิตพืชผลด้วยการใส่ปุ๋ยให้เหมาะสม

การรู้ปริมาณน้ำในดินยังช่วยให้ผู้ปลูกสามารถทดน้ำในดินได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ช่วยประหยัดน้ำ เช่นเดียวกับการตรวจสอบสภาพดิน เซ็นเซอร์ที่ทนทานและเชื่อถือได้สามารถตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำและทะเลสาบได้

Yoshiyuki Oba ผู้พัฒนา Murata กล่าวว่า "เราได้ทำการทดสอบสาธิตโดยใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับดินของเราในทุ่งนาและพืชผลต่างๆ เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพ  การใช้ข้อมูลเพื่อการจัดการและการควบคุม เซ็นเซอร์ดินมีส่วนช่วยในการประหยัดแรงงานในงานเกษตรกรรม และลดการสูญเสียทรัพยากรอันมีค่า เช่น น้ำและปุ๋ย พวกเขายังมีส่วนช่วยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เช่น ปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ความเสียหายของเกลือ และปัญหาด้านอาหารที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก”

เซ็นเซอร์เหล่านี้สามารถป้องกันฝุ่นและน้ำตามมาตรฐาน IP68 รวมถึงการกันสนิมสำหรับใช้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง เซ็นเซอร์วัดระดับดินประสิทธิภาพสูงและประหยัดพลังงานเหล่านี้สามารถทำงานด้วยแบตเตอรี่ AA สามก้อนนานกว่าครึ่งปี หากช่วงการวัดคือทุกๆ 30 นาที เซ็นเซอร์หลายอินเทอร์เฟซยังรองรับ UART, RS232E, RS485, SDI-12 และ RS485 MODBUS ทำให้เข้ากันได้กับระบบการจัดการพืชผลที่มีอยู่

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่: https://www.murata.com/en-global/products/sensor/soil

อ่านต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220508005001/ th/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ:
Murata Manufacturing Co., Ltd.
Wakana Nakamura, prsec_mmc@murata.com 
Corporate Communications Department (ฝ่ายสื่อสารองค์กร)

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!