Logo

สูตรของเหลว RGC-COV19TM ที่ใช้ในการวิจัยของ Regencell Bioscience แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพผ่านทางผู้ป่วยที่ลงทะเบียนในการกำจัดโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางภายในระยะเวลาการรักษา 6 วันในการทดลองประสิทธิภาพของ EARTH

Category: Biomedical
Posted Feb 17, 2022 18:49 (GMT +7)

 • ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 36 จาก 37 รายที่รับการรักษาในการทดลองนี้ คิดเป็นประมาณร้อยละ 97.3 ของผู้ป่วย ผลรายงานว่าอาการทั้งหมดถูกกำจัดภายในระยะเวลาการรักษา 6 วัน ช่วยรักษาการสูญเสียหรือลดการรับรู้รสชาติและกลิ่น (“Sensory Dysfunction”) และไอเป็นครั้งคราว ทั้งนี้จำนวนสูงสุดของอาการต่าง ๆ ที่รายงานสำหรับบุคคลใดบุคคลหนึ่งคือ 14 ราย
 • ผู้ป่วยจำนวน 15 จาก 36 รายมีอาการผิดปกติทางประสาทสัมผัสก่อนเข้ารับการรักษา ในบรรดาผู้ป่วยจำนวน 15 รายนั้น มี 5 รายฟื้นตัวจากการทำงานทางประสาทสัมผัส ในขณะที่อีก 10 รายมีอาการดีขึ้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรักษา 6 วัน
 • ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 31 จาก 37 ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 83.8 ของผู้ป่วย ผลรายงานว่ามีการกำจัดอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการหลังจากรับประทาน RGC-COV19 TM ครบ 1 โดส (วันที่ 1 ของการรักษา) ด้วยจำนวนมากที่สุดของการกำจัดอาการหลังจาก 1 วัน ของการรักษาคือ 7 อาการ
 • จากผู้ป่วย 37 ราย ในผู้ป่วยจำนวน 9 รายมีอาการหายใจลำบาก (อาการหายใจไม่ออก หรือ difficulty breathing) ร่วมกับอาการเจ็บหน้าอกอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วย 6 จาก 9 รายนี้ไม่มีอาการหายใจลำบากและ/หรือเจ็บหน้าอกอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับ RGC-COV19 TM ครบ 1 โดส
 • ผู้ป่วยทั้งหมด 23 รายที่เริ่มใช้ RGC-COV19 TM ภายใน 3 วันนับจากเริ่มมีอาการ ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 3.2 วัน ในการกำจัดอาการทั้งหมด ช่วยรักษาในความผิดปกติทางประสาทสัมผัสและอาการไอเป็นครั้งคราว
 • ผู้ป่วยทั้งหมด 14 รายที่เริ่มใช้ RGC-COV19TM ระหว่าง 4 ถึง 5 วันนับจากเริ่มมีอาการ ใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 3.6 วัน ในการกำจัดอาการทั้งหมด ช่วยรักษาความผิดปกติทางประสาทสัมผัสและอาการไอเป็นครั้งคราว

ฮ่องกง--(BUSINESS WIRE)--17 กุมภาพันธ์ 2565

Regencell Bioscience Holdings Limited (NASDAQ: RGC) (“Regencell” หรือ “บริษัท”) ในวันนี้ประกาศผลการวิเคราะห์บุคคลทั้งหมด 37 รายที่ลงทะเบียนในการประเมินค่า/การตัดสินและการประเมิน RGC-COV19TM TCM ผ่านแนวทางแบบองค์รวม หรือ Evaluation and Assessment of RGC-COV19TM TCM through a Holistic approach (“EARTH”) การทดลองใช้ประสิทธิภาพโดย Regencell Bioscience Asia Limited (“Regencell Asia”) ของ COVID-19 oral TCM candidate RGC-COV19TM ใหม่ชนิดรับประทาน (Regencell Bioscience (RGCA-CV01) ที่เป็นสูตรของเหลว) ผลลัพธ์ยังไม่ได้รับการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพ เมื่อเสร็จสิ้นการทดลองประสิทธิภาพของ EARTH แล้ว RGC-COV19TM สามารถใช้ในวงกว้างขึ้นสำหรับการรักษาประชากรที่แสวงหาแนวทางธรรมชาติและองค์รวมเพื่อลดและกำจัดอาการของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อลดความเสี่ยงของการรักษาในโรงพยาบาลและการเสียชีวิต

“ผลลัพธ์ของ EARTH ถือเป็นการเดินทางครั้งสำคัญของบริษัทโดยมีเป้าหมายในการช่วยและปรับปรุงชีวิตของผู้ป่วยทั่วโลก ในขณะที่ผู้ป่วยโควิด-19 ยังคงเพิ่มขึ้นทั่วโลกในปี 2565 จึงมีการเร่งโดยด่วนในการหาแนวทางแบบองค์รวมในการรักษาโควิด-19 ด้วยการก่อตั้ง Regencell Asia และจากผลการวิจัยเบื้องต้นของ EARTH เราหวังว่ากระบวนการในการหาทางเลือกในการรักษาโดยธรรมชาติสำหรับโควิด19 จะเร็วขึ้น ผลลัพธ์เหล่านี้เน้นให้เห็นถึงศักยภาพในการนำเสนอการรักษาแบบองค์รวมและเป็นธรรมชาติสำหรับโควิด-19” Ji Yang Lee (Jay) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้ง Regencell Asia กล่าว

เกี่ยวกับการทดลองประสิทธิภาพของ EARTH

วัตถุประสงค์หลักของ EARTH คือการประเมินค่า/การตัดสินและการประเมินประสิทธิภาพใน TCM – RGC-COV19TM ของ Regencell Bioscience (Regencell Bioscience (RGCA-CV01) สูตรของเหลว) ในการลดและกำจัดอาการโควิด-19 ผ่านแนวทางองค์รวมภายในระยะเวลา 6 วัน

EARTH เป็นการทดลองประสิทธิภาพแบบไม่อำพรางซึ่งดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 เกณฑ์คุณสมบัติกำหนดให้ผู้ป่วยทุกรายได้รับการยืนยันทางห้องปฏิบัติการว่าติดเชื้อ SARS-CoV-2 ภายใน 3 วันก่อนการรักษาและมีอาการภายใน 5 วันก่อนการรักษา

ตามเกณฑ์ที่กล่าวไว้ข้างต้น ผู้ป่วยที่ไม่มีอาการถูกปฏิเสธและในที่สุดก็มีผู้ป่วย 37 รายที่ผ่านการคัดเลือกและเข้ารับการลงทะเบียน ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนมีอายุระหว่าง 5 ถึง 61 ปี และมีเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกัน จำนวน 23 รายอาศัยอยู่ในกัวลาลัมเปอร์และเซเรมบัน ประเทศมาเลเซีย ในขณะที่อีก 14 คนอาศัยอยู่ในแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนจำนวน 23 จาก 37 รายเริ่มใช้ RGC-COV19TM ภายใน 3 วันหลังจากเริ่มมีอาการ และผู้ป่วยที่เหลืออีก 14 รายเริ่มใช้ RGC-COV19TM ระหว่าง 4 ถึง 5 วันหลังที่เริ่มมีอาการ

ในการดำเนินการทดลอง EARTH ซึ่ง Regencell Asia ได้กำหนดการรักษาสูงสุดจำนวน 6 วันต่อผู้ป่วยหนึ่งราย ผู้ป่วยที่ลงทะเบียนต้องรายงานอาการโควิด-19 ทุกวันตามความรุนแรง 3 ประเภท (เล็กน้อย ปานกลาง รุนแรง) และรายการของอาการอย่างเช่น มีไข้ เหนื่อยล้า ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ รู้สึกร้อน หนาวสั่น ง่วงซึม หายใจถี่ เจ็บหน้าอกหรือแน่นอย่างต่อเนื่อง ปวดกล้ามเนื้อและไม่สบายท้อง ผู้ป่วยยังได้รับการร้องขอให้ระบุอาการอื่น ๆ ที่พวกเขาประสบอยู่ ทั้งนี้ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง 2 วัน ในขณะที่การทดสอบปฏิกิริยาลูกโซ่โพลีเมอเรสย้อนกลับ (RT-PCR) สำหรับผู้ป่วยในมาเลเซียดำเนินการทุก 2 วัน

เมื่อใดก็ตามที่ผลการทดสอบ RT-PCR ของผู้ป่วยเป็นลบหรือผู้ป่วยไม่มีอาการของโควิด-19 อีกต่อไป (ช่วยรักษาอาการผิดปกติทางประสาทสัมผัสหรือไอเป็นครั้งคราว) ภายในระยะเวลาการรักษา 6 วันนั้นการรักษาจะสิ้นสุดลง ขณะรับการรักษา TCM จำนวน 3 รายไม่ได้รับการฉีดวัคซีน จำนวน 3 รายได้รับการฉีดวัคซีนบางส่วน และจำนวน 31 รายได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน เมื่อสิ้นสุดการรักษาจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดที่อาการหายไปอย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลาการรักษา 6 วัน ช่วยรักษาความผิดปกติทางประสาทสัมผัสและอาการไอเป็นครั้งคราวจะถูกบันทึกเพื่อประเมินประสิทธิภาพ

เกี่ยวกับผลลัพธ์ของ EARTH

ประสิทธิภาพของอาการหมดไปอย่างสมบูรณ์ภายในระยะเวลาการรักษา 6 วัน

ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 36 จาก 37 ราย ได้รับการรักษาจนหมดอาการ ช่วยรักษาอาการผิดปกติทางประสาทสัมผัสและอาการไอเป็นครั้งคราวภายในระยะเวลาการรักษา 6 วัน การทดลองวัดประสิทธิภาพของเราแสดงให้เห็นว่าหลังจากรับ RGC-COV19TM ผู้ป่วยร้อยละ 97.3 ได้รับการกำจัดโควิด-19 ที่มีอาการเล็กน้อยถึงปานกลาง ช่วยรักษาความผิดปกติทางประสาทสัมผัสและอาการไอเป็นครั้งคราวภายในระยะเวลาการรักษา 6 วัน ผู้ป่วยจำนวน 15 จาก 36 รายมีอาการผิดปกติทางประสาทสัมผัสก่อนเข้ารับการรักษา ในบรรดาผู้ป่วย 15 รายนั้น จำนวน 5 ราย มีการฟื้นตัวของการทำงานทางประสาทสัมผัส ขณะที่อีก 10 รายที่เหลือมีอาการดีขึ้นเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการรักษาจำนวน 6 วัน

จากผู้ป่วยจำนวน 36 ราย ซึ่งจำนวนวันที่ใช้รักษาจนหมดอาการ ช่วยรักษาอาการผิดปกติทางประสาทสัมผัสและไอเป็นครั้งคราวภายในระยะเวลาการรักษาจำนวน 6 วัน คือ 1 วัน = ผู้ป่วยจำนวน 6 ราย, 2 วัน = ผู้ป่วยจำนวน 7 ราย, 3 วัน = ผู้ป่วยจำนวน 5 ราย, 4 วัน = ผู้ป่วยจำนวน 11 ราย, 5 วัน = ผู้ป่วยจำนวน 4 ราย, 6 วัน = ผู้ป่วยจำนวน 3 ราย

อาการหมดไปหลังจากได้รับ RGC-COV19TM ครบ 1 โดส

ผู้ป่วยโควิด-19 จำนวน 31 จาก 37 ราย คิดเป็นประมาณร้อยละ 83.8 ของผู้ป่วย ผลรายงานการกำจัดอาการอย่างน้อยหนึ่งอาการหลังจากรับ RGC-COV19TM ครบ 1 โดส ด้วยจำนวนที่มากที่สุดของการกำจัดอาการหลังจากการรักษา 1 วัน ได้ถูกรายงานโดยผู้ป่วยจำนวน 7 ราย จำนวนวันเฉลี่ยที่ใช้ตั้งแต่เริ่มการรักษาสำหรับผู้ป่วยโควิด-19 ทั้ง 37 รายที่อาการหมดไป ช่วยรักษาความผิดปกติทางประสาทสัมผัสและอาการไอเป็นครั้งคราวอยู่ที่ประมาณ 3.4 วัน จำนวนมากที่สุดของอาการต่าง ๆ ที่รายงานโดยผู้ป่วยคือ 14 อาการ และจำนวนเฉลี่ยของอาการต่าง ๆ ที่รายงานคือประมาณ 6 อาการ

มาเลเซีย – การรักษาที่นำไปสู่การตรวจด้วยวิธี RT-PCR ที่ได้ผลลบ

จากผู้ป่วยจำนวน 23 รายจากมาเลเซีย มีผู้ป่วยจำนวน 10 ราย (คิดเป็นประมาณร้อยละ 43.48) ทดสอบวิธี RT-PCR ที่ได้ผลลบภายใน 6 วันของการรักษา (RT-PCR ที่ได้ผลลบใน 2 วัน = ผู้ป่วยจำนวน 4 ราย, 4 วัน = ผู้ป่วยจำนวน 4 ราย, 5 วัน = ผู้ป่วยจำนวน 1 ราย, 6 วัน = ผู้ป่วยจำนวน 1 ราย) นับตั้งแต่เริ่มการรักษา จำนวนวันเฉลี่ยของผู้ป่วยจำนวน 10 รายที่ทดสอบได้ผลเป็นลบคือ 3.5 วัน จำนวนวันต่ำสุดและสูงสุดที่ผู้ป่วยทดสอบได้ผลเป็นลบคือ 2 และ 6 วันตามลำดับ ผู้ป่วยที่เหลืออีก 13 ราย ที่อาการหมดไป ช่วยรักษาอาการผิดปกติทางประสาทสัมผัสและไอเป็นครั้งคราวภายใน 6 วัน (โดยเฉลี่ยประมาณ 3.5 วัน) ดังนั้นจึงไม่ได้ตรวจหาเชื้อโควิด-19 เพิ่มเติม

การรักษาภายใน 3 วันนับจากเริ่มมีอาการ เทียบกับภายใน 4 ถึง 5 วันนับจากเริ่มมีอาการ

การวิเคราะห์เพิ่มเติมพบว่าผู้ป่วยจำนวน 23 รายที่เริ่มใช้ RGC-COV19TM ภายใน 3 วันนับจากเริ่มมีอาการใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 3.2 วันที่อาการหมดไป ช่วยรักษาความผิดปกติทางประสาทสัมผัสและอาการไอเป็นครั้งคราว โดยจำนวนสูงสุดของอาการต่าง ๆ ที่รายงานโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งคือ 14 อาการและจำนวนเฉลี่ยของอาการต่าง ๆ ที่รายงานคือ 5 อาการ

ผู้ป่วยที่เหลืออีกจำนวน 14 รายที่เริ่มใช้ RGC-COV19TM ระหว่าง 4 ถึง 5 วันนับจากเริ่มมีอาการใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 3.6 วันที่อาการหมดไป ช่วยรักษาความผิดปกติทางประสาทสัมผัสและอาการไอเป็นครั้งคราว โดยจำนวนสูงสุดของอาการต่าง ๆ ที่รายงานโดยบุคคลใดบุคคลหนึ่งคือ 13 อาการและจำนวนเฉลี่ยของอาการที่รายงานคือ 7 อาการ

สถานะการฉีดวัคซีน

ผู้ป่วยจำนวน 3 รายที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ผลรายงานว่าแต่ละรายมีอาการโดยเฉลี่ย 3 อาการ และผู้ป่วยทั้ง 3 รายใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ 2.3 วันในการกำจัดอาการ ผู้ป่วยจำนวน 3 รายที่ได้รับการฉีดวัคซีนเพียงบางส่วน ผลรายงานอาการโดยเฉลี่ย 3 อาการต่อราย และใช้เวลาประมาณ 3.3 วันที่อาการหมดไป ช่วยรักษาความผิดปกติทางประสาทสัมผัส ผู้ป่วยจำนวน 1 ใน 3 รายนี้ทดสอบ RT-PCR ได้ผลเป็นลบหลังการรักษาจำนวน 4 วัน ผู้ป่วยที่เหลือซึ่งได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วน ผลรายงานจำนวนเฉลี่ย 6 อาการ และผู้ป่วยเหล่านี้ใช้เวลาประมาณ 3.5 วันที่อาการหมดไป ช่วยรักษาความผิดปกติทางประสาทสัมผัสและอาการไอเป็นครั้งคราว ผู้ป่วยทุกรายที่ได้รับการฉีดวัคซีนอาจได้รับวัคซีนเข็มแรก เข็มสอง หรือวัคซีนสูตรไขว้จาก Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Sinovac-CoronaVac และ/หรือ Janssen ของ Johnson & Johnson

ผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงสูง

จากผู้ป่วยจำนวน 37 ราย ผู้ป่วยจำนวน 9 รายมีอาการหายใจลำบาก (อาการหายใจไม่ออก) ร่วมกับอาการเจ็บหน้าอกอย่างต่อเนื่อง ผู้ป่วยจำนวน 6 ใน 9 รายนี้ไม่มีอาการหายใจลำบากและ/หรือเจ็บหน้าอกอย่างต่อเนื่องหลังจากได้รับ RGC-COV19 TM  ครบ 1 โดส

ไม่มีผลข้างเคียง

จากข้อมูลที่ผู้ป่วยรายงานด้วยตนเอง ไม่มีอาการแย่ลงระหว่างและหลังการใช้ RGC-COV19TM และไม่มีผู้ป่วยรายใดได้รับผลข้างเคียงที่ไม่ทราบสาเหตุ

ไม่มีการรักษาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ที่เกิดขึ้น

ในบรรดาผู้ป่วยจำนวน 3 รายที่เป็นโรคร่วม อย่างเช่น โรคแพ้ภูมิตัวเอง (SLE) โรคหอบหืด และโรคมะเร็ง ไม่มีการรักษาเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เกิดขึ้นและไม่มีการหยุด RGC-COV19TM เนื่องจากผลลัพธ์ที่ไม่พึงประสงค์

การเสียชีวิต/เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

เมื่อสิ้นสุดการทดลองใช้ประสิทธิภาพของ EARTH ไม่มีผู้ป่วยรายใดเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลและไม่มีผู้เสียชีวิต ประสิทธิภาพของ RGC-COV19TM ไม่ได้รับผลกระทบจากระยะเวลาที่เริ่มมีอาการหรือปัจจัยเสี่ยง ผลลัพธ์มีความสอดคล้องกันในทุกช่วงอายุ เพศ เชื้อชาติและกลุ่มชาติพันธุ์ในผู้ป่วยที่ลงทะเบียน

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ EARTH

มีผู้ป่วยหลายร้อยล้านคนทั่วโลกที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อโควิด-19 และบางคนมีอาการหลังโควิด-19 อย่างเช่น เหนื่อยล้าอย่างรุนแรง (อ่อนเพลีย) หายใจลำบาก มีปัญหาด้านความจำและสมาธิ (สภาวะสมองล้า) ใจสั่น เวียนศีรษะ เจ็บหน้าอกหรือแน่น ปวดข้อ ซึ่งขณะนี้จัดอยู่ในกลุ่มอาการลองโควิด (long-COVID)

เนื่องจากอาการลองโควิดมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณภาพชีวิตและความสามารถในการทำงานของแต่ละบุคคล Regencell Asia จึงอยู่ระหว่างการดำเนินการศึกษาสำหรับผู้ป่วยลองโควิดโดยใช้สูตรธรรมชาติและองค์รวม - RGC-COV19TM (RGCA-LCV01)

เกี่ยวกับ RGC-COV19TM

RGC-COV19TM (RGCA-CV01) เป็นสูตรของเหลวเพื่อการศึกษาวิจัยที่เป็นธรรมชาติชนิดรับประทาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อลดและกำจัดอาการโควิด-19

RGC-COV19TM สามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัยเป็นเวลาสองถึงสามสัปดาห์ ในการดำเนินการEARTH การรักษาถูกจำกัดไว้ที่ 6 วัน เพื่อประเมินประสิทธิภาพในการลดและกำจัดอาการโควิด-19

Regencell เริ่มแนวทางเชิงสอบสวนเกี่ยวกับการรักษาโควิด-19 เมื่อเพื่อนของ Regencell ได้รับเชื้อโควิด-19 ในเดือนมีนาคม 2563 และ TCM Practitioner ได้ใช้สูตร TCM ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเขา โดยใช้มาตลอด 30 ปีที่ผ่านมาเพื่อรักษาผู้ป่วยที่เป็นหวัดและไข้หวัดใหญ่ต่าง ๆ รวมถึงในช่วงการระบาดของโรคซาร์สในปี 2546 ในการรักษาเขา ทั้งนี้ TCM Practitioner ได้ให้การรักษาผู้ป่วยโควิด-19 ที่สมัครใจจำนวน 9 รายในสหรัฐอเมริกา “TCM Practitioner” หมายถึงพันธมิตรการวิจัยเชิงกลยุทธ์ของ TCM ซึ่ง Sik-Kee Au เป็นบิดาของผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของเรา

ผลการศึกษาพบว่าการรักษาได้ผลดี เนื่องจาก Regencell มีเป้าหมายในการช่วยชีวิต ปรับปรุงความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วย และตอบสนองความต้องการที่ไม่ได้รับการตอบสนองในตลาด Regencell ต้องการทำให้การรักษาแบบธรรมชาติและแบบองค์รวมพร้อมสำหรับผู้คนที่ต้องการ

ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ถึงสิงหาคม 2564 Regencell ได้ตั้งค่าโปรโตคอลและขั้นตอนการดำเนินการทดลองประสิทธิภาพของ EARTH ในมาเลเซียและสหรัฐอเมริกา

RGC-COV19TM ใช้ส่วนผสมจากธรรมชาติเพื่อกระตุ้นกลไกการรักษาของร่างกายและยาช่วยบรรเทาอาการของโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างเช่น มีไข้ อ่อนเพลีย ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก ปวดศีรษะ คลื่นไส้ หนาวสั่น เซื่องซึม หายใจถี่ เจ็บอกเรื้อรัง และปวดเมื่อยตามกล้ามเนื้อ ในขณะที่ยาทำงานเพื่อ (i) ลดและล้างเมือกและเสมหะออกจากระบบทางเดินหายใจส่วนบน; (ii) กำจัดเชื้อโรคจากไวรัสภายนอกผ่านทางเหงื่อ ปัสสาวะและอุจจาระ; (iii) ล้างความร้อนสิ่งที่อยู่ภายในและตับ; (iv) ดีท็อกซ์ตับ; และ (v) ปรับปรุงการไหลเวียนของร่างกาย

ด้วยการใช้ TCM Practitioner “Sik-Kee Au TCM Brain Theory®”, RGC-COV19TM ช่วยขจัดลิ่มเลือดออกจากสมองจึงฟื้นฟูการทำงานของสมองต่าง ๆ ของผู้ป่วย

RGC-COV19TM (RGCA-CV01) จัดให้ที่ 1 โดสของ RGCA-CV01-1Na (ประมาณ 230 มล.) และ 1 โดสของ RGCA-CV01-2Da (ประมาณ 230 มล.) ในแต่ละครั้ง โดยให้ 1 โดสของ RGCA-CV01-1Na เริ่มตั้งแต่คืนวันแรกของการรักษา และรับประทาน 1 โดสของ RGCA-CV01-2Da หลังอาหารกลางวันในวันถัดไปจนกว่าอาการจะหมดไป

เกี่ยวกับ Regencell Bioscience Holdings Limited และ Regencell Bioscience Asia Limited: ความก้าวหน้าในสูตร TCM ที่ออกแบบมาเพื่อช่วยชีวิตและปรับปรุงชีวิต

เป็นระยะเวลากว่า 30 ปีที่ TCM Practitioner ซึ่ง Regencell Bioscience เป็นพันธมิตรด้วยได้รักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติของระบบประสาทและโรคติดเชื้อ TCM formulae candidates ของ TCM Practitioner มาจากสูตรพื้นฐานของ TCM และสูตรที่ปรับได้ซึ่งพัฒนาขึ้นจากทฤษฎีสมอง TCM ของเขาหรือที่รู้จักกันในชื่อ "Sik-Kee Au TCM Brain Theory®"

ทั้ง Regencell Bioscience และ TCM Practitioner มุ่งมั่นที่จะตอบแทนสังคมและแสดงให้เห็นถึง CARE ผ่านการดูแลผู้ป่วย ความรับผิดชอบโดยการรักษามาตรฐานคุณภาพและความซื่อสัตย์ในระดับสูง ความเคารพโดยประเมินค่าความร่วมมือ การทำงานเป็นทีมและความสามัคคี และความกระตือรือร้นในการปรับปรุงชีวิตของผู้ด้อยโอกาส

นับตั้งแต่จดทะเบียน Regencell Bioscience ผ่านการร่วมทุนกับ Honor Epic Enterprises Limited ได้ก่อตั้ง Regencell Bioscience Asia Limited เพื่อเสนอการรักษาที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 แก่ผู้ป่วยในประเทศอาเซียน อินเดีย ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เนื่องจาก Regencell Bioscience มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำตลาดระดับโลกในด้านการรักษาแบบธรรมชาติและแบบองค์รวมสำหรับความผิดปกติทางระบบประสาทและโรคติดเชื้อ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชมได้ที่ www.regencellbioscience.com และ www.regencellasia.com

ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

เอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มี “ข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต” ตามความหมายของกฎหมายที่บังคับใช้ รวมถึงกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐบาลกลางสหรัฐ ข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้อาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อความที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ แผนงาน และกลยุทธ์ของเรา; ข้อความที่มีการคาดการณ์ผลการดำเนินงานหรือสถานะทางการเงิน; ข้อความที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย การพัฒนา และการใช้แพลตฟอร์มด้านเทคโนโลยี  เทคโนโลยี ผลิตภัณฑ์ และตัวเลือกผลิตภัณฑ์ของเรา; และข้อความทั้งหมดที่กล่าวถึงกิจกรรม เหตุการณ์ หรือการพัฒนาที่เราตั้งใจ คาดหวัง โครงการ เชื่อ หรือคาดการณ์ว่าจะเกิดหรืออาจเกิดขึ้นในอนาคต ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนของบริษัทของเรา ได้แก่: ความสามารถของเราในการได้รับการอนุมัติด้านกฎระเบียบและ TCM formulae และ/หรือผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่สุดแล้วตาม TCM formulae ของเรา; ผลการศึกษาวิจัยของเราปราศจากอคติของผู้ปกครองหรือผู้ดูแลผู้ป่วย เนื่องจากเราอาศัยข้อมูลที่ได้รับจากพวกเขา; ความยากลำบากในการลงทะเบียนผู้ป่วยในการศึกษาวิจัยของเรา; ผลข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เกิดจาก TCM formulae candidates อาจทำให้ล่าช้าหรือขัดขวางการอนุมัติด้านกฎระเบียบหรือขัดขวางการค้าเชิงพาณิชย์;หรือไม่ผลการศึกษาก่อนหน้านี้เกี่ยวกับ TCM formulae เฉพาะบุคคลสามารถคาดการณ์ผลการศึกษาวิจัยในอนาคตได้; ความล้มเหลวของกระบวนการวิจัยและพัฒนา; หรือไม่ TCM formulae candidates ใด ๆ ที่สามารถพัฒนา ผลิต ขาย ทำการตลาดและจัดจำหน่าย; ความสามารถในการค้าที่ประสบความสำเร็จในการรักษาใด ๆ ในอนาคต; ความสามารถของเราในการเพิ่มการรับรู้แบรนด์ของเรา; และความสามารถของเราในการได้มาและปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาของเรา; และการประชาสัมพันธ์ที่ไม่พึงประสงค์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ TCM formulae candidates ส่วนผสมหรือโปรแกรมการตลาดแบบเครือข่าย เราได้ใช้ข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้บนสมมติฐานและการประเมินโดยฝ่ายบริหารของเราตามประสบการณ์และการรับรู้ของพวกเขาเกี่ยวกับแนวโน้มในอดีต สภาวะปัจจุบัน การพัฒนาในอนาคตที่คาดหวัง และปัจจัยอื่น ๆ ที่พวกเขาเชื่อว่ามีความเหมาะสม นอกจากนี้บริษัทยังใช้และสันนิษฐาน โดยไม่มีการตรวจสอบโดยอิสระ ในความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลทั้งหมดที่มีจากแหล่งข้อมูลสาธารณะ และไม่รับประกันโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลดังกล่าว แม้ว่าผลการดำเนินงาน สถานะทางการเงินและสภาพคล่อง และการพัฒนาอุตสาหกรรมที่เราดำเนินการอยู่จะสอดคล้องกับข้อความที่มีลักษณะคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตที่มีอยู่ในการนำเสนอนี้ แต่ก็อาจไม่ได้บ่งบอกถึงผลลัพธ์หรือการพัฒนาในอนาคต สำหรับการอภิปรายเกี่ยวกับความเสี่ยงและความไม่แน่นอนอื่น ๆ เหล่านี้ โปรดดูรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 20-F สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์ของ SEC ได้ที่ www.sec.gov ข้อมูลทั้งหมดในเอกสารประชาสัมพันธ์นี้เป็นข้อมูล ณ วันที่เผยแพร่ และบริษัทไม่มีหน้าที่ในการปรับปรุงข้อมูลนี้เว้นแต่กฎหมายจะกำหนด คำเตือนนี้จัดทำขึ้นภายใต้บทบัญญัติด้านความปลอดภัยของมาตรา 21E ของกฎหมายปฏิรูปการฟ้องร้องคดีหลักทรัพย์ส่วนบุคคลปี 2538

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20220216005895/en/

ติดต่อ:

นักลงทุนสัมพันธ์
James Chung
ir@rgcbio.com
+852 2155 0823

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!