Logo

Black & Veatch: แผนกลยุทธ์เพื่อให้บรรลุการกำจัดคาร์บอนจากการผลิตไฟฟ้า ก้าวแรกสู่การเปลี่ยนผ่านพลังงาน อย่างเป็นธรรมในเอเชีย

Category: Energy
Posted Feb 14, 2022 08:49 (GMT +7)

แผนกลยุทธ์การกำจัดคาร์บอนจากการผลิตไฟฟ้าที่สามารถปรับแต่งได้และนำไปปฏิบัติได้จริง คือกุญแจสำคัญในการพัฒนา สภาพภูมิอากาศของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืน

สิงคโปร์ (13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565) – ถึงแม้ว่าการมีแผนกลยุทธ์การกำจัดคาร์บอนที่ชัดเจนและมุ่งมั่น จะช่วยให้เอเชียบรรลุ การเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานอย่างเท่าเทียมได้ แต่มากกว่าร้อยละ 50 ของอุตสาหกรรมที่เข้าร่วมการตอบแบบสอบถามใน

Black & Veatch’s 2022 Asia Electric Report ยังคงขาดแผนดังกล่าวอยู่

นอกจากการผสมผสานวิธีการแก้ปัญหา การผลิต การลำเลียง และการกระจายพลังงาน จะต้องมีการพัฒนาที่มากขึ้นเพื่อสนับสนุน

พันธสัญญาการทำให้คาร์บอนเป็นศูนย์ของเอเชียแล้ว การวางแผนยุทธศาสตร์การลดคาร์บอนและการทำแผนกลยุทธ์จะช่วยให้การการประเมินผลของเทคโนโลยีที่มีอยู่และที่เกิดขึ้นใหม่นั้นทำได้ง่ายมากขึ้น รวมถึงจะช่วยเป็นแนวทางในการตัดสินใจในระยะเวลาห้าปี สิบปี ยี่สิบปีข้างหน้า และในปีต่อๆไปด้วย

อนาคตของพลังงานจะหมายถึงการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พลังงานแสงอาทิตย์, พลังงานลม, พลังงานน้ำ, เชื้อเพลิงชีวภาพใหม่ (new biofuels), ปฏิกิริยาเคมีของแบตเตอรี่ และโครงสร้างพื้นฐานแบบผสมผสานสำหรับการชาร์จรถยนต์ (integrated vehicle charging infrastructure) โดย ณ ปัจจุบัน ไฮโดรเจนสีเขียว (green hydrogen) กำลังก้าวเข้ามาเป็นเชื้อเพลิงทางเลือกแห่ง อนาคต ด้วยศักยภาพในการลดปริมาณการผลิตคาร์บอนจากกระบวนการผลิต การลำเลียง การให้ความร้อนแก่อาคารบ้านเรือนหรืออาคารเชิงพาณิชย์ และยังเป็นวัตถุดิบหรือเชื้อเพลิงในกระบวนการต่างๆในอุตสาหกรรม รวมถึงอุตสาหกรรม ที่ยากต่อการลดทอน (hard-to-abate industrial processes)

ในฐานะผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานแบบครบวงจรระดับโลกที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคและเชิงพาณิชย์, Black & Veatch กำลังทำงานร่วมกับลูกค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมและระดับภูมิภาค เพื่อค้นหาเส้นทางที่ยั่งยืนที่จะสร้างสมดุลระหว่างความจำเป็นของการลดปริมาณการผลิตคาร์บอนโดยยังคงรักษาความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ และสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ

“เพื่อตอบสนองความต้องการทางพลังงานที่หลากหลายของทั้งประเทศที่พัฒนาแล้ว และที่กำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียนั้น

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยงข้องหลักจะต้องใช้แผนกลยุทธ์ที่ต่างกันออกไป แต่ยังคงสนับสนุนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อนำความคิดริเริ่มจากขั้นตอนการวางแผนโครงการไปสู่ขั้นตอนการดำเนินการหรือนำไปปฏิบัติจริงเพื่อที่จะบรรลุวัตถุประสงค์ ในการเปลี่ยนผ่านพลังงานอย่างเป็นธรรม และเป็นเหตุเป็นผล”  Yatin Premchand, managing director, APAC, Black & Veatch Global Advisory กล่าว

ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลัก ได้แก่ รัฐบาล, นักลงทุน, บริษัทด้านสาธารณูปโภค และ พลังงาน, ผู้ให้บริการขนส่งและโลจิสติกส์ และผู้ใช้พลังงานรายใหญ่

Premchand จะหารือเกี่ยวกับกลยุทธ์ที่สำคัญอื่นๆ สำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานอย่างเป็นธรรมในเอเชียที่ งานสัปดาห์ความยั่งยืน ของ Economist Impact Asia ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ระหว่างการอภิปรายหัวข้อ “Power Disrupted: A Fair Energy Transit in Asia” (การเปลี่ยนแปลงด้านพลังงาน เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนผ่านที่เป็นธรรมในเอเชีย”

                                                                                          ***

หมายเหตุบรรณาธิการ:

 • สำนักงานการค้าและการพัฒนาแห่งสหรัฐอเมริกา (USTDA) มอบทุนสนับสนุนให้แก่ SCG International ของประเทศไทย เพื่อศึกษาแนวทางที่ดีที่สุดสำหรับการเร่งการนำรถยนต์ไฟฟ้า (EV) ไปใช้ในสถานที่ต่างๆ หลายร้อยแห่งในธุรกิจของ SCG รวมถึงธุรกิจซีเมนต์ด้วย ทั้งนี้ Black & Veatch จะจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สำหรับการลดการปล่อยคาร์บอนของระบบการขนส่งนี้ให้กับ SCG
 • จากรายงานความยั่งยืน การกำหนดเป้าหมายและการวัดผลประจำปี พ.ศ. 2564 ของ Black & Veatch หรือ Black & Veatch’s 2021 Corporate Sustainability, Goal Setting and Measurement Report ระบุว่าจากการสำรวจบริษัทที่มีรายได้มากกว่า 250 ล้านดอลลาร์นั้น มากกว่าร้อยละ 80 มีการกำหนดเป้าหมายการที่จะลดการปล่อยคาร์บอน แต่อย่างไรก็ดี ร้อยละ 25 ของบริษัทเหล่านี้ ตั้งเป้าหมายที่บริษัทก็ไม่แน่ใจว่าจะบรรลุเป้าหมายนี้อย่างไร

เกี่ยวกับ Black & Veatch

Black & Veatch เป็นบริษัทด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ ที่ปรึกษา และการก่อสร้างระดับโลกที่มีพนักงานเป็นเจ้าของร้อยละ 100 ด้วยผลงานด้านนวัตกรรมในโครงสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนมากกว่า 100 ปี, ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2458 เราได้ช่วยลูกค้าของเราพัฒนาชีวิต ของผู้คนทั่วโลกโดยการเพิ่มความยืดหยุ่นและความเชื่อมั่นของสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา, รายได้ของเราในปี พ.ศ. 2563 เกินกว่า 3000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ, ติดตามเราได้ที่ www.bv.com และบนโซเชียลมีเดีย

ติดต่อ:

EMILY CHIA | +65 6335 6623 P | +65 9875 8907 M | Chialp@bv.com

24-HOUR MEDIA HOTLINE | +1 855-999-5991

(ดูบทความต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220207006003/en/ )

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!