Logo

Women’s Entrepreneurship Accelerator ต้อนรับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศในฐานะพันธมิตรใหม่ของสหประชาชาติในการเชื่อมโยงความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลระหว่างเพศ

Category: General News
Posted Feb 9, 2022 13:04 (GMT +7)

กิจกรรมจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการสตรีจากกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศที่มีระดับการพัฒนาน้อยที่สุด

นิวยอร์ก & เจนีวา--(BUSINESS WIRE)--8 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานการค้นพบที่สำคัญของ McKinsey Global Institute พบว่า GDP โลกจะเพิ่มขึ้น 12 ล้านล้านดอลลาร์ภายในปี 2568 หากผู้หญิงที่ด้อยโอกาสทั่วโลกได้รับสิทธิ์เข้าถึงการศึกษาทักษะด้านดิจิทัลที่สำคัญ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20220208005293/en/

Doreen Bogdan-Martin, Director of the Telecommunication Development Bureau at International Telecommunication Union (ITU) (Photo: Mary Kay Inc.)

Doreen Bogdan-Martin ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโทรคมนาคมแห่งสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) (ภาพ: Mary Kay Inc.)

ช่องว่างที่น่าตกใจนี้ได้แจ้งในความร่วมมือล่าสุดของ Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) กับสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) ซึ่งเป็นหน่วยงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งสหประชาชาติ ทั้งนี้ได้ร่วมกันกับ WEA และ ITU ในการวางแผนที่จะเชื่อมโยงความเหลื่อมล้ำทางดิจิทัลระหว่างเพศ

นอกจากการสนับสนุนของ Mary Kay แล้ว ITU และ WEA จะช่วยให้ผู้ประกอบการสตรีทั่วโลกมีทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็นสำหรับการเสริมสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจของตนเองในเร็ว ๆ นี้ ผ่านโปรแกรมการฝึกอบรมทักษะคุณภาพสูง นอกจากโมดูลออนไลน์แล้วและในการสนับสนุนของ WEA,  ITU และ Mary Kay จะมีส่วนช่วยในการสร้างระบบนิเวศการเสริมสร้างพลังของผู้หญิงผ่านการเปิดตัวความท้าทายด้านนวัตกรรมประจำปี

“การรู้หนังสือดิจิทัลไม่ใช่แค่เรื่องดีที่จะมีอีกต่อไป—แต่มันคือสิ่งจำเป็น” Deborah Gibbins ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของ Mary Kay Inc. กล่าว “เป็นสิ่งสำคัญที่ผู้หญิงในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุดจะต้องได้รับการเข้าถึงการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพสูงและคุณภาพสูง เพื่อให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการจากตลาดที่พัฒนาแล้วได้อย่างเท่าเทียมกัน ด้วยการทำงานร่วมกับ WEA และ ITU เราจะทำให้มันเกิดขึ้น”

ช่องว่างทางดิจิทัลยังคงมีอยู่แพร่หลายในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนา โดยที่ผู้หญิงเพียงร้อยละ 19 เท่านั้นที่ใช้และได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต1 ความไม่เท่าเทียมกันเหล่านี้ได้รับการเปิดเผยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ผู้ประกอบการจำนวนมาก—ถ้าไม่ใช่ทั้งหมด—ต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยการเคลื่อนย้ายธุรกิจของตนเข้าสู่โลกออนไลน์ พูดง่าย ๆ ก็คือ ผู้ประกอบการสตรีที่มีศักยภาพซึ่งอยู่ในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (LDCs) ไม่สามารถทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้ เว้นแต่จะมีทักษะด้านดิจิทัลที่จำเป็น

“ITU รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ร่วมมือกับ Women’s Entrepreneurship Accelerator เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และส่งเสริมผู้ประกอบการสตรีทั่วโลก” Doreen Bogdan-Martin ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาโทรคมนาคมของ ITU กล่าว “การทำงานร่วมกันเพื่อสร้างทักษะดิจิทัลและสภาพแวดล้อมที่เปิดใช้งาน ICT รอบ ๆ ผู้ประกอบการเหล่านี้ เราสามารถช่วยให้ผู้หญิงเข้ามาแทนที่ในฐานะผู้นำที่มีทักษะและเท่าเทียมกันในการขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ”

โครงการริเริ่ม “Bridging the Digital Gender Divide” ซึ่งจะได้รับการแปลเป็นหลายภาษาจะประกอบด้วย:

 • 17 โมดูลออนไลน์เกี่ยวกับการฝึกอบรมทักษะดิจิทัลทั่วไปสำหรับเยาวชนหญิงและผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศที่กำลังพัฒนาและกลุ่มประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด
 • 8 โมดูลออนไลน์เกี่ยวกับทักษะดิจิทัลสำหรับผู้ประกอบการสตรีในภาคสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม
 • 4 4 โมดูลออนไลน์เกี่ยวกับทักษะการจัดการสำหรับผู้ประกอบการสตรีในด้านเทคโนโลยี
 • 2-4 โมดูลออนไลน์สำหรับหลักสูตรผู้ประกอบการธุรกิจสีเขียวและเศรษฐกิจ
 • 2-4 โมดูลออนไลน์สำหรับหลักสูตรการดูแลผู้ประกอบการและเศรษฐกิจ

โครงการนี้ไม่เคยมีมาก่อนในการเข้าถึงทั่วโลกที่มีศักยภาพ การมุ่งเน้นที่การฝึกอบรม - ในการมอบทักษะดิจิทัลเพื่อการเปลี่ยนแปลงระหว่างเพศสำหรับผู้ประกอบการสตรี - จะมีส่วนช่วยในการสร้างความมั่นใจในสังคมและเศรษฐกิจที่ครอบคลุมผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทั้งนี้จะช่วยให้ผู้หญิงในการพัฒนาและ LDCs เข้าถึงหลักสูตรฟรีที่มีคุณภาพสูงที่จะพาพวกเขาผ่านเส้นทางการเรียนรู้เชิงกลยุทธ์จากการระบุตนเองในฐานะผู้ประกอบการ เพื่อรับทักษะดิจิทัลที่จำเป็นต่อความก้าวหน้าในเศรษฐกิจดิจิทัล

โครงการนี้จะมีส่วนช่วยใน Women’s Entrepreneurship Accelerator ด้วยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีในการเติบโตและก้าวหน้าอย่างครอบคลุมและยั่งยืน นอกจากนี้ยังมีส่วนช่วยโดยตรงในการบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573 และเป้าหมายหลายประการที่เกี่ยวข้องกับ SDG 1 (ความยากจน) SDG 4 (การศึกษา) SDG 5 (เพศ) และ SDG 17 (การเป็นพันธมิตร)

เกี่ยวกับ International Telecommunication Union

สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU) เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งสหประชาชาติ (ICTs) โดยขับเคลื่อนนวัตกรรมด้าน ICTs ร่วมกับประเทศสมาชิก 193 แห่ง และเป็นสมาชิกของบริษัท มหาวิทยาลัย และองค์กรระดับนานาชาติและระดับภูมิภาคกว่า 900 แห่ง ITU ก่อตั้งขึ้นกว่า 150 ปีที่แล้วในปี 2408 ซึ่งเป็นหน่วยงานระหว่างรัฐบาลที่รับผิดชอบในการประสานงานการใช้คลื่นความถี่วิทยุร่วมกันทั่วโลก ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำหนดวงโคจรของดาวเทียม ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการสื่อสารในประเทศที่กำลังพัฒนา และกำหนดมาตรฐานทั่วโลกที่ส่งเสริมการเชื่อมต่อระหว่างกันอย่างราบรื่นของระบบสื่อสารที่หลากหลาย ตั้งแต่เครือข่ายบรอดแบรนด์ไปจนถึงเทคโนโลยีไร้สายล้ำสมัย การนำทางการบินและการเดินเรือ ดาราศาสตร์วิทยุ การเฝ้าติดตามโลกทางมหาสมุทรและดาวเทียม ตลอดจนการรวมกันของโทรศัพท์มือถือ อินเทอร์เน็ต และเทคโนโลยีการแพร่ภาพ ITU มุ่งมั่นที่จะเชื่อมต่อโลก สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเยี่ยมชมได้ที่ www.itu.int

เกี่ยวกับ the Women’s Entrepreneurship Accelerator

Women's Entrepreneurship Accelerator (WEA) เป็นโครงการริเริ่มแบบหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายเกี่ยวกับผู้ประกอบการสตรีที่จัดโดยหน่วยงานของสหประชาชาติหกแห่ง ได้แก่ องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO), ศูนย์การค้าระหว่างประเทศ (ITC), สหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU), โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP), ข้อตกลงแห่งสหประชาชาติ (UNGC), องค์การเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติ (UN Women) และ Mary Kay มุ่งมั่นจะส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสตรีจำนวน 5 ล้านคนภายในปี 2573

เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คือการเพิ่มผลกระทบด้านการพัฒนาของผู้ประกอบการสตรีให้มากที่สุดในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยสำหรับผู้ประกอบการสตรีทั่วโลก โครงการ Accelerator เป็นตัวอย่างของพลังในการเปลี่ยนแปลงของการเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือจากภาคส่วนที่หลากหลายที่มีความโดดเด่นไม่เหมือนใคร เพื่อควบคุมศักยภาพของผู้ประกอบการสตรี

สามารถเรียนรู้เพิ่มเติมได้ที่ we-accelerate ติดตามเราบน: Twitter (We_Accelerator) และ Instagram (@we_accelerator), Facebook (@womensentrepreneurshipaccelerator) และ LinkedIn (@womensentrepreneurshipaccelerator)

เกี่ยวกับ Mary Kay

Mary Kay Ash คือหนึ่งในผู้ที่สามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่มองไม่เห็น และก่อตั้งบริษัทความงามของตัวเองขึ้นเกือบ 58 ปีที่แล้ว โดยมีเป้าหมาย 3 ข้อได้แก่ มอบโอกาสให้กับผู้หญิง ผลิตสินค้าที่เป็นที่ต้องการ และสร้างโลกให้น่าอยู่ ความฝันของเธอได้เบ่งบานขึ้นกลายเป็นบริษัทที่เติบโตทางการเงินมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ พร้อมพนักงานขายอิสระกว่าล้านคนในเกือบ 40 ประเทศ Mary Kay Inc. ทุ่มเทให้กับการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลังความงาม และผลิตสินค้าบำรุงผิว เครื่องสำอาง อาหารเสริมเพื่อสุขภาพและน้ำหอม  Mary Kay มุ่งมั่นที่จะเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้หญิงและครอบครัวของพวกเขาด้วยการร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ จากทั่วโลก โดยมุ่งเน้นที่การสนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็ง การปกป้องช่วยเหลือผู้รอดชีวิตจากความรุนแรงในครอบครัว สร้างความสวยงามให้กับชุมชน และสนับสนุนให้เด็ก ๆ ได้ทำตามความฝันของพวกเขา วิสัยทัศน์ดั้งเดิมของ Mary Kay Ash ยังคงเปล่งประกาย – และนำพาสู่ความสำเร็จไปทีละขั้น เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Mary Kay ได้ที่ marykayglobal.com

1 https://www.itu.int/itu-d/reports/statistics/2021/11/15/the-gender-digital-divide/

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20220208005293/en/

ติดต่อ:

Mary Kay Inc. Corporate Communications
marykay.com/newsroom
(+1) 972.687.5332 or media@mkcorp.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!