Category: Technology Logo
Posted Aug 27, 2019 09:19 (GMT +7)


Thales เตรียมยกระดับความปลอดภัยด้านอัตลักษณ์ของพลเมืองไทยด้วยหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สุดล้ำ

 • กระทรวงการต่างประเทศของไทยทำสัญญากับกลุ่ม DGM Consortium ซึ่งประกอบด้วย Gemalto บริษัทในเครือ Thales Group ให้จัดหาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 15 ล้านเล่มให้กับพลเมืองชาวไทยภายในระยะเวลาเจ็ดปีนับจากนี้
 • สัญญาฉบับนี้เป็นหนึ่งในโครงการจัดทำหนังสือเดินทางที่ใหญ่ที่สุดของกลุ่มบริษัท Thales ทั่วโลก และสนับสนุนกระทรวงการต่างประเทศของไทยในการพัฒนาเอกสารเดินทางเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยสูงให้กับพลเมืองชาวไทย
 •  การนำมาตรฐานด้านเทคโนโยีที่สูงขึ้นและความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคมาสู่ประเทศไทยของ Thales สอดคล้องกับนโยบาย ‘ไทยแลนด์ 4.0’ ของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่าและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม

กรุงเทพฯ, ประเทศไทย--(BUSINESS WIRE)--27 สิงหาคม 2562

ในปี 2561 รัฐบาลไทยได้ประกาศใช้นโยบาย 'ประเทศไทย ๔.๐' หรือ 'ไทยแลนด์ 4.0' พร้อมวิสัยทัศน์ในการพัฒนาประเทศไทยสู่ระบบเศรษฐกิจที่มุ่งเน้นการสร้างคุณค่า ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ ดังนั้น กระทรวงการต่างประเทศของไทยจึงได้เตรียมจัดหาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเทคโนโลยีขั้นสูงที่มีความปลอดภัยสูงให้กับพลเมืองชาวไทยทั้งหมด 15 ล้านเล่ม โดยมีกลุ่ม DGM Consortium ซึ่งประกอบด้วย Gemalto, บริษัทในเครือThales, Data Products Toppan Forms Ltd., และ MultiCert เป็นผู้จัดหา โครงการหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์นี้เป็นโครงการเกี่ยวกับหนังสือเดินทางที่ใหญ่ที่สุดที่กลุ่มได้เซ็นสัญญารับมอบในปี 2562

Thales-Safeguard-Thai-Citizens-Identity-Innovative-ePassports. (Photo: Getty Images)

Thales ยกระดับความปลอดภัยด้านอัตลักษณ์ของพลเมืองไทยด้วยหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์สุดล้ำ (ภาพ: Getty Images)

พลเมืองสัญชาติไทยจะได้ใช้เอกสารเดินทาง ดีไซน์ใหม่ที่มีจำนวน 64 หน้า ประกอบด้วยหน้าปกแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Cover) ซึ่งเป็นหน้าบันทึกข้อมูลของผู้ถือหนังสือเดินทาง ทำจากโพลีคาร์บอเนต มีลักษณะบางและยืดหยุ่น รวมถึงมีช่องแสดงรูปภาพรูปที่สองของผู้ถือหนังสือเดินทาง และรูปถ่ายสีจริงที่ผ่านกระบวนการบันทึกด้วยรังสียูวี คุณสมบัติด้านความปลอดภัยเหล่านี้ทำให้มาตรฐานด้านความปลอดภัยของหนังสือเดินทางเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงตามที่กำหนดโดยองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยพลเมืองชาวไทยจะได้ประโยชน์จากการใช้ซอฟต์แวร์แบบฝังที่มีความปลอดภัยและประสิทธิภาพสูงสุดที่จะช่วยให้พวกเขาข้ามแดนได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ กลุ่ม DGM Consortium จะติดตั้งระบบออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจรที่มีความปลอดภัยสูง ซึ่งสอดคล้องกับพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ของไทยอย่างเข้มงวด

ความสามารถในการผลิตหนังสือเดินทางจะเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันอย่างมาก เนื่องจากจะมีศูนย์ผลิตที่มีความปลอดภัยสูงสองแห่งสำหรับรองรับการผลิตหนังสือเดินทางให้กับโครงการดังกล่าว คือศูนย์ผลิตหลักและศูนย์ผลิตที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ห่างไกล ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องและให้ระบบออกหนังสือเดินทางมีความปลอดภัย นอกจากนี้ Thales ยังจะจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างต่อเนื่องและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีให้กับผู้เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อพัฒนาความเชี่ยวชาญด้านการออกหนังสือเดินทาง โดยใช้ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีระดับโลกยกระดับทักษะเจ้าหน้าที่ชาวไทยในการเดินหน้าสู่ยุคดิจิทัล

นอกจากหนังสือเดินทางที่ออกแบบใหม่แล้ว พลเมืองผู้ถือสัญชาติไทยยังจะได้ประโยชน์จากระบบลงทะเบียนยื่นขอหนังสือเดินทางที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เนื่องจากโครงการจะทำการปรับปรุงกระบวนการลงทะเบียนที่ศูนย์ดำเนินการ 22 แห่งในประเทศไทย รวมถึงมีแผนขยายศูนย์ให้บริการเพิ่มขึ้นอีก 15 แห่งทั่วทั้งประเทศเพื่อเพิ่มจุดให้บริการสำหรับพลเมืองชาวไทยที่ต้องการขอหนังสือเดินทาง

ในฐานะพันธมิตรผู้มุ่งมั่นต่อภาคอุตสาหกรรมของไทยทั้งงานด้านกลาโหมไปจนถึงการจัดการจราจรทางอากาศและการขนส่งภาคพื้นดินมากว่า 30 ปี และเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศในปัจจุบัน Thales ได้นำมาซึ่งความเชี่ยวชาญทางเทคโนโลยีในด้านอัตลักษณ์ทางดิจิตอล และการพิสูจน์และระบุบุคคลโดยใช้ชีวมาตรหรือไบโอเมตริกซ์ ซึ่งทำให้เราเป็นพันธมิตรที่ได้รับความไว้วางใจจากกระทรวงการต่างประเทศของไทย เพื่อจัดหาหนังสือเดินทางที่มีความทันสมัยและมีความปลอดภัยสูงให้กับพลเมืองชาวไทย

“ตลอดสามทศวรรษที่ Thales ได้มีส่วนสนับสนุนความมุ่งมั่นของลูกค้าชาวไทยในหลายภาคส่วน เราได้ทุ่มเทให้กับการพัฒนาความสามารถทางอุตสาหกรรมในประเทศร่วมกับพันธมิตรของเราอย่างใกล้ชิด กลุ่มบริษัทของเราได้พัฒนาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความล้ำหน้ามากที่สุดแบบหนึ่งของโลก ซึ่งได้ช่วยสนับสนุนความพยายามของรัฐบาลมาอย่างต่อเนื่องในการนำระบบไบโอเมตริกซ์มาใช้เพื่อขับเคลื่อนขั้นตอนการข้ามแดนให้มีความรวดเร็วและปลอดภัย 
วันนี้ เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ร่วมงานกับประเทศไทย และช่วยกระทรวงการต่างประเทศของไทยเสริมความแกร่งด้านการป้องกันมาตุภูมิ และยกระดับประสบการณ์การเดินทางให้กับพลเมืองชาวไทย เราตั้งตารอที่จะได้ร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับกระทรวงการต่างประเทศของไทยและพันธมิตรของเราในการออกแบบและพัฒนาหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ดียิ่งขึ้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขรวมทั้งมีความปลอดภัยสูง ซึ่งมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่สูงกว่าข้อกำหนดของ ICAO” 
Massimo Marinzi ผู้อำนวยการประจำประเทศไทย Thales Thailand

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

โซลูชันของ Gemalto คือหัวใจสำคัญสำหรับชีวิตในยุคปัจจุบัน ตั้งแต่การชำระเงินไปจนถึงความปลอดภัยขององค์กร รวมทั้งการเชื่อมโยงทุกสิ่งเข้าด้วยกันผ่านโลกอินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีและการบริการของ Gemalto ให้การรับรองผู้คน การทำธุรกรรมและวัตถุสิ่งของ ถอดรหัสข้อมูล และสร้างมูลค่าแก่ซอฟต์แวร์ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจและรัฐบาลมอบการบริการทางดิจิทัลแก่ผู้คนและสิ่งของนับล้าน

เกี่ยวกับ Thales

ผู้คนที่เราให้ความไว้วางใจให้ขับเคลื่อนโลกให้ความไว้วางใจ Thales ลูกค้าของเรามาหาเราพร้อมความมุ่งมั่นที่ยิ่งใหญ่ นั่นคือการทำให้ชีวิตดีขึ้นและสร้างความปลอดภัยให้พวกเรามากขึ้น สถาปนิกของเราออกแบบและนำเสนอโซลูชันเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีเอกลักษณ์ มีความหลากหลายในแง่ของความเชี่ยวชาญ บุคลากรที่มีความสามารถและวัฒนธรรม โซลูชันของเราทำให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเกิดขึ้นจริงได้ตั้งแต่วันนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ล้ำลึกถึงก้นบึ้งมหาสมุทร หรือยิ่งใหญ่ขนาดห้วงอวกาศและโลกไซเบอร์สเปซ เราช่วยให้ลูกค้าของเราคิดอย่างชาญฉลาดและลงมือทำได้เร็วขึ้น รับมือกับความซ้ำซ้อนที่มากขึ้นได้อย่างเชี่ยวชาญและทุกช่วงเวลาที่ต้องตัดสินใจครั้งสำคัญ Thales มีพนักงานราว 80,000 คนใน 68 ประเทศ และมียอดขายถึง €19 พันล้านยูโรในปี 2561

โปรดเยี่ยมชมที่

Thales Group 
ความปลอดภัยด้านดิจิทัล
ดาวน์โหลดภาพความคมชัดสูง

อัลบั้มภาพ/สื่อมัลติมีเดีย: https://www.businesswire.com/news/home/52082219/en   

ติดต่อ:

สื่อ 
Thales ฝ่ายสื่อมวลชนสัมพันธ์ 
ระบบความปลอดภัย 
Constance Arnoux 
+33 (0)6 44 12 16 35 
constance.arnoux@thalesgroup.com

Thales ฝ่ายสื่อสารประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
Serene Koh 
+65 9834 7763 
serene.koh@asia.thalesgroup.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.