Category: Travel & Leisure Logo
Posted Aug 24, 2019 18:04 (GMT +7)


ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระหว่างจีนและไทยนำไปสู่การเติบโตใหม่ 3 ในการท่องเที่ยว

ปักกิ่ง--(BUSINESS WIRE)--24 สิงหาคม 2562

ภายหลังจากการขยายนโยบายฟรีค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับนักท่องเที่ยวจีนที่ต้องการเดินทางมาประเทศไทย โดยได้วางแผนที่จะเสนอโครงการ“ วีซ่าฟรีหนึ่งปี” ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีน 

ตามรายงานของสื่อไทยเมื่อเนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้ยื่นเอกสารให้กับนายประยุทธ นายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอนโยบายวีซ่าฟรีหนึ่งปีสำหรับนักท่องเที่ยวชาวจีนและอินเดีย ความเคลื่อนไหวครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยโดยรวมและมุ่งมั่นที่จะสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวจำนวน 3.4 ล้านล้านบาท

ก่อนหน้านี้ นายพิพัฒน์กล่าวว่าปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยประกอบไปด้วยปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ การแข็งค่าของเงินบาทไทยนักท่องเที่ยวจีนที่ระงับการเดินทางมายังประเทศไทย ดังนั้ภาคส่วนงานจึงวางแผนที่จะนำเสนอนโยบายการอนุมัติวีซ่าฟรีหนึ่งปีและแทนที่นโยบายวีซ่าฟรี ซึ่งนโยบายนั้นจะหมดอายุในวันที่ 31 ตุลาคม 2019

ประเทศไทยไม่เพียงแต่ต้องการส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการท่องเที่ยวกับจีนความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับไทยให้มีเสถียรภาพ ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาด้วยการพัฒนาเชิงลึกของความสัมพันธ์จีน - ไทยความร่วมมือระหว่างทั้งสองฝ่ายได้ไกลเกินกว่าการท่องเที่ยวและการค้าสินค้าเกษตร จีนไม่เพียงแต่หวังว่าประเทศไทยจะมีความเจริญมากขึ้น แต่ยังจะส่งผลให้ประเทศไทยมีความปลอดภัยและมีนวัตกรรมมากขึ้น ความร่วมมือระหว่างจีนกับไทยกำลังก้าวไปสู่การพัฒนายุทธศาสตร์เพิ่มเติมอีก 3 ด้าน

 ประการแรกคือยุทธศาสตร์ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางทหาร ความมั่นคงในระยะยาวของความสัมพันธ์จีน – ไทยซึ่งทำให้ทั้งสองประเทศสามารถสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกันทางยุทธศาสตร์ได้ ในอนาคต ทั้งสองประเทศมีความร่วมมือด้านอุปกรณ์ทางทหารมากยิ่งขึ้น รวมถึงสนับสนุนประเทศไทยในการสร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมทางทหารของตนเองและร่วมกันพัฒนาอาวุธและอุปกรณ์

ประการที่สองคือความร่วมมือทางการแพทย์ซึ่งในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2562 ได้จัดพิธีเปิดสถาบันวิจัยการแพทย์ธรรมชาติโดยร่วมกันระหว่างประเทศจีนและประเทศไทยในกรุงเทพฯซึ่งจะช่วยส่งเสริมความร่วมมือด้านสุขภาพระหว่างสองประเทศและการพัฒนาอุตสาหกรรมยาธรรมชาติ

ประการสุดท้ายคือความร่วมมือในการสร้านวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดำเนินการปกป้องโดยสหรัฐในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ในความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับโลก โดยประเทศไทยที่มีความเป็นกลางทางการเมืองจะมีบทบาทสำคัญยิ่งขึ้นในอนาคต ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน – ไทยนั้น คาดว่าจะช่วยป้องกันสงครามเย็นซึ่งอาจเกิดขึ้นจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสหรัฐอเมริกาในจีน และยังเป็นถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการรวมเชิงลึกของอุตสาหกรรมทั้งสองประเทศ

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ยูจี

บ. คิวฉี มีเดีย คาลเจอร์ จำกัด

E-mail:media.yu@foxmail.com

เว็บไซต์: www.queqicn.com

เบอร์โทร.: 17740545989

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.