Category: Finance Logo
Posted Aug 24, 2019 18:04 (GMT +7)


เศรษฐกิจดิจิทัลกลายมาเป็นจุดที่เชื่อมโยงกันระหว่างสาธารณรัฐประชาชนจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ปักกิ่ง--(BUSINESS WIRE)--24 สิงหาคม 2562

ตามรายงานของธนาคารเมย์ การลงทุนของประเทศจีนในแขตพื้นที่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กำลังเป็นไปได้ด้วยดี ในสองไตรมาศแรกปี 2562  การลงทุนของประเทศจีนในเขตพื้นที่ทวีปเอเชียตะวันออกฉียงใต้มีมูลค่าถึง 11 พันล้านยูเอสดอลล่าร์คิดเป็นมูลค่าเกือบสองเท่าในช่วงปีที่ผ่านมา  ท่ามกลางการกีดกันทางด้านการค้าของสหรัฐอเมริกา แต่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเป็นไปได้อย่างดีซึ่งพิจารณาได้จากรายงานความเป็นไปได้ (Feasibility Report)  ของจุดตั้งต้นของการปลอดภัยและเส้นทาง

การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครั้งใหม่นั้น ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญของการลงทุนที่แผ่ขยายไปอย่างรวดเร็วของจีนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จากตัวเลขสถิติในช่วงไตรมาศที่1-2 ของปี การลงทุนของประเทศจีนในภาควิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีมูลค่าสูงถึง 2.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งสูงกว่าตัวเลขของตลอดทั้งปีพ.ศ. 2560  ในวงการการค้าระดับโลก การสื่อสารในรูปแบบ 5G นั้น นับว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การลงทุนทางด้านเทคโนโลยีในระดับภูมิภาคแผ่ขยายไปอย่างรวดเร็ว ด้วยการสนับสนุนอย่างแข็งแกร่งของประเทศจีนทำให้การติดต่อกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ระบบ 5G มีความรวดเร็วและได้สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อโครงสร้างพื้นฐาน โดยการวางรากฐานที่แข็งแรงต่อการปฎิวัติอุตสาหกรรม

ในเส้นทางความมั่งคั่ง สิ่งแรกที่คุณต้องทำคือเตรียมพร้อม การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจีนนั้นได้เปลี่ยนแปลงไปในยุคสมัยของเศรษฐกิจยุคดิติตอล โครงข่ายของการสื่อสารกลายเป็นเส้นทางใหม่ หรือสะพานในการนำเสนอและการพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรมในหลากหลายประเทศ รวมถึงเป็นเครื่องมือสนับสนุนหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและความทันสมัย ประเทศจีนและประเทศในเขตอาเซียนน้อมรับกระแสของเศรษฐกิจในยุคดิจิตอลและหวังที่จะบรรลุการเปลี่ยนแปลงแปลงและข้ามผ่านสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาด้านวิทยาศาสต์และเทคตโนโลยีแล้ว เป้าหมายของการป้องกันและการเส้นทางนั้น เพื่อที่จะสร้างสรรค์เส้นทางใหม่และพันธ์ผูกประเทศจีนไว้กับประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ให้มีสัมพันธืแน่นแฟ้นมากขึ้น เพื่อมุ่งสู่การเติบโตทางด้านเศรษฐกิจระดับโลก

การเปลี่ยนแปลงที่เป็นผลไปทั่วทุกพื้นที่ในยุคเศรษฐกิจดิจิดัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตามที่ปรากฏตามสถิติ ผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือของจีนได้เป็นผู้กำหนดตลาดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาโดยตลอด โดยมีส่วนแบ่งการตลาดพุ่งไปถึง 62% ซึ่งทิ้งห่างจากตลาดของประเทศทางตะวันตก  ผู้ผลิตจีนนั้นผลิตโทรศัพท์มือถือออกมาคุ้มค่าทางด้านต้นทุนและสามารถปรับแต่งให้เหมาะสมตามลักษณะนิสัยของผู้ใช้ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตามโทรศัพท์มือถือเหล่านี้จะกลายเป็นศัตรูของร้านค้าในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอนาคต ทำให้ภูมิภาคนี้สามารถประสานกับประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อที่จะตระหนักถึงเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ในรูปแบบฉบับออนไลน์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

กรุงปักกิ่ง ประเทศจีน

ยูจี

บ. คิวฉี มีเดีย คาลเจอร์ จำกัด

E-mail:media.yu@foxmail.com

เว็บไซต์: www.queqicn.com

เบอร์โทร.: 17740545989

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.