Logo

‘โมริ บิลดิง’ เปิดตัวโครงการฟื้นฟูเมืองขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว

Category: Real Estate
Posted Aug 23, 2019 03:34 (GMT +7)

 บริษัทอสังหาริมทรัพย์ยักษ์ใหญ่เตรียมสร้าง ‘เมืองภายในเมือง’ ที่อุดมด้วมความเขียวขจี

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--22 ส.ค. 2562

บริษัท โมริ บิลดิง จำกัด (Mori Building Co., Ltd.) ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเขตเมืองชั้นนำได้เริ่ม “โครงการฟื้นฟูเมืองงย่านโทะระโนะมง-อะซะบุได ชั้น 1”  (Toranomon-Azabudai Category 1) ซึ่งเป็นโครงการฟื้นฟูเมืองขนาดใหญ่ที่มุ่งคืนชีวิตแก่พื้นที่ขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโตเกียว  โดยพิธีลงเสาเอกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคมที่ผ่านมา และคาดว่าโครงการนี้จะแล้วเสร็จช่วงปลายเดือนมีนาคม 2566

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้มีฟีเจอร์มัลติมีเดีย ดูข่าวเต็มรูปแบบได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20190821005445/en/

Image of Office Lobby (Graphic: Business Wire)

รูปภาพของล็อบบี้ (กราฟิก: Business Wire)

แนวคิดหลักของโครงการฟื้นฟูเมืองย่านโทะระโนะมง-อะซะบุได คือ "หมู่บ้านกลางเมืองสมัยใหม่” อันเป็นย่านที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ผสมผสานความสลับซับซ้อนของความเป็นมหานคร เข้ากับความผูกพันธ์ใกล้ชิดตามแบบฉบับของหมู่บ้านขนาดเล็ก โดยนำมาไว้ที่ใจกลางกรุงโตเกียว  โครงการนี้ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 8.1 เฮกเตอร์ หรือใกล้เคียงกับพื้นที่ของ Rockefeller Center ในมหานครนิวยอร์ก โดยโครงการมีพื้นที่สีเขียว 24,000 ตารางเมตร ซึ่งรวมถึงพื้นที่จัตุรัสกลางขนาด 6,000 ตารางเมตรด้วย พื้นที่ใช้สอยของโครงการมีทั้งสิ้น 860,400 ตารางเมตร แบ่งเป็นพื้นที่สำนักงาน 213,900 ตารางเมตร และที่พักอาศัย 1,400 ยูนิต โดยโครงการนี้สามารถรองรับพนักงานได้ถึง 20,000 คน และรองรับผู้พักอาศัยถึง 3,500 คน คาดว่าในแต่ละปีจะมีผู้มาเยี่ยมชมเมืองแห่งใหม่นี้ประมาณ 25-30 ล้านคน 

โครงสร้างของอาคารภายในโครงการนี้ ถูกออกแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทนทานต่อแผ่นดินไหว และมีโรงไฟฟ้าที่สามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับพื้นที่ภายในโครงการทั้งหมด  นอกจากนี้โครงการยังถูกออกแบบให้เป็นเมืองที่ปลอดภัย โดยผู้คนจะสามารถดำเนินชีวิตและทำงานได้โดยปกติแม้เกิดภัยพิบัติครั้งใหญ่ในระดับเดียวกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อปี 2011  ด้วยมาตรการด้านความปลอดภัยที่รัดกุมที่สุดของโมริ บิลดิง โครงการนี้ถูกออกแบบเพื่อให้เป็นเมืองหลบภัยมากกว่าจะเป็นเมืองที่ผู้คนต้องเร่งอพยพออกไปในยามเกิดภัยพิบัติ

พื้นที่สีเขียวและความเป็นอยู่ที่ดี ยกระดับไลฟ์สไตล์

โครงการฟื้นฟูเมืองย่านโทะระโนะมง-อะซะบุได ได้สร้าง "พื้นที่อันเป็นเอกลักษณ์ที่มีผู้คนเป็นศูนย์กลาง" โดยผสานองค์ประกอบที่หลากหลายและสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมา  โครงการนี้คือการถักทอสถานที่ทำงาน ที่พักอาศัย โรงแรม โรงเรียนนานาชาติ ร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และสิ่งอำนวยความสะดวกทางวัฒนธรรมเข้าด้วยกันอย่างลงตัว เหมาะสำหรับชีวิตประจำวันของผู้คนที่ต้องทำงาน เรียนรู้ พักผ่อนหย่อนใจ มีปฏิสัมพันธ์ และผ่อนคลาย โครงการนี้ถูกสรรค์สร้างด้วยนวัตกรรม ซึ่งประกอบด้วยพลาซาขนาดใหญ่ที่ห้อมล้อมไปด้วยความเขียวขจีเสมือนดั่งหมู่บ้าน ซึ่งถูกออกแบบมาเพื่อสร้างพื้นที่เมืองที่ผู้คนรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับทั้งธรรมชาติและเพื่อนมนุษย์ที่พวกเขามีปฏิสัมพันธ์สร้างแรงบันดาลใจให้แก่กันและกันอย่างสร้างสรรค์  โครงการนี้เป็นมากกว่ากลุ่มอาคาร เพราะเป็นโครงการที่สามารถบรรลุถึงความผสมผสานกลมเกลียวของระบบนิเวศวิทยาเชิงสังคมที่ยึดเอาผู้คนเป็นศูนย์กลาง

หัวใจหลักของโครงการนี้ คือจัตุรัสกลางที่มีขนาดถึง 6,000 ตารางเมตร ซึ่งเป็น “พื้นที่สีเขียวและพื้นที่ของความเป็นอยู่ที่ดี”  ที่ทำให้ผู้คนที่หลากหลายได้มาพบปะ   พื้นที่ในอัตราส่วนที่มีนัยยะสำคัญ เช่น หลังคาของอาคารจะถูกปกคลุมไปด้วยต้นไม้สีเขียว ซึ่งนับเป็นการใช้ประโยชน์จากสถาปัตยกรรมแบบขั้นบันได  โครงการนี้มีพื้นที่สีเขียวกว่า 2 เฮกเตอร์รวมทั้งพื้นที่จัตุรัสกลางที่จะกลายเป็นโอเอซิสใจกลางเมืองอันอุดมด้วยต้นไม้ ดอกไม้ และผืนน้ำ

พลังงานไฟฟ้าทั้งหมดในโครงการมาจากแหล่งพลังงานสะอาด ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนดในข้อริเริ่มด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ RE100 ซึ่งถูกผลักดันโดยองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมของสหราชอาณาจักร  ความเป็นอยู่ที่ดีทั้งทางร่างกายและจิตใจของผู้คนในโครงการนี้จะได้รับการการันตีด้วยด้วยโครงสร้างพื้นฐานทางสุขภาพอันได้แก่ สถานพยาบาล สถานออกกำลัง ตลาด ร้านอาหาร และสิ่งแวดล้อมบริเวณจัตุรัสกลาง นอกจากนี้โมริ บิลดิงยังเตรียมยื่นจดทะเบียนมาตรฐาน WELL Building Standard™ ซึ่งเป็นมาตรฐานของ International WELL Building Institute™ ให้แก่โครงการนี้อีกด้วย

เมืองที่ผู้คนที่หลากหลายสามารถเชื่อมกันได้อย่างไร้รอยต่อ

โครงการฟื้นฟูเมืองย่านโทะระโนะมง-อะซะบุได จะสร้างสภาพแวดล้อมแบบเมืองที่หลากหลายแง่มุมของชีวิต เช่น การทำงาน การใช้ชีวิต การผ่อนคลาย การสังสรรค์ การเรียนรู้ และการละเล่น  สามารถเชื่อมกันได้แบบไร้รอยต่อ โมริ บิลดิง เลือกที่จะสร้างเมืองจากมุมมองของการใช้ชีวิต และนำกำแพงที่กั้นกลางระหว่างสิ่งต่างๆ ออกไป แทนที่จะจัดแบ่งเมืองตามรูปแบบการใช้ประโยชน์อย่างสถานที่ทำงาน ที่พักอาศัย และโรงแรม ดังนั้น ภายในโครงการแห่งนี้ สถานที่ต่างๆ จึงถูกออกแบบให้มีปฏิสัมพันธ์และส่งเสริมซึ่งกันและกัน ก่อให้เกิดไลฟ์สไตล์แบบใหม่ ที่ผู้คนสามารถใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ สามารถพบปะและใช้ชีวิตร่วมกันเป็นชุมชน สามารถมีชีวิตที่สร้างสรรค์และมีชีวิตชีวาได้ เมืองที่เต็มไปด้วยความเขียวขจีแห่งนี้ คือ สถานที่แห่งการเรียนรู้ ที่ทำงาน บ้าน และสนามเด็กเล่น

สร้าง“หมู่บ้านกลางเมืองที่ทันสมัย” ให้เป็นจริง

บริษัทชั้นนำของโลกได้มารวมตัวกันเพื่อสร้าง “หมู่บ้านกลางเมืองที่ทันสมัย” ไม่เหมือนใครแห่งนี้ โดยโมริ บิลดิง มีบทบาทสำคัญในโครงการนี้ ขณะที่ Heatherwick Studio จากสหราชอาณาจักร ซึ่งมี Thomas Heatherwick ผู้ออกแบบกระถางไฟกีฬาในโอลิมปิก 2012 ที่กรุงลอนดอนเป็นผู้ออกแบบพื้นที่สาธารณะและบริเวณชั้นล่างของอาคารในโครงการ นอกจากนี้ตึกระฟ้า 3 แห่งภายในโครงการยังออกแบบโดย Pelli Clarke Pelli Architects จากสหรัฐฯ ซึ่งมีสถาปนิกชื่อดังอย่าง César Pelli และ (Fred Clarke) เป็นนักออกแบบคนสำคัญ  พื้นที่ค้าปลีกออกแบบโดย Sou Fujimoto Architects จากญี่ปุ่น ซึ่งมีสถาปนิกชื่อก้อง Sou Fujimoto นอกจากนี้ยังมีสถาปนิกชั้นนำจากทั่วโลกเข้าร่วมในโครงการนี้อีกด้วย

สถาปนิก นักออกแบบ และดีไซเนอร์หลักของโครงการ

• Thomas Heatherwick

ผู้ก่อตั้ง Heatherwick Studio

• César Pelli (dec.)

Pelli Clarke Pelli Architects

• Fred Clarke

Pelli Clarke Pelli Architects

• Sou Fujimoto

Sou Fujimoto Architects (ญี่ปุ่น)

• Glenn Pushelberg และ George Yabu,

Yabu Pushelberg (แคนาดา)

• Marco Costanzi,

Marco Costanzi Architects (อิตาลี)

• Soo K. Chan, SCDA (สิงคโปร์)

Tyler Brûlé, Winkreative (สหราชอาณาจักร)

เชื่อมต่อ “ย่าน” สร้างหัวใจทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจใหม่ของโตเกียว

พื้นที่ใจกลางเขตมินาโตะ กรุงโตเกียว เป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ธ์ของโมริ บิลดิ้ง  ซึ่งรวมถึงพื้นที่ของโครงการฟื้นฟูเมืองย่านโทะระโนะมง-อะซะบุไดพื้นที่นี้มีบรรยากาศของความเป็นสากลมาอย่างยาวนาน จึงเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากบริษัทที่มีความเป็นสากล และยังเป็นพื้นที่ที่มีชาวต่างชาติอาศัยอยู่มาก  ด้วยกลิ่นอายความเป็นสากล ความหลากหลาย และวัฒนธรรมทำให้พื้นที่ใจกลางเขตมินาโตะมีศักยภาพในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางการค้าระหว่างประเทศแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว

โครงการฟื้นฟูเมืองย่านโทะระโนะมง-อะซะบุไดตั้งอยู่ติดกับห้างสรรพสินค้า ARK Hills complex ของโมริ บิลดิง  ซึ่งตั้งอยู่กึ่งกลางระหว่างรปปงหงิ ฮิลส์ (Roppongi Hills) ซึ่งนับเป็นเป็น “หัวใจของวัฒนธรรมของกรุงโตเกียว” และ โทะระโนะมง ฮิลส์ (Toranomon Hills) ซึ่งเป็น “ศูนย์กลางธุรกิจนานาชาติ”  โดยรปปงหงิ ฮิลส์ และโทะระโนะมง ฮิลส์ จะถูกเชื่อมเข้าด้วยกันด้วยโครงการฟื้นฟูเมืองย่านโทะระโนะมง-อะซะบุได  ซึ่งจะช่วยยกระดับพื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมด สร้างจุดยุทธศาสตร์ของเมืองนานาชาติแห่งใหม่ และสร้างศูนย์กลางทางวัฒนธรรมและเศรษฐกิจแห่งใหม่ขึ้นในย่านใจกลางกรุงโตเกียว

ภาพรวมโครงการ

ชื่อโครงการ:

โครงการฟื้นฟูเมืองย่านโทะระโนะมง-อะซะบุได ชั้น 1

ผู้บริหารโครงการ:

สมาพันธ์ฟื้นฟูเมืองย่านโทะระโนะมง-อะซะบุได

พื้นที่โครงการ:

ประมาณ 8.1 เฮกเตอร์

พื้นที่ชั้นล่าง:

ประมาณ 63,900 ตารางเมตร

พื้นที่ทั้งอาคาร:

ประมาณ 860,400 ตารางเมตร

อาคาร

ที่พักอาศัย (1,400 ยูนิต), สำนักงาน (ประมาณ 213,900 ตารางเมตร) พื้นที่ค้าปลีก (ประมาณ 150 ร้านค้า) โรงแรม (ประมาณ 120 ห้อง) โรงเรียนนานาชาติ (ประมาณ 14,000 ตารางเมตร) จัตุรัสกลาง (ประมาณ 6,000 ตารางเมตร) สิ่งอำนวยความสะดวกทางวัฒนธรรม (ประมาณ 9,000 ตารางเมตร)

พื้นที่สีเขียว:

ประมาณ 2.4 เฮกเตอร์

ที่จอดรถ:

ประมาณ 1,880 คัน

ต้นทุนโครงการ:

ประมาณ 580,000,000,000 เยน

สมาชิก:

ผู้ถือสิทธิ 285 ราย (จำนวนล่าสุด เดือนมีนาคม 2562)

เริ่มการก่อสร้าง:

5 สิงหาคม 2562

เสร็จสิ้น:

31 มีนาคม 2566

หากคุณต้องการแก้ไขภาพหรือต้องการวัสดุที่ไม่รวมอยู่ในลิงก์ดาวน์โหลดนี้ (เช่นภาพถ่ายของนักออกแบบ) โปรดติดต่อ Weber Shandwick Japan ทางอีเมลที่ moribldg@webershandwick.com

ลิงค์ดาวน์โหลด: (ภายในวันที่ 23 ก.ย. 2562)

https://bit.ly/2TKtmUu

รหัสผ่าน: mori20xx

เกี่ยวกับโมริ บิลดิง

โมริ บิลดิง เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในเมืองที่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว บริษัทมุ่งมั่นที่จะเสริมเสน่ห์ดึงดูดของเมืองด้วยการสร้างและรักษาความปลอดภัยเน้นความยั่งยืน และสร้างความเป็นเมืองที่เป็นสากล โดยนำแนวคิด “เมืองแห่งสวนแนวดิ่ง” (Vertical Garden City) สำหรับอาคารสูงที่เป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การศึกษา การพักผ่อนหย่อนใจ และการพักอาศัยมาใช้  โดยโมริ บิลดิงได้นำแนวคิดดังกล่าวไปใช้ในโครงการชั้นนำหลายโครงการ เช่น ห้าง ARK Hills  รปปงหงิ ฮิลส์ และโทะระโนมง ฮิลส์ (Roppในกรุงโตเกียว รวมไปถึงอาคาร Shanghai World Financial Center ที่นครเซี่ยงไฮ้  โมริ บิลดิง มีประสบการณ์ด้านการปล่อยเช่าอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการโครงการ และการให้คำปรึกษา  โปรดเข้าชม  www.mori.co.jp/en

ดูแหล่งที่มาบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190821005445/en/

สอบถามสำหรับสื่อต่างประเทศ

การประชาสัมพันธ์ Mori Building Co., Ltd.

โทร +81 (0) 3-6406-6606

แฟกซ์ +81 (0) 3-6406-9306

อีเมล koho@mori.co.jp

Weber Shandwick Japan

Kaya Tanabe (โทร: +81 (0) 90 7726 7027), Reina Matsushita (+81 (0) 80 2375 0295),

Mayuko Harada (+81 (0) 90 9006 4968) หรือ Masashi Nonaka (+81 (0) 80 1037 7879)

อีเมล moribldg@webershandwick.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!