Logo

เศรษฐกิจทางทะเลเริ่มเฟื่องฟูในเซียะเหมินในช่วงแผน 5 ปีที่ 14

Category: General News
Posted Nov 27, 2021 19:19 (GMT +7)

เซียะเหมิน จีน--(บิสิเนสไวร์)--26 พ.ย. 2564

เศรษฐกิจทางทะเลของเซียะเหมินคาดว่าจะเปิดรับการพัฒนาคุณภาพสูงในช่วงแผนห้าปีที่ 14 (พ.ศ. 2564-2568) เนื่องจากเพิ่งได้รับการรับรองสถานะเมืองชั้นนำในภาคส่วนทางทะเลที่กำลังพัฒนาในมณฑลฝูเจี้ยนทางตะวันออกของจีน

ทางเทศบาลได้ออกแผนพัฒนาสองแผน ซึ่งระบุว่าควรมีการส่งเสริมบทบาทของตนในการหนุนเศรษฐกิจทางทะเลของจังหวัด

ตามแผนดังกล่าว เซียะเหมินจะจัดตั้งคลัสเตอร์อุตสาหกรรมทางทะเลโดยส่งเสริมความสำเร็จทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในเชิงพาณิชย์

โดยจะเร่งสร้างเขตสาธิตระดับชาติสำหรับเศรษฐกิจทางทะเล จะมีการสนับสนุนอุตสาหกรรมชีวภาพทางทะเลและสร้างฐานอุปทานทั่วโลกสำหรับผลิตภัณฑ์ทะเล

เซียะเหมินจะส่งเสริมแรงขับเคลื่อนใหม่ๆ ของการเติบโตทางเศรษฐกิจทางทะเล เช่น การสร้างตัวเองเป็นศูนย์การขนส่งสินค้าระหว่างประเทศตะวันออกเฉียงใต้ และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบขนส่งทางเรือเดินทะเล

แผนดังกล่าวระบุว่าในปี 2565 เซี่ยเหมินจะจัดตั้งระบบอุตสาหกรรมทางทะเลที่ทันสมัย ​​โดยได้รับการสนับสนุนจากอุตสาหกรรมทางทะเลที่เกิดขึ้นใหม่ การประมงสมัยใหม่ การขนส่งท่าเรือ และการท่องเที่ยวชายฝั่งระดับไฮเอนด์

รัฐบาลท้องถิ่นยังได้เพิ่มความพยายามในการปรับปรุงความสามารถในการวิจัยขั้นพื้นฐาน และสร้างกลุ่มสถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์ทางทะเล โดยได้ออกมาตรการสนับสนุนมากมายเพื่อกระตุ้นพลังของนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นอกจากนี้ยังคาดว่าจะสร้างสวนอุตสาหกรรมไฮเทคสำหรับอุตสาหกรรมทางทะเลในเซียะเหมินซึ่งจะผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมทางทะเลระดับไฮเอนด์

ด้วยการสนับสนุนจากความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่แข็งแกร่ง มูลค่าการส่งออกของอุตสาหกรรมทางทะเลของเซียะเหมินจะสูงถึง 3 แสนล้านหยวนภายในปี 2568 ซึ่งคาดว่าจะคิดเป็น 30% ของจีดีพีทั้งหมดของเมือง

ในฐานะเมืองท่าสำคัญของเส้นทางสายไหมทางทะเลแห่งศตวรรษที่ 21 เซียะเหมินจะพยายามดึงดูดผู้ประกอบการทางทะเลระดับโลกและเทคโนโลยีหลัก ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการในเซียะเหมินไปต่างประเทศ และเปิดกว้างขึ้นเพื่อร่วมมือในเศรษฐกิจทางทะเล

เมืองนี้จะพัฒนาตนเองให้เป็นเมืองท่าระดับโลก เมืองท่องเที่ยวริมชายฝั่งระดับนานาชาติ ศูนย์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางทะเลสำหรับประเทศและภูมิภาคที่เกี่ยวข้องกับโครงการหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Initiative) ตลอดจนแบบจำลองระดับโลกสำหรับการกำกับดูแลระบบนิเวศทางทะเล

อ่านต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/2021126005477/en/

ติดต่อ:

Lorraine Yuan
lorraine@hehutech.cn 
13911130781

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!