Logo

AJC เตรียมจัดงานสัมมนา BIMP-EAGA แบบออนไลน์

Category: General News
Posted Nov 12, 2021 12:50 (GMT +7)

“โอกาสทางธุรกิจใหม่และการสร้างภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนใน BIMP-EAGA” ในวันที่ 18 พ.ย. 25 พ.ย. 2 ธ.ค. และ 9 ธ.ค.

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--11 พ.ย. 2564

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJC) จะจัดการประชุมสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับแผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจอาเซียนด้านตะวันออก บรูไนดารุสซาลาม - อินโดนีเซีย - มาเลเซีย - ฟิลิปปินส์ หรือ BIMP-EAGA ในวันที่ 18 กับ 25 พฤศจิกายน และวันที่ 2 กับ 9 ธันวาคม 2564 ธีมของการประชุมสัมมนาออนไลน์ในครั้งนี้ คือ “โอกาสทางธุรกิจใหม่และการสร้างภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนใน BIMP-EAGA”

BIMP-EAGA เปิดตัวในปี 2537 เพื่อกระตุ้นการพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลและด้อยพัฒนาในสี่ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่เข้าร่วม พื้นที่เหล่านี้อยู่ห่างไกลจากเมืองหลวงของประเทศในเชิงภูมิศาสตร์ แต่ก็อยู่ใกล้กันในเชิงกลยุทธ์ รัฐและจังหวัดเหล่านี้มีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 60 ของพื้นที่แผ่นดินของประเทศ BIMP-EAGA แต่กลับมีประชากรน้อยกว่าร้อยละ 20 และ มีกำลังแรงงานน้อยกว่าร้อยละ 18

การสัมมนาจะเน้นไปที่สี่ในห้าเสาหลักเชิงกลยุทธ์ของ BIMP-EAGA VISION 2568 ได้แก่ การเชื่อมต่อ แหล่งอาหาร สิ่งแวดล้อม และสังคมวัฒนธรรมและการศึกษา* อ้างอิงจากมุมมองแบบFree and Open Indo-Pacific และ ASEAN ของ Indo-Pacific ซึ่งมีหลักการพื้นฐานที่เหมือนกันหลายประการ การสัมมนาในครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ทั้ง BIMP-EAGA และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียชาวญี่ปุ่นได้มีโอกาสอภิปรายและทำความเข้าใจกับความท้าทายได้ดียิ่งขึ้น อีกด้วย ซึ่งเป็นโอกาสทางธุรกิจในภูมิภาค การสัมมนาในครั้งนี้ยังหวังว่าจะสามารถนำเสนอพื้นที่ที่เป็นไปได้ของความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น - BIMP-EAGA และเปลี่ยนความท้าทายของการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมให้เป็นโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ

เซสชันแรกของงานจะมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ตามรายละเอียดข้างล่าง รายละเอียดของเซสชันที่เหลือจะประกาศในเว็บไซต์ AJC ในโอกาสต่อไป (https://www.asean.or.jp/en/)

*การประชุมสัมมนาเพื่อหารือเกี่ยวกับการท่องเที่ยว BIMP-EAGA มีกำหนดจะจัดขึ้นในโอกาสนอกเหนือไปจากงานสัมมนานี้ รายละเอียดจะประกาศบนเว็บไซต์ AJC ในระยะเวลาอันใกล้

เซสชันที่ 1 “โอกาสทางธุรกิจใหม่และการสร้างภูมิทัศน์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนใน BIMP-EAGA”

- Connectivity Pillar หรือ หลักการการเชื่อมต่อ -

วันที่/เวลา :

พฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:50 - 14:10 น. (เวลาประเทศญี่ปุ่น)

สถานที่:

ซูมออนไลน์

โปรแกรม:

 • พิธีเปิด กล่าว
  ต้อนรับ หมายเหตุ
    Dr. HIRABAYASHI, Kunihiko เลขาธิการศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น
  สาร
    Mr. MIYAKE , Shingo, รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของรัฐสภา,
  ปาฐกถาพิเศษ
    Dr. Airlanga Hartarto, รัฐมนตรี, กระทรวงประสานงานเศรษฐกิจ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
 • การนำเสนอเกี่ยวกับเสาหลักการเชื่อมต่อ – การพัฒนา ความท้าทาย และโอกาสล่าสุด
  การเชื่อมโยงด้านการขนส่ง (Transport Linkages) (ผู้นำเสนอ: มาเลเซีย)
  ICT ( ผู้นำเสนอ: มาเลเซีย)
  พลังงาน (ผู้นำเสนอ: อินโดนีเซีย)
  การค้าและการลงทุน (ผู้นำเสนอ: ฟิลิปปินส์)
  BIMP-EAGA Connectivity and Japan – กรณีของความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานโดย Tobishima Construction

ผู้จัดงาน:

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น

ผู้จัดงานร่วม:

เลขาธิการ BIMP-EAGA

จำนวนคน:

300 คน

ภาษา:

อังกฤษและญี่ปุ่น (มีล่าม)

ลงทะเบียน:

ฟรี

กรุณาลงทะเบียนจากลิงค์ด้านล่างเพื่อเข้าร่วม:

https://data.asean.or.jp/form/seminar/app_seminar.aspx?id=34373260

(คลิกที่ “ภาษาอังกฤษ” ที่มุมบนขวาของเว็บไซต์)

สำหรับผู้เข้าร่วมนอกประเทศญี่ปุ่น แทนที่จะใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณ โปรดใช้ 0000000000 ในการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียน

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20211111005565/en/

ติดต่อ:

ศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น (AJC) PR Unit

Emiko Sonoya (MS)

URL: https://www.asean.or.jp/en/

โทร: +81-3-5402-8118

อีเมล: toiawase_ga@asean.or.jp

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!