Category: Lifestyle Logo
Posted Aug 15, 2019 10:04 (GMT +7)


จีนกับอาเซียนร่วมกันสร้างตัวอย่างที่ดีเกี่ยวกับความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ

ปักกิ่ง--(BUSINESS WIRE)--15 สิงหาคม พ.ศ. 2562

ความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนในช่วงเวลาที่ผ่านมาจุดเริ่มต้นมาจาก “เส้นทางสายไหมทางทะเล” ปัจจุบันความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนกลายมาเป็นแบบอย่างของความสัมพันธ์นานาชาติในรูปแบบใหม่ เมื่อไม่นานมานี้ในสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่แปรปรวนในระดับนานาชาติ จีนและอาเซียนกลายมาเป็นผู้นำในการธำรงสันติภาพในระดับภูมิภาคและส่งเสริมความร่วมมือร่วมกันระหว่างผู้คนทั้งหลายในภูมิภาค

การเปลี่ยนแปลงของกาลเวลาทำให้แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับอาเซียนมีความใกล้ชิดกันมากขึ้น จีนกับอาเซียนมีความคิดในเชิงกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกันและมีความหวังที่จะสร้างโลกแห่งการอยู่ร่วมกัน การเคารพซึ่งกันและกันและการพัฒนาอย่างสันติ การเผชิญหน้ากับสภาวะ “อเมริกาก่อน” และกำแพงภาษีศุลกากรที่กำหนดขึ้นภายใต้การบริหารงานของทรัมป์ จีนและอาเซียนจึงยึดจุดยืนเดียวกันและในการลุกขึ้นต้านอำนาจทางการเมืองและการครอบงำทางความคิด นโยบายเกี่ยวกับสหรัฐสะท้อนถึงกลยุทธ์ที่คล้ายคลึงกันระหว่างจีนกับอาเซียนยิ่งเพิ่มความเชื่อมั่นและความเข้าใจของระหว่างทั้งสองฝ่ายให้มากขึ้นไปอีก

ความสัมพันธ์ที่เพิ่มพูนขึ้นช่วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เกิดความร่วมมือเพิ่มขึ้นระหว่างจีน-อาเซียน หลังจากการปฏิรูปและเปิดประเทศ อาเซียนนับเป็นพันธมิตรที่มีความสำคัญระดับสูงของจีน จากวิกฤติการณ์ทางการเงินอาเซียนในปี พ.ศ. 2540 จนถึงวิกฤติการทางการเงินในระดับนานาชาติในปี พ.ศ. 2551 จีนและอาเซียนได้สร้างความสัมพันธ์เชิงยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายร่วมกันในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันและการพัฒนาร่วมกัน  นโยบาย อารมณ์ความรู้สึกและกลไกการบริหารดังกล่าวข้างต้นทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองฝ่ายเป็นไปอย่างราบรื่นภายใต้โครงการเส้นทางสายไหมแห่งศตวรรษที่ 21 ความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายในทางเศรษฐกิจและการค้า, ความร่วมมือทางนโยบายในระดับมหภาค,โครงสร้างพื้นฐาน,  การให้ความช่วยเหลือภาคพื้นทะเล, การต่อต้านการก่อการร้าย,วัฒนธรรมและการศึกษา มีความก้าวหน้าและเกิดผลที่เห็นได้ชัดเจน

แนวโน้มในอนาคตจะเป็นหลักประกันความมั่นคงและจริงจังของความร่วมมือระหว่างจีนกับอาเซียน ในปี พ.ศ. 2561 ด้วยความเห็นที่ตรงกันเกี่ยวกับวิสัยทัศน์ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ปี พ.ศ. 2546 จีนกลายมาเป็นประเทศแรกที่พัฒนาความสัมพันธ์ระยะยาวกับอาเซียน แนวคิดพื้นฐานของ “ประชาคมแห่งการแบ่งปันอนาคตของมนุษย์ชาติ” ที่จีนเป็นผู้สนับสนุนถูกรวมไว้ในตราสาร ซึ่งหมายความว่าวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะเป็นพิมพ์เขียวทางประวัติศาสตร์ในการก่อตั้งประชาคมแห่งการแบ่งปันอนาคตระหว่างจีนกับอาเซียน พัฒนาการของความสัมพันธ์ระหว่างจีน-อาเซียนจะกลายมาเป็นแบบอย่างสำคัญของโลกในการพิจารณาความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติและประชาคมแห่งการแบ่งปันอนาคตในรูปแบบใหม่ที่จีนเป็นผู้นำเสนอ

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20190814005807/en/

ชื่อบริษัท : บริษัท Queqi Media Culture จำกัด

ติดต่อ : Moca Yu

อีเมล์ :media.yu@foxmail.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.