Category: Lifestyle Logo
Posted Aug 12, 2019 08:34 (GMT +7)


Project Management Institute ประกาศการจัดซื้อโปรแกรม Disciplined Agile

เพิ่มโอกาสให้ผู้จัดการโครงการและทีมงานให้เลือก “รูปแบบการทำงาน” ที่ต้องการ

ฟิลาเดลเฟีย--(BUSINESS WIRE)--10 ส.ค. 2562

สถาบัน Project Management Institute (PMI) เป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรชั้นนำของโลกแห่งหนึ่งสำหรับธุรกิจการจัดการโครงได้แถลงการเรื่องการจัดซื้อโปรแกรม Disciplined Agile หรือ DA  ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเครื่องมือช่วยสร้างแนวคิดการทำงานแบบครบวงจรหรือ body of knowledge   ชิ้นเดียวในโลกที่มีข้อมูลแนวทางการปฎิบัติที่ชัดเจนเและใช้งานได้จริงเพื่อช่วยให้บุคคล ทีมงาน และองค์กรสร้าง “รูปแบบการทำงาน” ที่ต้องการ  DA สร้างประโยชน์โดยการนำลูกค้าเป็นศูนย์กลาง เน้นอิสระในการปฏิบัติมากกว่าการยึดติดกับทฤษฎีตายตัว สร้างรูปแบบการทำงานแบบคล่องตัวและมีตัวเลือกที่ชัดเจน ยึดถือการเรียนรู้โดยใช้บริบทเป็นฐาน และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทั้งองค์กร  โปรแกรม  DA ยังช่วยให้องค์กรสามารถปรับรูปแบบการทำงานหรือแผนงานให้เข้ากับการทำงานแบบ เช่น traditional, Scrum, หรือ SAFe เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่เหนือกว่าคู่แข่ง

การประกาศรวมตัวกันของของสองหน่วยงานนับได้ว่าเป็นการสร้างโอกาสสุดพิเศษและมีมูลค่าให้กับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่ต้องการเสริมสร้างความคล่องตัวในการทำงานของตนเอง ทีมงานหรือทั้งองค์กร

การนำDisciplined Agile มาใช้ประโยชน์ช่วยให้:

 • สมาชิก PMI เพิ่มความแข็งแกร่งและความสามารถในการทำงานให้เป็นที่ยอมรับและสร้างโอกาสให้กับตัวเอง
 • ผู้ใช้งานโปรแกรมการทำงานนี้อยู่จะสามารถปรับแนวทางการทำงานให้คล่องตัวมากขึ้น มีวิธีการคิดที่ชัดเจนเหมาะสมกับชิ้นงาน สร้างผลสำเร็จได้มากขึ้นกับงานหลายรูปแบบ
 • องค์กรทั่วโลกได้รับประโยชน์จากรูปแบบงานที่คล่องตัว สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติและผลลัพธ์ที่ตั้งไว้
 • PMI และ หน่วยงานที่ใช้โปรแกรม DA ผลิตสินสินค้าที่หลากหลายขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า
 • สมาชิกของทั้ง PMI และ DA สามารถเรียนรู้กรอบการทำงานและข้อมูลออนไลน์ของทั้งสององค์กร รวมถึงแลกเปลี่ยนข้อมูลกับผู้ใช้งานคนอื่น

ประธานบริษัทและหัวหน้าฝ่ายบริหารของ PMI Sunil Prashara กล่าวว่า “การซื้อกิจการครั้งนี้เป็นก้าวสำคัญก้าวหนึ่งของPMI เพื่อเพิ่มแนวทางการทำงานที่ตอบสนองโลกยุคใหม่ที่หมุนเร็วขึ้นและการขยายขีดความสามารถของผู้จัดการโครงการ และผู้ใช้โปรแกรมท่านอื่น PMI วางแผนการเพิ่มมูลค่าให้กับสมาชิกผ่านการนำเสนอ ผลิตภัณฑ์ บริการ การฝึกอบรมที่ครบวงจรและการฝึกอบรมให้กับผู้จัดการโครงการ ผู้ใช้โปรแกรมรายใหญ่และทีมงานในทุกช่วงของการทำงานหรือแม้กระทั่งก่อนหน้าที่จะต้องใช้ความรู้เหล่านี้  ไม่ว่าจะเป็นการทำงานหรือวิธีผลิตสินค้าแบบดั้งเดิมหรือแบบคล่องตัว PMI สามารถนำมาใช้เพิ่มมูลค่าให้กับตัวบุคคลและองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Mark Lines ผู้ร่วมก่อตั้ง Disciplined Agile อีกรายหนึ่งนอกจาก Scott Ambler กล่าวว่า “ธุรกิจเกือบทุกประเภทในปัจจุบันต้องการความคล่องตัวมากขึ้น  แนวการแก้ปัญหาแบบ “เบ็ดเสร็จ” อาจเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีแต่ก็ใช่ไม่ได้นาน   การปฏิบัติแบบ Disciplined Agile มองถึงความแตกต่างของแต่ละองค์กร  Disciplined Agile ยังสามารถนำมาปรับใช้ตามความต้องการของคุณเพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาที่เหมาะสมแของคุณและองค์กร”

การจัดซื้อในครั้งนี้มีผลบังคับใช้ในทันที และทาง PMI จะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้แก่สมาชิกและผู้มีส่วนได้เสียในโอกาสต่อไป

เกี่ยวกับ PMI

Project Management Institute หรือ PMI เป็นสมาคมชั้นนำของโลกสำหรับผู้ที่ต้องการวางแผนโครงการ โปรแกรม หรือจัดระบบแฟ้มงานในอาชีพ  PMI ก่อตั้งขึ้นในปี 2512 และได้ทำประโยชน์ให้กับคนทำงานกว่าสามล้านรายในเกือบทุกประเทศทั่วโลกผ่านการสนับสนุน ความร่วมมือ การศึกษาและการวิจัย  เราช่วยพัฒนาอาชีพ ความสำเร็จขององค์กรและช่วยสายงานการบริหารโครงการมีความแกร่งเพิ่มขึ้นด้วยผ่านมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับไ ผ่านการการรับรอง ชุมชน ทรัพยากร เครื่องมือ การวิจัยเชิงวิชาการ สิ่งพิมพ์ หลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพและโอกาสในการสร้างเครือข่าย  จากการเป็นส่วนหนึ่งของ PMI ProjectManagement.com ก่อตั้งชุมชนออนไลน์ระดับโลกที่เพรียบพร้อมด้วยทรัพยากร เครื่องมือที่ก้าวหน้า รวมทั้งเครือข่ายและมุมมองที่กว้างไกลกว่าเข้าชมเว็บไซต์เราได้ที่ www.PMI.org, www.projectmanagement.com, www.facebook.com/PMInstitute และ Twitter @PMInstitute

เกี่ยวกับ Disciplined Agile

โปรแกรม Disciplined Agile ได้ชื่อว่าเป็นเครื่องมือชั้นนำในตลาดที่ช่วยให้บุคคลและทีมงานมีการตัดสินใจที่ชาญฉลาด ปรับปรุงวิธีการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังช่วยให้องค์กรต่างๆ เดินหน้ากลยุทธ์งานทำงานได้อย่างคล่องตัวและมีคุณภาพเพื่อผลลัพธ์ดีขึ้น มีองค์กรเพิ่มมากขึ้นที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองผ่านทีมงานผู้เชี่ยวชาญในระบบ Disciplined Agile ที่มีความสามารถในการช่วยเพิ่มมูลค่าธุรกิจได้อย่างรวดเร็วผ่านกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ และสะท้อนถึงการใช้คล่องตัวในรูปแบบองค์กรที่ซับซ้อน  ระบบ Disciplined Agile ได้เอื้อประโยชน์ให้ผู้ใช้งานกว่า 12,000 คนในกว่า 30 ประเทศและหนังสือระบบ Disciplined Agile ก็มียอดขายกว่า 50,000 เล่ม

ดูเวอร์ชั่นแหล่งที่มาบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190809005432/en/

ติดต่อ:

Mary Ortega, +1 610 356 4600 X7030

mary.ortega@pmi.org

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.