Logo

TDCX ประกาศราคาเสนอขายหุ้นใหม่ให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

Category: Finance
Posted Oct 1, 2021 15:19 (GMT +7)

สิงคโปร์ & นิวยอร์ก--(BUSINESS WIRE)--01 ตุลาคม 2564

TDCX Inc. ("TDCX" หรือ “บริษัท”) ผู้ให้บริการโซลูชั่นประสบการณ์ลูกค้าดิจิทัลที่มีการเติบโตสูงสำหรับเทคโนโลยีและบริษัทบลูชิพ ประกาศราคาเสนอขายหุ้น American Depositary Shares ("ADS") แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจำนวน 19,358,957 โดย ADS แต่ละรายการแสดงหุ้นสามัญ Class A จำนวนหนึ่งหุ้น ในราคาต่อสาธารณะ 18 ดอลลาร์สหรัฐต่อ ADS

TDCX ให้ตัวเลือกแก่ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เป็นเวลา 30 วันในการซื้อเพิ่มเติมสูงสุด 2,903,843 ADS ในราคาเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยหักส่วนลดการรับประกันและค่าคอมมิชชั่น รายได้รวมทั้งหมดของข้อเสนอคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 401 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หากผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์เลือกที่จะใช้ตัวเลือกในการจัดสรรหุ้นส่วนเกินเต็มจำนวน

หุ้นดังกล่าวคาดว่าจะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ภายใต้ชื่อย่อหลักทรัพย์ “TDCX” ข้อเสนอนี้คาดว่าจะปิดในวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของเงื่อนไขการปิดตามธรรมเนียม

TDCX ตั้งใจที่จะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายครั้งนี้เพื่อชำระยอดคงค้างภายใต้วงเงินสินเชื่อระยะยาวร่วมกับ Credit Suisse และกองทุนเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

Goldman Sachs & Co. LLC และ Credit Suisse Securities (USA) LLC ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วมสำหรับการเสนอขาย

การเสนอขายหุ้นใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกจะดำเนินการโดยใช้หนังสือชี้ชวนเท่านั้น หากมีสามารถขอรับสำเนาหนังสือชี้ชวนขั้นสุดท้ายได้จาก:

Goldman Sachs & Co. L.L.C.
200 West Street
New York, NY 10282-2198
Attention: Prospectus Department (1-866-471-2526)
อีเมล: prospectus-ny@gs.com

Credit Suisse Securities (USA) L.L.C.
6933 Louis Stephens Drive
Morrisville, NC 27560
Attention: Prospectus Department (1-800-221-1037)
อีเมล: usa.prospectus@credit-suisse.com

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ได้รับการยื่นและประกาศให้มีผลบังคับโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 เอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อหลักทรัพย์เหล่านี้ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ตามข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการลงทะเบียน หรือคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ TDCX

TDCX เป็นผู้ให้บริการโซลูชันประสบการณ์ลูกค้าดิจิทัลที่มีการเติบโตสูงสำหรับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและบริษัทบลูชิพอื่น ๆ บริษัทนำเสนอโซลูชันแบบ Omnichannel CX บริการการขายและการตลาดดิจิทัล และบริการตรวจสอบเนื้อหาและกลั่นกรอง บริษัทมีประวัติความสำเร็จกับลูกค้าในด้านการเดินทางและการบริการ การโฆษณาดิจิทัลและสื่อ สินค้าอุปโภคบริโภคที่มีการซื้อขายได้อย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี การบริการทางการเงิน เทคโนโลยีทางด้านการเงิน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การเล่นเกม อีคอมเมิร์ซและการศึกษา TDCX มีสาขาในระดับสากลโดยสำนักงานตั้งอยู่ในสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย ไทย จีน ญี่ปุ่น สเปน อินเดีย โคลอมเบีย และโรมาเนีย ซึ่งให้บริการลูกค้าทั่วโลกในกว่า 20 ภาษา TDCX และได้รับรางวัลมากกว่า 270 รางวัล

ข้อความที่เป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต

เอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ประกอบด้วยข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตรวมถึงข้อความทั้งหมดที่ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต ในบางกรณีท่านสามารถแยกแยะข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์ในอนาคตได้ด้วยคำต่าง ๆ เช่น "แนวโน้ม" "เชื่อ" "คาดหวัง" "มีศักยภาพ" "ดำเนินการต่อ" "อาจ" "จะ" "ควร" "สามารถ" "แสวงหา" "ทำนาย" "ตั้งใจ" "แนวโน้ม" ” “วางแผน” “ประมาณการ” “คาดการณ์” หรือคำเหล่านี้ที่มีความหมายในเชิงลบหรือคำอื่น ๆ ที่เทียบเคียงได้ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตเหล่านี้รวมถึงข้อความใด ๆ ที่เกี่ยวกับการเริ่มต้นการซื้อขายหุ้นสามัญ Class A ของบริษัท การปิดการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนครั้งแรกของบริษัท และการใช้เงินสุทธิที่บริษัทได้รับจากการเสนอขายที่คาดการณ์ไว้ ข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตดังกล่าวมีความเสี่ยงและความไม่แน่นอนต่าง ๆ ดังนั้นจึงมีหรือจะมีปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้ผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่ระบุไว้ในข้อความเหล่านี้ ปัจจัยเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะสิ่งที่อธิบายภายใต้ “ปัจจัยเสี่ยง” ในคำชี้แจงการจดทะเบียนของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปในครั้งแรก ปัจจัยเหล่านี้ไม่ควรถูกตีความว่าละเอียดถี่ถ้วนและควรอ่านร่วมกับคำเตือนอื่น ๆ ที่รวมอยู่ในคำชี้แจงการจดทะเบียน TDCX ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือทบทวนข้อความที่มีลักษณะเป็นการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคตใด ๆ ต่อสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ การพัฒนาในอนาคต หรืออย่างอื่น ยกเว้นตามที่กฎหมายกำหนด

อ่านเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210930006054/en/

ติดต่อสื่อ:
TDCX
Eunice Seow
+65 8432 8388
eunice.seow@tdcx.com

ติดต่อนักลงทุน:
TDCX
Jason Lim
+65 9799 6550
lim.jason@tdcx.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!