Logo

การศึกษาทั่วโลกของ Egon Zehnder เปิดเผยว่า ซีอีโอมีความตระหนักในตนเองมากขึ้น แต่ยังต้องปรับตัวและสร้างความสัมพันธ์มากว่าเดิม

Category: General News
Posted Sep 17, 2021 13:49 (GMT +7)

การสำรวจซีอีโอจำนวนเกือบ 1,000 คนทั่วโลกเผยให้เห็นว่า ความท้าทายทางสังคมและเศรษฐกิจปัจจุบันได้ผลักดันให้มีการสะท้อนตนเองและการพัฒนาในระดับที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดยเป็นการเปลี่ยนแปลงมุมมองด้านซีอีโอและบทบาทความเป็นผู้นำ

ซูริค--(BUSINESS WIRE)--16 กันยายน 2564

Egon Zehnder บริษัทที่ปรึกษาด้านการเป็นผู้นำแถวหน้าของโลก วันนี้เปิดเผยผลการศึกษาจากการสำรวจซีอีโอจำนวน 972 คนทั่วโลก โดยหาคำตอบว่าบทบาทและความคาดหวังของซีอีโอมีการพัฒนาไปอย่างไรเมื่อเผชิญกับความท้าทายและเหตุการณ์สำคัญระดับโลกที่กำลังเกิดขึ้น ผลการศึกษาพบว่า การสะท้อนตนเองและการพัฒนาตนเองได้ขยับมามีความสำคัญสูงสุดสำหรับซีอีโอ เนื่องจากพวกเขาตระหนักรู้ในตนเองมากขึ้น โดยเห็นว่ากุญแจสู่ความสำเร็จคือการปรับปรุงด้านความเป็นผู้นำในตัวมนุษย์

เนื่องจากความต้องการด้านความเท่าเทียมในสถานที่ทำงานและแรงกดดันใหม่ ๆ เกี่ยวกับการทำงานแบบไฮบริดที่เพิ่มสูงขึ้นยังคงพัฒนาวัฒนธรรมทางธุรกิจอย่างรวดเร็ว ซีอีโอทั่วโลกจึงได้ประเมินบทบาทของตนเองใหม่ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการมีส่วนร่วมกับทีม ตลอดจนวิธีการดูแลรับผิดชอบองค์กรและตัวเองในการทำให้ธุรกิจให้พร้อมสำหรับอนาคต ปัจจุบัน ซีอีโอมองว่าการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาตนเองและการสร้างแรงผลักดันจากภายในตัวของพนักงานในองค์กรเป็นลำดับแรก ๆ นั้นมีความสำคัญต่อการดำเนินงานในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ซับซ้อน

ผลการสำรวจสำคัญ ๆ มีดังนี้

 • 90% ของซีอีโอรายงานว่าพวกเขาย้ายไปอยู่ที่ศูนย์กลางของเสียงที่ดังขึ้น หลากหลายมากขึ้น และแตกต่างออกไป เมื่อถูกถามเกี่ยวกับผลกระทบของสถานการณ์ล่าสุดที่มีต่อองค์กร ซีอีโอส่วนใหญ่เน้นย้ำถึงการตัดสินใจและการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว รวมถึงความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจที่มากขึ้น การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้บ่งบอกถึงความซับซ้อนและการพัฒนาที่รวดเร็ว ซึ่งกำลังพลิกโฉมธุรกิจ และซีอีโอจะตอบคำถามผู้ที่เกี่ยวข้องมากขึ้น และมีการประเมินผลในรูปแบบที่คิดขึ้นมาใหม่
 • 83% ของผู้นำมองว่าการไตร่ตรองรูปแบบความเป็นผู้นำของตนเองเป็นสิ่งจำเป็น โดยเพิ่มขึ้นจาก 66% ในการศึกษาปี 2018 ใน The CEO: A Personal Reflection บรรดาซีอีโอกำลังเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัว สร้างความสัมพันธ์ และตระหนักรู้ในตนเอง พวกเขามุ่งมั่นที่จะรับฟังมุมมองที่หลากหลายและเปิดรับข้อเสนอแนะจากภาคส่วนใหม่ ๆ มากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งประกอบด้วย สมาชิกในทีม ประธาน เมนเทอร์ ที่ปรึกษา และซีอีโอท่านอื่น นอกจากนี้ ซีอีโอหญิงจะเปิดรับข้อเสนอแนะจากแหล่งต่าง ๆ หลายแห่ง และมีแนวโน้มที่จะเปิดรับคำแนะนำจากเพื่อนซีอีโอ เมนเทอร์ และสมาชิกในครอบครัวมากกว่าผู้ชาย
 • 78% (เพิ่มขึ้นสามเท่าจากปี 2561) ของซีอีโอเห็นด้วยอย่างยิ่งว่าพวกเขาจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตนเองต่อไป เหล่าซีอีโอยังเห็นด้วยอย่างยิ่งต่อความสำคัญของ "การเดินทางสองทาง" ซึ่งเป็นเส้นทางที่ผู้นำเชื่อว่าการพัฒนาตนเองและการเติบโตขององค์กรในฐานะเส้นทางที่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนั้นจะสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดได้ ผลการสำรวจที่โดดเด่นที่สุดของเราคือข้อตกลงที่แทบจะเป็นเอกฉันท์ในหมู่ผู้นำนับพัน โดยมีใจความว่า "ในฐานะซีอีโอ ฉันอยากมีสมรรถภาพในการเปลี่ยนแปลงตัวเองและองค์กร”
 • ใน 3 ของซีอีโอรายงานว่า ตัวชี้วัดขั้นสุดท้ายที่ชี้นำการตัดสินใจของพวกเขายังคงไม่เปลี่ยนแปลง แม้ว่าจะมีความคาดหวังทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่เชื่อมโยงกับสังคมและเศรษฐกิจที่พวกเขาให้การสนับสนุน จากความขัดแย้งนี้ จึงไม่เป็นที่แน่ชัดว่าซีอีโอมีแนวทางที่จะทำตามความมุ่งหวังของตนโดยตรง โดยใช้ตัวชี้วัดทางการเงินแบบเดิมเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการตัดสินใจสำหรับซีอีโอส่วนใหญ่หรือไม่
 • การวิเคราะห์คำตอบปลายเปิดแสดงให้เห็นว่า ซีอีโอเกือบ 500 คน หรือมากกว่าครึ่งหนึ่งของผู้ให้การสำรวจทั้งหมด มองว่าความสามารถเชิงสัมพันธ์เป็นจุดบอดหลัก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง น้อยกว่าครึ่งหนึ่งของซีอีโอ (44%) รายงานว่ารู้สึกเข้ากันได้อย่างเต็มที่กับทีม และน้อยกว่าที่เข้ากันได้กับบอร์ดบริหาร ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความตึงเครียดที่สูงขึ้นและความจำเป็นในการทำงานร่วมกันที่เพิ่มขึ้น

Jill Ader ประธานของ Egon Zehnder กล่าวว่า “ซีอีโอต่างตระหนักดีว่าความซับซ้อนทางธุรกิจที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในปัจจุบันจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ด้านความเป็นผู้นำ และการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องเริ่มต้นจากภายในด้วยการไตร่ตรองความคิดและการพัฒนาตนเองไปอีกหลายระดับ นี่ไม่ใช่สิ่งที่ต้องคิดตามใจตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่เป็นสิ่งที่ทีม องค์กร และผู้ที่เกี่ยวข้องคาดหวังจากซีอีโอ ความเฉียบแหลมด้านธุรกิจแบบเดิมต้องสมดุลเท่าเทียมกันกับความเข้าใจและความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นมากกว่าที่เคยเป็น เพื่อให้ได้มาซึ่งความมั่นคงทางอารมณ์ของทีมและองค์กร ดำเนินการท่ามกลางความซับซ้อนทางธุรกิจ และสร้างสถานที่ทำงานที่มีประสิทธิผลและสร้างแรงบันดาลใจ”

Kati Najipoor-Schuette และ Dick Patton ซึ่งเป็นผู้นำร่วมกลุ่มให้ปรึกษาซีอีโอ ของ Egon Zehnder และผู้ร่วมเขียนการสำรวจนี้เน้นย้ำว่า การดำเนินธุรกิจในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนเหล่านี้ ซีอีโอต้องเพิ่มความสามารถของตนเองในการปรับตัว สร้างความสัมพันธ์ และตระหนักในตนเองมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ความสามารถเหล่านี้จำเป็นต้องสมดุลกับความแข็งแกร่งด้านความเป็นผู้นำแบบเดิม การวางแผนเชิงกลยุทธ์ และการวางแนวประสิทธิภาพอย่างไม่หยุดยั้ง การเพิ่มพูนทักษะเหล่านี้ผู้นำจะต้องเพิ่มความสามารถในการฟัง ไว้วางใจในเครือข่ายผู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง และสื่อสารอย่างจริงใจมากกว่าที่เคยเป็นมา

จากการฝึกฝนทักษะเหล่านี้และใช้แนวทางที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางมากขึ้น ซีอีโอจะพัฒนาความยืดหยุ่น ความเป็นผู้นำ และความสามารถในการปรับตัวทั้งของตนเองและองค์กร

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรวจซีอีโอของ Egon Zehnder ซึ่งสำรวจซีอีโอจำนวน 972 คนทั่วโลก โปรดู www.egonzehnder.com/it-starts-with-the-CEO

เกี่ยวกับ Egon Zehnder

Egon Zehnder เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการเป็นผู้นำแถวหน้าของโลก ที่สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้นำตอบคำถามที่ซับซ้อนด้วยคำตอบที่เน้นการเข้าถึงมนุษย์ ด้วยประสบการณ์กว่า 55 ปีในการให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับความเป็นผู้นำของผู้บริหารระดับสูง เราทราบว่าการเลือกซีอีโอเป็นจุดกึ่งกลางของกระบวนการ ไม่ใช่จุดสิ้นสุด นั่นคือเหตุผลที่เราเป็นพันธมิตรกับลูกค้าเพื่อส่งมอบการเปลี่ยนแปลง การสืบทอดตำแหน่ง การพัฒนา และการสนับสนุนการเป็นซีอีโอที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ เราช่วยให้องค์กรเข้าถึงหัวใจของความท้าทายในการเป็นผู้นำ และเสนอความคิดเห็นและข้อมูลเชิงลึกที่ตรงไปตรงมาเพื่อช่วยให้ผู้นำตระหนักถึงตัวตนและจุดประสงค์ที่แท้จริงของพวกเขา ที่ปรึกษา 525 คนของเราในสำนักงาน 63 แห่งและ 37 ประเทศคืออดีตผู้นำในอุตสาหกรรมและฟังก์ชันงานต่าง ๆ ซึ่งทำงานร่วมกันอย่างราบรื่นทั่วทั้งภูมิภาค อุตสาหกรรม และฟังก์ชันต่างๆ เพื่อส่งมอบพลังความสามารถของบริษัทให้กับลูกค้าทุกรายในทุก ๆ ครั้ง เราเชื่อว่าเราสามารถเปลี่ยนแปลงผู้คน องค์กร และโลกได้ผ่านความเป็นผู้นำ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.egonzehnder.com และติดตามเราได้ที่ LinkedIn และ Twitter

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210915005058/en/

ติดต่อ:

Stacy Drumtra, ผู้อำนวยการร่วมฝ่ายการตลาดสากลประจำชิคาโก
stacy.drumtra@egonzehnder.com | โทร: +1 312 805 6736

Martin Klusmann, ผู้อำนวยการร่วมฝ่ายการตลาดสากลประจำเบอร์ลิน
martin.klusmann@egonzehnder.com | โทร: +49 1702360101

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!