Logo

TDCX ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO)

Category: Finance
Posted Sep 11, 2021 09:34 (GMT +7)

สิงคโปร์--(BUSINESS WIRE)-- 8 ก.ย. 2564

8 กันยายน พ.ศ. 2564 -- TDCX Inc. ("TDCX" หรือ "บริษัท") ผู้ให้บริการโซลูชันประสบการณ์ลูกค้าดิจิทัลที่มีการเติบโตสูงสำหรับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและบริษัทบลูชิพ ประกาศว่า บริษัทได้ยื่นคำชี้แจงการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม F- 1 ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก ("IPO") ของหุ้น American Depositary Shares (“ADS”) ซึ่งเป็นตัวแทนของหุ้นสามัญประเภท A บริษัทตั้งใจที่จะลงโฆษณาในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กภายใต้สัญลักษณ์ “TDCX”

ยังไม่ได้มีการกำหนดจำนวนหุ้นสามัญที่จะเป็นตัวแทนของแต่ละ ADS และยังไม่ได้กำหนดจำนวน ADS ที่จะเสนอขาย และช่วงราคาสำหรับการเสนอขาย

Goldman Sachs & Co. LLC และ Credit Suisse Securities (USA) LLC จะทำหน้าที่เป็นผู้ทำบัญชีร่วมสำหรับการเสนอขาย

การเสนอขายจะกระทำโดยใช้หนังสือชี้ชวนเท่านั้น สำเนาหนังสือชี้ชวนเบื้องต้น หากมี สามารถหาได้จาก:

Goldman Sachs & Co. L.L.C.

200 West Street

New York, NY 10282-2198

ติดต่อ: Prospectus Department (1-866-471-2526)

อีเมลl: prospectus-ny@gs.com

Credit Suisse Securities (USA) L.L.C.

6933 Louis Stephens Drive

Morrisville, NC 27560

ติดต่อ: Prospectus Department (1-800-221-1037)

อีเมล: usa.prospectus@credit-suisse.com

แบบฟอร์มคำชี้แจงการลงทะเบียน F-1 และการแก้ไขที่ตามมาทั้งหมดสามารถเข้าถึงได้ผ่านทางเว็บไซต์ของ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่  www.sec.gov.

คำชี้แจงการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม F-1 ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาแล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้

ห้ามขายโฆษณาเหล่านี้หรือข้อเสนอที่จะซื้อก่อนเวลาที่ใบแจ้งการจดทะเบียนมีผลบังคับใช้ภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ปี 1933 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้ซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ข้อเสนอ การชักชวน หรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการลงทะเบียนหรือ คุณสมบัติตามกฎหมายหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในที่นี้ยังไม่ได้รับการจดทะเบียนและจะไม่ถูกจดทะเบียนภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ที่บังคับใช้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่อยู่นอกสหรัฐอเมริกา

เกี่ยวกับ TDCX

TDCX เป็นผู้ให้บริการโซลูชันประสบการณ์ลูกค้าดิจิทัลที่มีการเติบโตสูงสำหรับเทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมและบริษัทบลูชิพอื่น ๆ บริษัทนำเสนอโซลูชัน CX แบบ omnichannel  บริการการขายและการตลาดดิจิทัล และบริการตรวจสอบและกลั่นกรองเนื้อหา บริษัทมีประวัติด้านความสำเร็จกับลูกค้าในด้านการเดินทางและการบริการ การโฆษณาดิจิทัลและสื่อ สินค้าอุปโภคบริโภคที่เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยี บริการทางการเงิน ฟินเทค หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การเล่นเกม อีคอมเมิร์ซและการศึกษา TDCX มีสำนักงานในสิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ จีน ญี่ปุ่น อินเดีย โรมาเนีย สเปน และโคลอมเบีย และให้บริการลูกค้าทั่วโลกในกว่า 20 ภาษา TDCX ได้รับรางวัลมากกว่า 270 รางวัล

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

การประกาศนี้อาจมีข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าที่สะท้อนถึงความคาดหวังในปัจจุบันของ TDCX เกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคต รายการและคำอธิบายของความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และความเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนใน TDCX สามารถดูได้ในเอกสารที่ TDCX ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา ซึ่งรวมถึงแบบฟอร์มการจดทะเบียน F‑1 นักลงทุนควรระมัดระวังอย่าใช้ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้เกินควร ซึ่งกล่าว ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น TDCX ไม่มีภาระผูกพันในการปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลที่มีอยู่ในประกาศนี้ ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตหรืออย่างอื่น

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210907005846/en/

สำหรับคำถาม

นักลงทุน:

TDCX

Jason Lim

+65 9799 6550

lim.jason@tdcx.com

สื่อ:

TDCX

Eunice Seow

+65 8432 8388

eunice.seow@tdcx.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!