Logo

ITT ออกเอกสารรายงานความยั่งยืนปี 2564 เดินหน้าดำเนินการตามลำดับความสำคัญด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล

Category: Technology
Posted Sep 10, 2021 15:49 (GMT +7)

ไวท์เพลนส์ นิวยอร์ก--(บิสิเนสไวร์)--2 ก.ย. 2564

9 กันยายน 2564-- ITT Inc. (NYSE: ITT) ได้เปิดตัว เอกสารรายงานความยั่งยืนปี 2564 ฉบับที่ 2 เพื่อสนับสนุนรายงาน Sustainability ITT 2019 ซึ่งเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ของบริษัทเกี่ยวกับความก้าวหน้าด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG)  เอกสารสนับสนุนนี้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ ITT ในปี 2563 ในการบูรณาการการดูแลสิ่งแวดล้อมและผลกระทบทางสังคมเชิงบวกในการดำเนินงาน ทีมงาน และชุมชนทั้งหมด  ลำดับความสำคัญ ได้แก่ สุขภาพและความปลอดภัย ความหลากหลาย ความเสมอภาค และการรวมตัวของพนักงาน และรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  ไฮไลท์สำคัญจาก 2563 รวมถึง:

 • ก๊าซเรือนกระจก (GHG) ลดลงร้อยละ 25
 • การส่งขยะไปยังหลุมฝังกลบลดลงร้อยละ 23
 • อุบัติเหตุในสถานที่ทำงานลดลงร้อยละ 25
 • ขายธุรกิจเกี่ยวกับแร่ใยหิน

“เรายังคงมั่งมุ่นที่จะบูรณาการเป้าหมาย ESG เข้ากับการดำเนินการรายวันของเรา และยังคงให้ความสำคัญกับสุขภาพของพนักงาน ธุรกิจ และการเงินของเรา” Luca Savi ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและประธานกล่าว “ในปีที่ท้าทายเป็นพิเศษสำหรับทุกคนปีนี้ ทีมงานของเราแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นให้ ITT นำพาโลกนี้สู่การเป็นสถานที่ที่ดีขึ้นสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด  แม้ว่าผมจะพอใจกับความก้าวหน้าของเราจนถึงตอนนี้ แต่ก็ยังมีสิ่งที่เราต้องทำอีกมากบนเส้นทางสู่การเป็น ITT ที่ยั่งยืนมากขึ้น”

รายงาน Sustainability ITT 2021 Supplement ครอบคลุมการริเริ่มและข้อมูลอื่นๆ ในช่วงสามปีโดยเน้นที่ผลลัพธ์ในปี 2563 รวมถึงหน่วยวัดในปี 2563 สำหรับสถานที่ ITT ทั่วโลกทั้งหมด  แนวทางและกรอบการวัดผลหลายประการ รวมถึงแนวทางที่จัดทำโดยคณะกรรมการมาตรฐานการบัญชีเพื่อความยั่งยืน (SASB) และข้อตกลงโลกแห่งสหประชาชาติ (UNGC) ได้แจ้งขอบเขตของรายงานนี้ หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับภาระผูกพัน ITT เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืนและเป็นธรรมมากขึ้น โปรดดูรายงาน Sustainability ITT 2019

เกี่ยวกับ ITT

ITT เป็นผู้ผลิตหลากหลายชั้นนำเกี่ยวกับส่วนประกอบที่สำคัญทางวิศวกรรมขั้นสูงและโซลูชันเทคโนโลยีที่ปรับแต่งได้สำหรับตลาดพลังงาน การขนส่ง และอุตสาหกรรม  ด้วยมรดกแห่งนวัตกรรม ITT ร่วมมือกับลูกค้าเพื่อส่งมอบโซลูชั่นที่ยั่งยืนให้กับอุตสาหกรรมหลักที่สนับสนุนวิถีชีวิตสมัยใหม่ของเรา ITT  มีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมืองไวท์เพลนส์ รัฐนิวยอร์ก โดยมีพนักงานในกว่า 35 ประเทศและจำหน่ายในประมาณ 125 ประเทศ  บริษัทสร้างรายได้ปี 2563 มูลค่า 2.5 พันล้านดอลลาร์ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม www.itt.com

ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้า

ในรายงานนี้ "ITT" "เรา" "ของเรา" และ "พวกเรา" หมายถึง ITT Inc. ซึ่งเป็นบริษัทในรัฐอินเดียนาและบริษัทในเครือทั้งหมด ยกเว้นจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นหรือตามที่บริบทกำหนดเป็นอย่างอื่น  นอกจากนี้ รายงานนี้ประกอบด้วย “แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า” ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้ได้รับการปกป้องจากความรับผิดชอบด้านกฎหมายตามกฎหมาย Private Securities Litigation Reform Act of 1995  แถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีต แต่เป็นเพียงความเชื่อเกี่ยวกับเหตุการณ์ในอนาคตตามความคาดหวังในปัจจุบัน  การประมาณการ สมมติฐาน และการคาดการณ์เกี่ยวกับธุรกิจของเรา ผลประกอบการทางการเงินในอนาคต และอุตสาหกรรมที่เราดำเนินการ และการพัฒนาด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และเศรษฐกิจอื่นๆ  ข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การอ้างอิงถึงแนวทาง แผนกลยุทธ์ในอนาคต และข้อความอื่นๆ ที่อธิบายกลยุทธ์ทางธุรกิจ แนวโน้ม วัตถุประสงค์ แผนการ ความตั้งใจหรือเป้าหมาย และการอภิปรายเกี่ยวกับการดำเนินงานหรือผลการดำเนินงานทางการเงินในอนาคต .

เราใช้คำเช่น "คาดการณ์" "ประมาณการ" "คาดหวัง" "สร้างแผนการ" "ตั้งใจ" "วางแผน" "เชื่อว่า" "ตั้งเป้าหมาย" "ในอนาคต" "อาจ" "จะ" " ได้” “ควร” “มีศักยภาพ” “ดำเนินต่อไป” “แนวทาง” และสำนวนอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกันเพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว  ข้อความที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้ามีความไม่แน่นอนและไม่สามารถคาดการณ์ได้ในระดับหนึ่งและเกี่ยวข้องกับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และปัจจัยสำคัญอื่นๆ ที่ทราบและไม่ทราบ ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริงแตกต่างไปอย่างมากจากข้อความที่แสดงออกหรือโดยนัย หรืออนุมานอย่างสมเหตุสมผลจากข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าดังกล่าว

ในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ เราแสดงความคาดหวังหรือความเชื่อเกี่ยวกับผลลัพธ์หรือเหตุการณ์ในอนาคต  ความคาดหวังหรือความเชื่อดังกล่าวขึ้นอยู่กับแผนปัจจุบันและความคาดหวังของฝ่ายบริหารของเรา ซึ่งแสดงออกด้วยความสุจริตใจและเชื่อว่ามีพื้นฐานที่สมเหตุสมผล อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าความคาดหวังหรือความเชื่อจะเกิดขึ้น หรือผลลัพธ์ที่คาดการณ์ไว้จะบรรลุหรือบรรลุผลสำเร็จ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่อาจทำให้ผลลัพธ์หรือเหตุการณ์จริงแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์ไว้นั้นรวมอยู่ในส่วนปัจจัยเสี่ยงของรายงานประจำปีของเราในแบบฟอร์ม 10-K, รายงานรายไตรมาสในแบบฟอร์ม 10-Q และเอกสารอื่นๆ ที่ยื่นเป็นครั้งคราว กับสำนักงาน Securities and Exchange Commission

แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าที่รวมอยู่ในรายงานนี้กล่าวถึง ณ วันที่ในที่นี้เท่านั้น เราไม่รับภาระผูกพัน (และปฏิเสธภาระผูกพันใดๆ) ในการจำเป็นต้องปรับปรุงข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าใดๆ ไม่ว่าจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือด้วยวาจา อันเป็นผลมาจากข้อมูลใหม่ เหตุการณ์ในอนาคต หรืออย่างอื่น

อ่านต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210909005090/en/

ติดต่อ:

Mark Macaluso
+1 914-641-2064
mark.macaluso@itt.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!