Logo

Hisense ร่วมกับพนักงานสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

Category: General News
Posted Jun 2, 2021 17:04 (GMT +7)

ชิงเต่า, จีน--(BUSINESS WIRE)--01 มิถุนายน 2564

การดำเนินชีวิตวีถีใหม่ได้ทำให้สิ่งแวดล้อม ความยั่งยืน และธรรมาภิบาล (ESG) กลายมาเป็นหัวข้อที่เป็นที่พูดถึงมากที่สุดในโลกปัจจุบัน ผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมและการมอบโอกาสในการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้กับพนักงานกลายมาเป็นเกณฑ์ที่บ่งชี้ถึงการเติบโตของบริษัท การให้ความสำคัญกับบุคลากรเป็นอันดับแรกทำให้ Hisense ประสบความสำเร็จในการสร้างทีมพนักงานจากทั่วโลกที่รวมผู้คนจากวัฒนธรรมที่หลากหลายและประสบการณ์ที่แตกต่าง และยังสามารถสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่สร้างความเท่าเทียมและสุขภาพที่ดีเพื่อการขับเคลื่อนความสำเร็จต่อไป โดย Hisense  ได้ร่วมกับพนักงานกว่า 90,000 คน จากทั่วโลกสร้างอนาคตที่ยั่งยืน และทุ่มเทให้กับการสร้างผลกระทบในเชิงบวกต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้มีเนื้อหามัลติมีเดีย ดูอย่างเต็มรูปแบบที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210601005474/en/

Production staffs at Hisense’s facility in Atlantis, South Africa (Photo: Business Wire)

พนักงานฝ่ายผลิต ณ โรงงานของ Hisense ในแอตแลนติส ประเทศแอฟริกาใต้ (รูปภาพ: Business Wire)

มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่น และการยอมรับในความหลากหลายทางวัฒนธรรม

Hisense ให้การสนับสนุนชุมชนในท้องถิ่นในการลดปัญหาเรื่องการว่างงาน ซึ่งเป็นการช่วยลดอัตราอาชญากรรมในทางอ้อม Hisense มีการลงทุนในเขตอุตสาหกรรมทั่วโลก ซึ่งสร้างงานกว่า 3,000 ตำแหน่งในแอฟริกาใต้และอีกกว่า 2,000 ตำแหน่งในเม็กซิโก โดยคาดว่าจะมีการขยายการจ้างงานอีกกว่า 7,000 ตำแหน่งในอนาคต ซึ่งจะเป็นการช่วยภูมิภาคต่าง ๆ ในการขยายเศรษฐกิจให้เติบโตและส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้ประสบความสำเร็จ

Hisense ยังมอบโอกาสในการจ้างงานอย่างเท่าเทียมโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติและเพศ พร้อมยังจัดให้มีการฝึกอบรมอย่างมืออาชีพและเป็นระบบในการสรรหาพนักงานในท้องถิ่น เช่นได้มีการเลื่อนตำแหน่งให้กับพนักงานที่เป็นคุณแม่เลี้ยงเดียวอย่าง Nicalette ซึ่งเริ่มทำงานกับ Hisense ในแอฟริกาใต้มาตั้งแต่ปี 2545 ให้ขึ้นมาเป็นผู้จัดการฝ่ายบริการหลังการขายจากประสิทธิภาพการทำงานที่ยอดเยี่ยมและการพัฒนาความสามารถอย่างรวดเร็วของเธอ โดย Nicalette เผยว่าการจ้างงานและระบบพัฒนาบุคลากรของ Hisense ทำให้ความมุ่งมั่นต่อการทำงานของเธอเพิ่มสูงขึ้น และยังทำให้เธอมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

ให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าในงานของพนักงาน

เพื่อเป็นการส่งเสริมพนักงาน Hisense ได้จัดสภาพแวดล้อมและพื้นที่การทำงานที่จำเป็นต่อการเสริมสร้างศักยภาพและคุณค่าในการทำงานให้สูงสุด Hisense มีกลไกการเลื่อนตำแหน่งที่ยืดหยุ่น โดยพนักงานสามารถเลือกเส้นทางอาชีพระหว่างงานด้าน “บริหาร” และงานด้าน “วิจัยและพัฒนา” เพื่อการพัฒนาในอนาคต ซึ่งช่วยให้การเลื่อนขั้นของพนักงานทุกคนเป็นไปอย่างราบรื่น

Hisense College ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยขององค์กร มีเป้าหมายที่จะช่วยให้พนักงานประสบความสำเร็จในการพัฒนาด้านอาชีพมากขึ้น โดยมีโครงสร้างการอบรมและแพลตฟอร์มฝึกอบรมที่ใช้ภายในบริษัทอย่างหลากหลาย (รวมถึงการเรียนการสอนแบบออฟไลน์ ผ่านเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และอื่น ๆ) เพื่อช่วยให้พนักงานเรียนรู้และพัฒนาตัวเองได้จากทุกเวลาและสถานที่

"สิ่งที่ทำให้การทำงานที่นี่ต่างจากที่อื่นก็คือการที่ Hisense มักกระตุ้นให้พนักงานทำตามเป้าหมายในอาชีพให้สำเร็จและคอยให้การสนับสนุนอยู่เสมอ และนั่นทำให้พนักงานสามารถเติบโตไปพร้อมกับบริษัท" Robin Silberbauer ซึ่งเข้าร่วมงานกับ Hisense ในแอฟริกาใต้เมื่อปี 2558 กล่าว

ใส่ใจในสุขภาพและสุขภาวะของพนักงาน

ในช่วงที่เกิดโรคระบาด Hisense ยังคงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงานและครอบครัวของพวกเขา โดยได้แจกจ่ายอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและสนับสนุนให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน

Hisense ยังได้ร่วมกับองค์กรที่มีโครงการช่วยเหลือพนักงาน (“Employee Assistance Program: EAP”) เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตกับพนักงานและครอบครัวของพวกเขาด้วย เพื่อให้พนักงานแต่ละคนสามารถรับคำปรึกษาด้านจิตวิทยาจากมืออาชีพได้อย่างง่ายดาย ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาพัฒนาสุขภาพจิตและรับมือกับความท้าทายในการทำงานและชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Hisense จะยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรต่อไปในระยะยาว และมุ่งสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยอมรับในความแตกต่างเพื่อให้เกิดความก้าวหน้าในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนกับชุมชนในท้องถิ่นรวมถึงแรงงานทั่วโลก

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210601005474/en/

สื่อ:
Lori Luo (ทีมพีอาร์ Ogilvy)
โทร: +86-135-1278-4739
อีเมล: lori.luo@ogilvy.com / HisenseGlobal@ogilvy.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!