Category: Technology Logo
Posted Jul 22, 2019 14:04 (GMT +7)


ภูมิภาคเอเชียปรับแผนลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับความต้องการในการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงาน

ผู้นำคนใหม่ของ Black & Veatch ในเอเชียให้ความสำคัญกับระบบผลิต ส่ง และกระจายไฟฟ้าแบบดั้งเดิมและแบบหมุนเวียน และการเชื่อมโยงระบบไฟฟ้าแบบครบวงจร

กรุงเทพฯ--(BUSINESS WIRE)--22 กรกฎาคม 2019

รัฐบาลของประเทศในภูมิภาคเอเชียรุกนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีผลิต ส่ง และกระจายไฟฟ้าให้เป็นไปตามเป้าหมายในการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงาน

หัวใจสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบพลังงาน คือ ความจำเป็นในการชี้ให้เห็นถึงความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไปตามการเติบโตอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและประชากร ควบคู่กับความต้องการแหล่งพลังงานแบบเดิมที่มีอย่างต่อเนื่อง

Narsingh Chaudhary ซึ่งเข้ามารับตำแหน่ง Executive Vice President ของ Black & Veatch, Asia Power Business เมื่่อไม่นานมานี้ กล่าวว่า "รัฐบาลในภูมิภาคเอเชียต่างแสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าในการจัดหาพลังงานในราคาที่สามารถจับต้องได้และมีความน่าเชื่อถือให้กับประชากรในประเทศ ขณะที่รัฐบาลได้เริ่มนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้เพื่อจัดหาพลังงานด้วยวิธีที่มีความยั่งยืนมากขึ้น ด้วยประสบการณ์ทั้งในระดับโลกและระดับภูมิภาคทางด้านเทคโนโลยีผลิต ส่ง และกระจายไฟฟ้า Black & Veatch ได้ช่วยเหลือผู้นำในภูมิภาคให้เล็งเห็นถึงความเป็นไปได้ทางด้านพลังงานแบบครบวงจร ไปพร้อมกับการวางแผนด้านพลังงานใหม่ของประเทศนั้น ๆ เพื่อให้มีความสมดุลมากขึ้น และให้เป็นไปตามเป้าหมายในการลดการใช้ไฟและการปล่อยคาร์บอนสากล”  Chaudhary กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงของการเปลี่ยนแปลงนี้ รัฐบาลไม่ได้เพิกเฉยต่อความจำเป็นในการกระจายไฟฟ้าสู่พื้นที่ห่างไกลหรือในชนบท

โครงสร้างพื้นฐานไฟฟ้าแบบครบวงจรใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีผลิต ส่ง และกระจายไฟฟ้าแบบต่าง ๆ เพื่อช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดจากอายุการใช้งานของโครงสร้างพื้นฐานต่อการใช้ระบบสาธารณูปโภค ขณะเดียวกัน สามารถตอบสนองความต้องการที่มากขึ้นต่อการใช้พลังงานหมุนเวียนที่มีความน่าเชื่อถือของลูกค้า ไม่เพียงเท่านั้น แผนการใช้พลังงานที่เหมาะสมยังส่งผลให้ประสิทธิภาพด้านปฏิบัติการต่าง ๆ ดีขึ้นด้วย

Chaudhary เป็นผู้นำทีม “Power” ของบริษัท Black & Veatch ในประเทศต่าง ๆ ในเอเชีย รวมถึงอินเดีย ซึ่งบริการของบริษัทประกอบด้วยระบบผลิต ส่ง และกระจายไฟฟ้าแบบดั้งเดิมและแบบหมุนเวียน ระบบจ่ายไฟแบบไมโครกริด และระบบผลิตพลังงานหมุนเวียนแบบ "behind-the-meter"

ในฐานะผู้นำด้านกลยุทธ์ด้านการเปลี่ยนแปลงพลังงาน Black & Veatch ได้สร้างความเป็นไปด้านทางด้าน วิศวกรรมสำหรับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงาน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความต้องการพลังงานในแต่ละท้องถิ่น

บทบรรณาธิการ:

เกี่ยวกับ Black & Veatch

Black & Veatch เป็นบริษัทที่พนักงานร่วมเป็นเจ้าของและเป็นผู้นำระดับโลกในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญสำหรับความต้องการของมนุษย์ทั้งทางด้านพลังงาน ทรัพยากรน้ำ โทรคมนาคม และการบริการของภาครัฐ ตั้งแต่ปี 1915 บริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้าของบริษัทในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในกว่า 100 ประเทศ โดยให้คำปรึกษา การออกแบบทางวิศวกรรม การดำเนินการก่อสร้าง และการบริหารโครงการ ในปี 2018 บริษัทมีรายได้รวมในการดำเนินงาน เท่ากับ 3,500 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ติดตามเราได้ที่ www.bv.com และโซเชียลมีเดียต่าง ๆ

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่นี่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20190710005312/en/

ติดต่อ:

Black & Veatch 
EMILY CHIA | +65 6761 3511 p | +65 9875 8907 m | ChiaLP@BV.com 
สายด่วน 24 ชั่วโมงสำหรับสื่อ | +1 866 496 9149

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.