Logo

อุปสงค์ที่เพิ่มขึ้นสำหรับการบริการด้านสิ่งแวดล้อมในอาเซียนเปิดโอกาสให้การค้าระหว่างประเทศในการบริการด้านสิ่งแวดล้อม กล่าวโดยศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น

Category: General News
Posted May 7, 2021 08:35 (GMT +7)

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--6 พฤษภาคม 2564

ภูมิภาคอาเซียนได้มองเห็นการเพิ่มขึ้นของอุปสงค์สำหรับการบริการด้านสิ่งแวดล้อม เนื่องจากการเติบโตของประชากรและการขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็ว รวมถึงการจัดการของเสียและน้ำเสีย การลดมลพิษทางอากาศและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามการศึกษาของศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น และ การส่งเสริมการบริการด้านการค้าในอาเซียน: การค้าในการบริการด้านสิ่งแวดล้อม เผยแพร่แล้ววันนี้ รายงานนี้เป็นฉบับที่สามและฉบับสุดท้ายในชุดของบริการสังคมสามชุดภายใต้ระยะที่สองของโครงการบริการส่งเสริมการค้า

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยมัลติมีเดีย รับชมฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210506005504/en/

The report is available for download on AJC website. (Graphic: Business Wire)

สามารถดาวน์โหลดรายงานได้ที่เว็บไซต์ AJC (กราฟิก: Business Wire)

ยอดขายโดยประมาณของบริการด้านสิ่งแวดล้อมผ่านทางการค้าในต่างประเทศ (การส่งมอบบริการโหมด 3) ในอาเซียนอยู่ที่อย่างน้อย 1.4 พันล้านดอลลาร์ในปี 2559 ซึ่งมากกว่าครึ่งหนึ่งมาจากหน่วยงานต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์ตามมาด้วยไทยและมาเลเซียตามลำดับ ในทางกลับกันยอดขายโดยประมาณของหน่วยงานอาเซียนที่ให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศอยู่ที่ 383 ล้านดอลลาร์ ซึ่ง 90% เป็นบริษัทของสิงคโปร์ ในขณะเดียวกันกระแสการลงทุนไปยังบริการด้านสิ่งแวดล้อมในอาเซียนระหว่างปี 2546 ถึง 2560 มีมูลค่าประมาณ 1.5 พันล้านดอลลาร์ โดยสิงคโปร์ได้รับเงินลงทุนมากที่สุดมูลค่า 948 ล้านดอลลาร์ตามมาด้วยมาเลเซีย เวียดนาม และไทย การลงทุนเน้นไปที่บริการจัดการขยะมูลฝอยและบริการบำบัดน้ำเสีย/สิ่งปฎิกูล

เนื่องจากลักษณะการให้บริการด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณะประเภทหลัก ในการเปิดเสรีทางการค้าในการบริการด้านสิ่งแวดล้อมเช่นเดียวกับการบริการด้านการค้าอื่นๆ คือการเข้าถึงตลาดบริการและการปฏิบัติต่อประเทศ ในขณะที่ขั้นตอนการออกใบอนุญาตและการอนุมัติเป็นมาตรการด้านกฎระเบียบที่แพร่หลายมากที่สุดเนื่องจากกระบวนการเหล่านี้สามารถใช้ดุลยพินิจได้ในบางประเทศ ประเด็นสำคัญที่เกิดขึ้นใหม่ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การนำเข้าขยะพลาสติกจากหลายสมาชิกในอาเซียนและปัญหาขยะพลาสติกในทะเลที่เพิ่มขึ้น

เอกสารฉบับนี้แนะนำว่าการค้าที่เสรีสามารถลดต้นทุนการบริการด้านสิ่งแวดล้อมและช่วยให้บริษัทต่างๆ สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ถูกกว่าหรือทันสมัยกว่าได้ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะที่ดีของการบริการด้านสิ่งแวดล้อมสาธารณะ เอกสารแนะนำให้สมาชิกในอาเซียนอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับพันธสัญญา/กิจกรรมที่อยู่ภายใต้การบริการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อมุ่งเน้นไปที่การปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ในภูมิภาค และรวมถึงการบริการด้านสิ่งแวดล้อมไว้ในบทบัญญัติในข้อตกลงการค้าระดับภูมิภาค ซึ่งไม่ใช่ในกรณีของความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ที่เพิ่งสรุปไป

นอกเหนือจากเอกสารเผยแพร่ฉบับนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับงานการบริการด้านสิ่งแวดล้อม ศูนย์ฯ ได้ดำเนินโครงการที่เรียกว่า "ปฏิญญาผู้นำแห่งอนาคตว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน - ญี่ปุ่นเกี่ยวกับขยะพลาสติกทางทะเลระหว่างประเทศ" โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างอาเซียน - ญี่ปุ่นตามที่ระบุไว้ใน "แถลงการณ์ร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน - ญี่ปุ่นครั้งที่ 23 ว่าด้วยความร่วมมือแนวโน้มอาเซียนเกี่ยวกับอินโด - แปซิฟิก (AOIP)" ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 และดำเนินการตามข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเกี่ยวกับขยะพลาสติกในทะเลโดยเฉพาะในช่วงปีงบประมาณ 2564 เป็นต้นไป

หากต้องการรับชมและดาวน์โหลดรายงานโปรดไปที่เว็บไซต์ AJC ด้านล่าง
https://www.asean.or.jp/en/trade-info/pst2_papers/

รับชมเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210506005504/en/

ติดต่อ:

ASEAN-Japan Centre (AJC) PR Unit
Tomoko Miyauchi (MS)
URL: https://www.asean.or.jp/en/
TEL: +81-3-5402-8118
E-mail: toiawase_ga@asean.or.jp

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!