Logo

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ผสมผสานระดับสากลและภูมิภาคมากที่สุดในอาเซียนที่แพร่หลายไปยังประเทศสมาชิกทั้งหมดกล่าวโดยศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น

Category: Technology
Posted Apr 20, 2021 13:19 (GMT +7)

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--20 เมษายน 2564

อุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (E&E) มีลักษณะแยกส่วนในระดับสากล แต่มีเครือข่ายการผลิตที่ผสมผสานกันอย่างดีพร้อมด้วยแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าที่โมดูลาร์สูงและกว้างขวางทางภูมิศาสตร์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ประเทศในอาเซียนเข้าร่วมแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าใน E&E ได้อย่างง่ายดายตามการศึกษาของศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น โดยตั้งชื่อว่า Global Value Chains in ASEAN: Electronics ซึ่งออกในเดือนมีนาคม 2564 เป็นรายงานฉบับที่ 14 ของ ASEAN Global Value Chain (GVCs) ฉบับที่ 14 โดย AJC

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยมัลติมีเดีย รับชมฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210419006002/en/

Report “Global Value Chains in ASEAN: Electronics” is available for download on AJC website (Graphic: Business Wire)

รายงาน “Global Value Chains in ASEAN: Electronics” สามารถดาวน์โหลดได้บนเว็บไซต์ AJC (กราฟิก: Business Wire)

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) เป็นศูนย์กลางสำคัญของ E&Eproduction ซึ่งมีส่วนสนับสนุนผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ในภูมิภาคประมาณ 268 พันล้านดอลลาร์ โดยมีการจ้างคนงานมากกว่า 2.4 ล้านคน และคิดเป็นสัดส่วนการส่งออกทั้งหมดของอาเซียนที่ใหญ่ที่สุด (ร้อยละ 27)

โดยรวมแล้วอุตสาหกรรม E&E ในอาเซียนพึ่งพาปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีจากต่างประเทศมากกว่าอุตสาหกรรมอื่นๆ โดย 53% ของการส่งออก E&E มาจากมูลค่าเพิ่มจากต่างประเทศ (FVA) หรือปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศที่รวมเข้ากับการส่งออก E&E ของอาเซียน อย่างไรก็ตามมูลค่าเพิ่มในการส่งออกแตกต่างกันไปตามภูมิภาค ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะตำแหน่งของแต่ละประเทศในแนวคิดห่วงโซ่คุณค่า E&E

การค้าระหว่างภูมิภาคระหว่างประเทศในอาเซียนเป็นผู้ส่งออก E&E รายใหญ่ที่สุดของอาเซียนในแง่ของ FVA ซึ่งคิดเป็นหนึ่งในสี่ของ FVA ทั้งหมด (43.4 พันล้านดอลลาร์) ในปี 2560 และในขณะที่รวม FVA เข้าที่สร้างโดยจีนและญี่ปุ่นถือเป็นมากกว่าหนึ่งในสามของ FVA ทั้งหมด

ในช่วงปี 2533-2560 การมีส่วนร่วมของ GVC ของอาเซียนในอุปกรณ์ E&E ลดลงเล็กน้อยจากร้อยละ 74 เป็นร้อยละ 70 ในขณะที่การมีส่วนร่วมแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าระดับภูมิภาค (RVC) เพิ่มขึ้นสองเท่าจากร้อยละ 9 เป็นร้อยละ 18 แนวโน้มที่ขัดแย้งกันนี้อธิบายได้จากกำลังการผลิตระดับภูมิภาคที่สูงขึ้นและเครือข่ายการผลิตระดับภูมิภาคที่มีชื่อเสียง

ด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่แตกต่างกัน อาเซียนจึงกลายเป็นศูนย์กลางที่น่าสนใจและสำคัญสำหรับอุตสาหกรรม E&E โดยภูมิภาคนี้เป็นเจ้าของงานการผลิต E&E ที่หลากหลายตามแนวคิดห่วงโซ่คุณค่าตั้งแต่กิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานมากและเรียบง่าย เช่น การประกอบและการทดสอบไปจนถึงงานที่ต้องใช้เงินทุนมาก เช่น การออกแบบส่วนประกอบและการวิจัยและพัฒนา

หากต้องการรับชมและดาวน์โหลดรายงานโปรดไปที่เว็บไซต์ AJC ด้านล่าง
https://www.asean.or.jp/en/centre-wide-info/gvc_database_paper13/

รับชมเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210419006002/en/

ติดต่อ:

ASEAN-Japan Centre (AJC) PR Unit
Tomoko Miyauchi (MS)
URL: https://www.asean.or.jp/en/
TEL: +81-3-5402-8118
E-mail: toiawase_ga@asean.or.jp

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!