Logo

การมีส่วนร่วมเชิงรุกในห่วงโซ่มูลค่าโลกเป็นเส้นทางการพัฒนาที่แนะนำเพื่อสปป. ลาว กล่าวรายงานโดยศูนย์อาเซียน – ญี่ปุ่น เผยแพร่วันนี้

Category: General News
Posted Mar 31, 2021 13:19 (GMT +7)

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--31 มีนาคม 2564

สปป. ลาว เป็นประเทศที่อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติและเกี่ยวข้องกับการผลิตที่ด้อยพัฒนา ประเทศจำเป็นต้องได้รับเทคโนโลยีและความรู้เพิ่มเติมในด้านการเกษตร การผลิตและการบริการทางด้านการผลิต โดยการขยายมีส่วนร่วมในห่วงโซ่มูลค่าโลก (GVCs) กล่าวคือห่วงโซ่มูลค่าโลกในอาเซียน: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (https://www.asean.or.jp/en/centre-wide-info/gvc_database_paper5/) เผยแพร่โดยศูนย์อาเซียน - ญี่ปุ่น (AJC) วันนี้

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยมัลติมีเดีย รับชมฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210330006159/en/

“Global Value Chains in ASEAN: Lao People’s Democratic Republic” is available for download on AJC website. (Graphic: Business Wire)

 “ห่วงโซ่มูลค่าโลกในอาเซียน: สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว” สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ AJC (กราฟิก: Business Wire)

รายงานนี้ยังจัดทำขึ้นในบริบทของการเฉลิมฉลองครบรอบ 65 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตญี่ปุ่น - ลาว

การมีส่วนร่วมของ GVC อยู่ในระดับต่ำดังที่แสดงโดยการมีส่วนแบ่งเนื้อหาจากต่างประเทศหรือมูลค่าเพิ่มจากต่างประเทศ (FVA) เพียงเล็กน้อยในมูลค่าการส่งออกรวม ซึ่งมีเพียง 6% มูลค่าเพิ่มภายในประเทศ (DVA) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 94 เนื่องจากผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มส่วนใหญ่ใช้ทรัพยากรเป็นฐาน (เช่น แร่ทองแดง ไฟฟ้า) และไม่ต้องใช้ปัจจัยการผลิตจากบริษัทต่างประเทศ

สปป. ลาว ถูกจัดให้เป็นประเทศที่มีสินค้าที่ผลิตได้จำกัด ภาคการผลิตเป็นผู้นำในการมีส่วนร่วมของ GVC แม้ว่าจะมีขนาดเล็กกว่าในประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน ตามมาด้วยภาคการสกัด (เกษตรกรรมและเหมืองแร่) จากนั้นภาคการบริการ การมีส่วนร่วมที่ต่ำใน GVC แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาอุตสาหกรรมในประเทศยังไม่ถึงขั้นตอนการผลิตทางเทคโนโลยีที่ซับซ้อนเหมือนในประเทศสมาชิกอาเซียนขั้นสูงหลายประเทศ

ประเทศไทย จีน และเวียดนาม เป็นผู้มีส่วนร่วมสำคัญในลาว FVA ในขณะที่สหภาพยุโรป (EU) และญี่ปุ่นมีบทบาทน้อยกว่า ประเทศเหล่านี้ยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในการเพิ่มมูลค่าเพิ่มของลาวที่รวมอยู่ในสินค้าส่งออกของประเทศอื่น ๆ (DVX) ส่วนแบ่งเล็กน้อยของ FVA บ่งชี้ว่าสปป. ลาวนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสำหรับการผลิตน้อยลง และเพื่อการบริโภคมากขึ้น บริษัทที่ตั้งอยู่ในสปป. ลาวที่เกี่ยวข้องกับ GVC ยังมีจำนวนจำกัด

เนื่องจากความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมของ GVC และการเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นไปในเชิงบวก การมีส่วนร่วมใน GVC เพิ่มมากขึ้นอาจส่งผลให้เศรษฐกิจของลาวแข็งแกร่งขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องขยายการมีส่วนร่วมของ GVC และยกระดับอุตสาหกรรมโดยการส่งเสริมปัจจัยการมีส่วนร่วมที่สำคัญ 4 ประการ ได้แก่ โลจิสติกส์ นโยบาย ความสามารถในการเข้าถึงตลาด และแรงงานและการระดมทุน เพื่อกระจายผลประโยชน์ให้ทั่วถึง รัฐบาลควรปรับปรุงการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน

หากต้องการรับชมและดาวน์โหลดรายงาน โปรดไปที่เว็บไซต์ AJC ด้านล่าง
https://www.asean.or.jp/en/centre-wide-info/gvc_database_paper5/

รับชมเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210330006159/en/

ติตด่อ:

ASEAN-Japan Centre (AJC) PR Unit
Tomoko Miyauchi (MS)
URL: https://www.asean.or.jp/en/
TEL: +81-3-5402-8118
E-mail: toiawase_ga@asean.or.jp

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!