Logo

ทีมวิจัย NTHU พัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่

Category: Biomedical
Posted Mar 13, 2021 15:04 (GMT +7)

ซินจู๋ ไต้หวัน--(BUSINESS WIRE)--13 มี.ค. 2564

ฤดูหนาวเป็นจุดเริ่มต้นของฤดูไข้หวัดใหญ่ประจำปี และในทุก ๆ ปี องค์การอนามัยโลก (WHO) พยายามคาดการณ์ว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใดจะแพร่ระบาดในวงกว้างมากที่สุด เพื่อที่จะสามารถเตรียมการฉีดวัคซีนที่จำเป็น และด้วยการคำนึงถึงสถานการณ์ ณ ปัจจุบัน ทีมวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์ Wu Suh-Chin จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จึงได้พัฒนาวัคซีนเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์ โดยการฉีดวัคซีนสามารถทำได้ในรูปแบบของการฉีดพ่นจมูกแทนการฉีดแบบเข็ม

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้เป็นแบบมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210312005008/en/

A research team led by Professor Wu Suh-Chin of the Department of Medical Science has developed a mucosal vaccine providing protection against all strains of influenza, and is currently planning to develop a mucosal COVID-19 vaccine. (Photo: National Tsing Hua University)

ทีมวิจัยที่นำโดยศาสตราจารย์ Wu Suh-Chin จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้พัฒนาวัคซีนภูมิคุ้มกันแบบฉีดพ่นจมูกเพื่อป้องกันไข้หวัดใหญ่ทุกสายพันธุ์และกำลังวางแผนที่จะพัฒนาวัคซีน COVID-19 แบบนี้ด้วย (ภาพ: National Tsing Hua University)

การวิจัยเชิงนวัตกรรมของทีมได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิทยาศาสตร์และได้รับรางวัล Future Tech Award ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปี 2562 และ 2563

วัคซีนที่ให้ประสิทธิผลแบบสากล

เนื่องจากความชุกของไข้หวัดใหญ่และการที่สายพันธุ์มีความแตกต่างกันไปในแต่ละปี การตัดสินใจเลือกวัคซีนที่จะเตรียมสำหรับฤดูไข้หวัดใหญ่ครั้งต่อไปจึงเป็นเรื่องที่ท้าทาย การคาดการณ์ที่ผิดจึงอาจทำให้ได้วัคซีนมีประสิทธิภาพต่ำ ทั้งนี้ Wu กล่าวว่าสาเหตุส่วนใหญ่เป็นเพราะ ฮีแมกกลูตินิน ของไวรัสไข้หวัดใหญ่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันของคนเราจดจำได้ยาก

แอนติเจนฮีแมกกลูตินิน ส่วนใหญ่ประกอบด้วยส่วนหัวทรงกลมและบริเวณลำตัว โดยเป็นที่ส่วนหัวทรงกลมนี่เองซึ่งทำให้ไวรัสแต่ละสายพันธุ์มีลักษณะเฉพาะ ทีมของ Wu ได้ใช้พันธุวิศวกรรมเพื่อทำให้หัวทรงกลมเติบโตเป็นชั้นของคาร์โบไฮเดรต สิ่งเหล่านี้จะช่วยปิดคุณสมบัติที่เป็นเอกลักษณ์ของไวรัส ดังนั้นจึงไปทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันสามารถสร้างแอนติบอดีต่อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดใดก็ได้ที่พวกมันเข้าไปเจอ

ทีมของ Wu ยังทำการย่อยสลายบริเวณลำตัวของแอนติเจน ฮีแมกกลูตินิน ซึ่งทำให้เซลล์ภูมิคุ้มกันจดจำและกำจัดไวรัสได้ง่ายขึ้น Wu กล่าวว่าการย่อยสลายของฮีแมกกลูตินิน จะช่วยเพิ่มการกระตุ้นของแอนติบอดีจำเพาะของส่วนลำตัว ทำให้สามารถพัฒนาวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพสากลให้กับแอนติเจนประเภทที่แตกต่างกันได้

ต่อสู้กับไวรัสด้วยสารพิษ

เนื่องจากไวรัสไข้หวัดใหญ่ส่วนใหญ่ติดต่อผ่านทางเดินหายใจ ทีมของ Wu จึงคิดค้นวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ชนิดพ่นจมูกที่มีประสิทธิภาพมากกว่าการฉีด เนื่องจากการหายใจและการรับประทานอาหารจะนำแอนติเจนแปลกปลอมเข้าสู่ร่างกายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เยื่อเมือกในระบบทางเดินหายใจและทางปาก จึงมีความทนทานต่อเยื่อเมือกต่อเชื้อโรค ส่งผลให้ผลิตวัคซีนกระตุ้นภูมิคุ้มกันเยื่อเมือกได้ยาก นี่คือสิ่งที่ทำให้การพัฒนาวัคซีนแบบพ่นมีความท้าทายมากกว่าการฉีดวัคซีน

เพื่อเอาชนะความทนทานต่อภูมิคุ้มกันของระบบเยื่อเมือก แนวทางหนึ่งคือ“ ต่อสู้กับไวรัสด้วยสารพิษ” และทีมงานจึงตัดสินใจใช้สารพิษจากแบคทีเรียที่เรียกว่า“heat-labile enterotoxin A subunit” กับแอนติเจน ซึ่งจะทำให้กลายเป็นวัคซีนที่สร้างฤทธิ์เสริมได้เอง หรือ self-adjuvanting vaccine โดยวัคซีนที่สร้างฤทธิ์เสริมได้เองที่สร้างขึ้นด้วยวิธีนี้สามารถกระตุ้นการตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันของเยื่อเมือกและระบบภูมิคุ้มกันได้ดี

ทีมงานได้ใช้แพลตฟอร์มวัคซีนที่สร้างฤทธิ์เสริมได้เอง ซึ่งได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วในไต้หวันและสหรัฐอเมริกาแล้ว เพื่อพัฒนาเป็นวัคซีนสำหรับโรคไข้หวัดนก และการทดลองเบื้องต้นได้ยืนยันว่ามีการระงับการสร้างแอนติบอดีในซีรั่มในไก่ที่สูดดมวัคซีนพ่นนั้น เมื่อเห็นผลที่น่าตื่นเต้นดังนี้ ทีมงานจึงกำลังวางแผนที่จะพัฒนาวัคซีนแบบพ่นเพื่อป้องกัน COVID-19

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210312005008/en/

ติดต่อ:

Holly Hsueh

NTHU

(886)3-5162006

hoyu@mx.nthu.edu.tw

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!