Logo

เอเชียเปิดตัวพอร์ทัลข้อมูลเปิดอย่างเป็นทางการครั้งแรกในงาน Open Data Day 2021

Category: Technology
Posted Mar 12, 2021 10:19 (GMT +7)

ไทเป, ไต้หวัน--(BUSINESS WIRE)--11 มีนาคม 2564

สมาคมคอมพิวเตอร์ไทเป (Taipei Computer Association) ในฐานะสำนักเลขาธิการโครงการความร่วมมือด้านการเปิดเผยข้อมูลแห่งเอเชีย หรือ Asia Open Data Partnership (AODP) ร่วมกับงานประชุมเชิงปฏิบัติการการประยุกต์ใช้ข้อมูลซึ่งจัดโดย AODP ในกิจกรรม Open Data Day 2021 ได้ประกาศเปิดตัวพอร์ทัลข้อมูลเปิดอย่างเป็นทางการครั้งแรกของเอเชีย พอร์ทัลข้อมูลเปิดแห่งเอเชีย จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการเข้าถึงข้อมูลแบบเปิดที่เผยแพร่โดยสถาบัน หน่วยงาน และองค์กรต่าง ๆ ในประเทศสมาชิกของภูมิภาคเอเชีย ซึ่งจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เป็นการส่งสัญญาณถึงยุคใหม่ของการเข้าถึงข้อมูลอย่างเสรี หรือ democratization ทั่วทั้งเอเชีย

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยเนื้อหามัลติมีเดีย ดูอย่างเต็มรูปแบบที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210310006082/en/

Screenshot from the Asia Open Data Portal launch and data application workshop, organized by Asia Open Data Partnership (AODP) at Open Data Day 2021. (Photo: Business Wire)

ภาพสกรีนช็อตจากการเปิดตัวพอร์ทัลข้อมูลเปิดแห่งเอเชียและการประชุมเชิงปฎิบัติการด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูล จัดโดยโครงการความร่วมมือด้านการเปิดเผยข้อมูลแห่งเอเชีย (AODP) ในกิจกรรม Open Data Day 2021 (รูปภาพ: Business Wire)

พอร์ทัลปัจจุบันประกอบด้วยชุดข้อมูลมากกว่า 73.1 พันชุด จัดเป็น 20 แคตตาล็อก และ 12 หมวดหมู่ ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ เช่น มลพิษในเมือง และการจัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล หรือ PPE ข้อมูลถูกจัดเก็บจากประเทศสมาชิก AODP ที่จำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ไทย และอินเดีย ส่วนความท้าทายที่โครงการต้องเผชิญคือเรื่องความหลากหลายของภาษาที่ใช้ในเอเชีย และรูปแบบข้อมูลที่ใช้โดยภาครัฐและเอกชนของประเทศสมาชิกที่แตกต่างกัน ซึ่ง AODP กำลังเอาชนะด้วยการใช้เทคโนโลยีการแปลด้วยเครื่องและความพยายามทางการทูตในการกำหนดมาตรฐานข้อมูล

การเปิดตัวพอร์ทัลข้อมูลเปิดแห่งเอเชียและการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการประยุกต์ใช้ข้อมูลมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง ช่อง DataEconomy.Taiwan บน YouTube รวมถึงมีการเสวนาโดยตัวแทน AODP จากประเทศไต้หวัน เวียดนาม ญี่ปุ่น อินเดีย ไทย และกัมพูชา และมีการนำเสนอผลงานพิเศษจากผู้ชนะรางวัล Invincible Award จากการประกวด Asia Open Data Challenge ในปีก่อนหน้าสามทีม โดยอันดับแรก สมาชิกจากทีม GliaCloud (ไต้หวัน) ได้แนะนำแพลตฟอร์มสร้างวิดีโอโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ที่เรียกว่า GliaStar ซึ่งนำเสนอข้อมูลแบบเปิดเป็นภาพเคลื่อนไหวโดยใช้ตัวละครจากการ์ตูน ถัดมา สมาชิกทีม Smart Delivery (ญี่ปุ่น) ได้นำเสนอนวัตกรรมทางด้านลอจิสติกส์ โดยนำข้อมูลเปิดมาใช้เพื่อสร้างแรงจูงใจและช่วยให้พนักงานส่งอาหารและยาให้กับผู้สูงอายุในพื้นที่ชนบทของประเทศญี่ปุ่น สุดท้าย สมาชิกทีม Dbdbdeep (เกาหลีใต้) ได้อธิบายเกี่ยวกับ “แบบจำลองเหตุวุ่นวายทางสังคมในระดับภูมิภาค” ซึ่งใช้ข้อมูลเปิดมาตรวจหาผลกระทบจากโรคติดเชื้อต่อสังคม

โครงการความร่วมมือด้านการเปิดเผยข้อมูลแห่งเอเชีย หรือ AODP ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 โดยมีเป้าหมายหลักในการอำนวยความสะดวกทางด้านการสื่อสารและความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลเปิดและการประยุกต์ใช้ข้อมูลระหว่างประเทศในเอเชีย พอร์ทัลข้อมูลเปิดแห่งเอเชียริเริ่มขึ้นโดย Organization for Data-driven Application (ไต้หวัน) ในปี 2560 โดยใช้พอร์ทัลข้อมูลเปิดของสหภาพยุโรปเป็นต้นแบบ และได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการโดยประเทศสมาชิก AODP ในปี 2562 เป้าหมายของโครงการความร่วมมือคือการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของเอเชียในทุกภาคส่วนรวมถึงเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นใหม่อย่างเช่น AI และ IoT

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210310006082/en/

สื่อ: Daniel Cunningham, daniel.cunningham@ddg.com.tw +886 223117007

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!