Logo

Monde Nissin ส่งใบยื่นขอลงทะเบียนสำหรับการเสนอขายต่อสาธารณะครั้งแรก กับสำนักงาน ก.ล.ต. ของฟิลิปปินส์

Category: Food & Beverage
Posted Mar 5, 2021 12:04 (GMT +7)

ห้ามเผยแพร่หรือจัดจำหน่ายในสหรัฐอเมริกา พื้นที่เศรษฐกิจยุโรป สหราชอาณาจักร แคนาดา ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

เมืองมาคาติ, ฟิลิปปินส์--(BUSINESS WIRE)--4 มี.ค. 2564

Monde Nissin Corporation (“ Monde Nissin”) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ได้ยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์ เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“การเสนอขาย”) โดย Monde Nissin วางแผนที่จะออกหุ้นมากถึง 3,600 ล้านหุ้น ในราคาสูงถึง 17.50 เปโซต่อหุ้น คาดว่าอาจจะได้รับรายได้รวมสูงสุด 63,000 ล้านเปโซ จากการเสนอขายนี้ที่ไม่รวมรายได้จากการใช้สิทธิในการจัดสรรหุ้นเกินมูลค่าสูงสุด 15% ของจำนวนหุ้นที่เสนอขายจำนวน 3,600 ล้านหุ้น โดยปกติแล้วส่วนลดและค่าคอมมิชชั่นในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการเสนอขายอื่น ๆ ที่ Monde Nissin ต้องชำระ จะถูกหักออกจากรายได้รวมของการเสนอขาย รายได้สุทธิที่ได้รับจะถูกนำไปใช้ในการขยายและเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและเทคโนโลยีรวมถึงธุรกิจในสหราชอาณาจักรและตลาดสำคัญอื่น ๆ ระยะเวลาของการเสนอขาย สำหรับราคาเสนอสุดท้าย จำนวนหุ้นเสนอซื้อสุดท้าย และการจัดสรรเงินนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด สถานการณ์รอบ ๆ ข้อเสนอ และขึ้นอยู่กับการได้รับการอนุมัติตามกฎข้อบังคับที่จำเป็น อีกด้วย

UBS AG สาขาสิงคโปร์จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระดับโลกร่วมแบบ Lead Left  ส่วน Citigroup Global Markets Limited, Credit Suisse (Singapore) Limited และ J.P. Morgan Securities plc จะทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานร่วมระดับโลกสำหรับการเสนอขาย ส่วน BDO Capital & Investment Corporation, BPI Capital Corporation และ First Metro Investment Corporation จะเป็นผู้นำการจัดจำหน่ายในท้องถิ่น

ได้มีการยื่นร่างหนังสือเวียนการเสนอขายเบื้องต้นพร้อมแบบแสดงรายการข้อมูลเพื่อตรวจสอบและอนุมัติของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์และตลาดหลักทรัพย์ฟิลิปปินส์ไว้แเลว สำเนาของแบบร่างข้อเสนอเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อเสนอมีอยู่ในเว็บไซต์ของ Monde Nissin ที่ www.mondenissin.com.

แบบแสดงรายการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้ได้ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของฟิลิปปินส์แล้ว แต่ยังไม่มีผลบังคับใช้ ห้ามขายหลักทรัพย์เหล่านี้หรือตอบรับข้อเสนอขายก่อนเวลาที่แบบแสดงรายการข้อมูลจะมีผลบังคับใช้ ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ไม่ถือเป็นการเสนอขายหรือการชักชวนให้เสนอซื้อ และจะไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในเขตอำนาจศาลใด ๆ ซึ่งการเสนอการชักชวนหรือการขายดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น ๆ ก่อนที่จะมีการจดทะเบียนหรือมีคุณสมบัติภายใต้กฎหมายหลักทรัพย์ของเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เอกสารฉบับนี้ไม่ได้มีไว้สำหรับการแจกจ่ายไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมในหรือในสหรัฐอเมริกา (รวมถึงดินแดนและทรัพย์สินรัฐใด ๆ ของสหรัฐอเมริกาและ District of Columbia) การสื่อสารนี้ไม่ใช่ข้อเสนอและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการเสนอขายหลักทรัพย์ใด ๆ ในสหรัฐอเมริกาหรือที่อื่น ๆ หลักทรัพย์ที่อ้างถึงในที่นี้ยังไม่ได้รับและจะไม่ได้รับการจดทะเบียนภายใต้พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาปี 2476 (พระราชบัญญัติหลักทรัพย์) หรือกับหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐหรือเขตอำนาจศาลอื่น ๆ ของสหรัฐอเมริกาและไม่สามารถเสนอขายหรือขายได้ภายในสหรัฐอเมริกายกเว้น มีข้อยกเว้นหรือในการทำธุรกรรมที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการจดทะเบียนของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ จะไม่มีการร้องขอเงินหลักทรัพย์หรือสิ่งตอบแทนอื่นใดจากการสื่อสารของเอกสารนี้หรือข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ และจะไม่มีการยอมรับการเสนอตอบใด ๆ ที่เกิดจากการสื่อสารครั้งนี้หรือจากข้อมูลที่อยู่ในที่นี้

เกี่ยวกับ Monde Nissin

Monde Nissin Corporation เป็นบริษัทอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในฟิลิปปินส์ โดยมีพอร์ตโฟลิโอผลงานที่มีแบรนด์ชั้นนำที่มีชื่อเสียงมากมายและหลากหลายตลาดในหมวดหมู่ที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งรวมไปถึง ก๋วยเตี๋ยว Lucky Me! , แครกเกอร์ SkyFlakes, แครกเกอร์ Fita, ขนมอบ Monde และผลิตภัณฑ์ทางเลือกแทนการใช้เนื้อสัตว์ Quorn โดย บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีของผู้คนและโลกใบนี้และสร้างโซลูชันที่ยั่งยืนสำหรับความมั่นคงด้านอาหาร ความทะเยอทะยานดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีรสชาติอร่อย มีคุณค่าทางโภชนาการดีขึ้น และเป็นผลดีสำหรับโลกใบนี้ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.mondenissin.com.

เกี่ยวกับ Quorn

Quorn Foods เป็นผู้นำตลาดระดับโลกในด้านโปรตีนที่ดีต่อสุขภาพและมีความยั่งยืน บริษัทซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในเมือง Stokesley รัฐนอร์ทยอร์กเชียร์ในสหราชอาณาจักร นำเสนอผลิตภัณฑ์รสชาติยอดเยี่ยมมากมายเพื่อดึงดูดกลุ่มคนที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วที่ต้องการลดการบริโภคเนื้อลง บริษัทมีพนักงานประมาณ 1,000 คนและส่งออกไปยัง 20 ประเทศทั่วโลก รวมถึงออสเตรเลีย สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา Quorn®เป็นหนึ่งในแบรนด์ FMCG 40 อันดับแรกของสหราชอาณาจักร ส่วน Quorn Foods Ltd เป็นกลุ่มบริษัทซึ่งรวมถึงบริษัทการค้าหลักอย่าง Marlow Foods Ltd. อนึ่ง Quorn Foods Ltd ครอบคลุมการดำเนินงานระหว่างประเทศทั้งหมดของ Quorn® และ Cauldron™ ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  www.quorn.co.uk.

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20210304005416/en/

ติดต่อสำหรับสื่อ:

สื่อจากฟิลิปปินส์

Monde Nissin

Mark Tiangco

corp.comm@mondenissin.com

สื่อต่างประเทศ

Sard Verbinnen & Co

Ron Low, Jay Qin และ Eve Young

MondeNissin-SVC@sardverb.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!