Logo

Azbil เปิดตัวซอฟต์แวร์ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าในระดับโลก

Category: Technology
Posted Jan 14, 2021 12:34 (GMT +7)

--การทำงานแบบคาดการณ์ล่วงหน้าช่วยยกระดับการติดตามการทำงาน ณ ฐานการผลิต--

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--13 มกราคม 2564

Azbil Corporation (TOKYO:6845) ได้ประกาศการเปิดตัวระดับโลกของระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าสำหรับข้อมูลอนุกรมเวลา (จากนี้เรียก “ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า”) ในเวอร์ชันภาษาอังกฤษและภาษาจีนสู่ตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จีน และเกาหลี

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยเนื้อหามัลติมีเดีย ดูอย่างเต็มรูปแบบที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20210112006172/en/

Early Warning System screenshot (Photo: Business Wire)

ภาพหน้าจอของระบบแจ้งเตือนล่วงหน้า (รูปภาพ: Business Wire)

ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าซึ่งเปิดตัวครั้งแรกในญี่ปุ่นเมื่อปี 2556 เป็นแพ็คเกจซอฟต์แวร์สำหรับติดตามการเปลี่ยนแปลงในแนวโน้มของข้อมูลอนุกรมเวลา (time series data) สำหรับตัวแปรในการประมวลผลที่สำคัญ เช่น อุณหภูมิ ความดัน อัตราการไหล และระดับของเหลว เพื่อแจ้งเตือนผู้ควบคุมเกี่ยวกับการเบี่ยงเบนที่อาจเกิดขึ้นจากค่าควบคุมได้ตั้งแต่ต้น เมื่อเทียบกับระบบแจ้งเตือนโดยระบบควบคุมแบบกระจาย (DCS) ระบบที่มีการคาดการณ์ล่วงหน้าเพื่อแจ้งเตือนนั้นมีข้อดีในแง่ของการรู้ล่วงหน้าก่อนที่ตัวแปรต่าง ๆ จะถึงขีดจำกัดของค่าควบคุมหรือก่อนที่อุปกรณ์ความปลอดภัยจะทำงาน

ในกรณีฉุกเฉินที่มีสิ่งผิดปกติเกิดขึ้นกับอุปกรณ์และทำให้ระบบแจ้งเตือนแบบ DCS ทำงาน อาจมีบางครั้งที่ระบบไม่แจ้งเตือนหรืออาจเกิดข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่มีสาเหตุจากมนุษย์และนำไปสู่การเกิดอุบัติเหตุ ขณะที่ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าจะทำงานแยกจากระบบ DCS และเข้ามาเสริมระบบแจ้งเตือนแบบทั่วไปด้วยระบบคาดการณ์ล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น การแสดงแนวโน้มบนจอขนาดใหญ่ซึ่งแยกจากจอของระบบ DCS จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานจัดการกับปัญหาได้ตั้งแต่ในระยะต้นและด้วยวิธีการที่เหมาะสม สำหรับวิธีนี้ ระบบจะทำงานร่วมกับระบบตรวจสอบและระบบควบคุมที่มีอยู่ เช่น DCS เพื่อประสิทธิผลที่มากขึ้น

ในประเทศญี่ปุ่น ส่วนใหญ่แล้วระบบจะถูกใช้ในบริษัทด้านน้ำมันและเคมีภัณฑ์ ซึ่งมีความระมัดระวังอย่างมากในเรื่องความปลอดภัยในโรงงานและต้องการใช้เทคโนโลยี IoT อย่างไรก็ดีในช่วงที่ผ่านมา ระบบดังกล่าวยังมีการใช้ที่สถานีผลิตน้ำประปาเพื่อติดตามการทำงานของถังพักจ่ายน้ำ คุณภาพของน้ำ และสถานีระบายน้ำ เพื่อให้การจ่ายน้ำประปามีความต่อเนื่องอีกด้วย นอกจากนี้ การใช้ระบบนี้ยังขยายครอบคลุมไปถึงการคงระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และยาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับ ตัวอย่างเช่น ระบบได้ตรวจพบความผิดปกติเกี่ยวกับความผันผวนของอุณหภูมิและทำงานระงับการเบี่ยงเบนจากค่าควบคุมก่อนที่จะเกิดปัญหา และเพื่อตอบสนองความต้องการต่อโซลูชันที่อิงข้อมูลที่สูงขึ้นในฐานการผลิตในต่างประเทศ Azbil จึงได้เปิดตัวซอฟต์แวร์ดังกล่าวในเวอร์ชันภาษาอังกฤษและภาษาจีน

คุณสมบัติ

 • ระบบแจ้งเตือนล่วงหน้าจะใช้ฟังก์ชันการคาดการณ์ตรวจหาความเปลี่ยนแปลงก่อนที่จะถึงขีดจำกัดของค่าควบคุม (ก่อนที่จะเกิดปัญหาขึ้น) และส่งสัญญาณแจ้งเตือนซึ่งช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานมีเวลามากขึ้นในการจัดการ นอกจากการส่งสัญญาณแจ้งเตือนล่วงหน้าแล้ว ระบบจะคำนวณระยะเวลาโดยประมาณจนกว่าค่าควบคุมจะถึงขีดจำกัด และแสดงข้อมูลสำหรับช่วยตัดสินใจเลือกวิธีรับมือที่เหมาะสม
 • ช่วยเพิ่มความตระหนักของผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากบางครั้งระบบสามารถคาดการณ์การเกิดซ้ำของความเสื่อมสภาพหรือความผันผวนอย่างกะทันหันหลังการแจ้งเตือน
 • สามารถดูแลการติดตามการวัดที่สำคัญ ๆ ได้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะนำไปสู่การติดตามการทำงานของสถานที่ผลิตทั้งหมดได้ดีขึ้นและลดภาระงานของมนุษย์
 • สามารถเชื่อมต่อไปยังระบบหรือระบบ DCS, PLC หรือ PIMS*2 ของผู้จำหน่ายเจ้าอื่นได้ โดยใช้โปรโตคอลการสื่อสารเพื่อจุดประสงค์ทั่วไป หรือ OPC-DA*1
 • ไม่จำเป็นต้องติดตั้งเซ็นเซอร์ใหม่ และผู้ใช้สามารถจัดการงานด้านด้านวิศวกรรมได้ด้วยตัวเอง

สำหรับรายละเอียด โปรดดูที่เว็บไซต์ด้านล่างนี้
https://www.azbil.com/products/factory/factory-product/monitoring-control-system-software/monitoring-operation-support/actmos/index.html

ภายใต้หลักปรัชญา "ระบบอัตโนมัติที่คำนึงถึงมนุษย์เป็นสำคัญ" กลุ่มบริษัท Azbil ตั้งเป้าสร้างประโยชน์ “ในทิศทางที่สอดคล้องกัน” เพื่อสังคมที่ยั่งยืนและการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท ซึ่งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถแก้ปัญหาที่สังคมต้องเผชิญและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้พร้อมกัน

*1 มาตรฐานสำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูลประมวลผล การแจ้งเตือน ข้อมูลย้อนหลัง หรืออื่น ๆ โดยใช้เทคโนโลยี COM/DCOM (Component Object Model / Distributed Component Object Model) ซึ่งเป็นเทคโนโลยีของ Microsoft Windows
*2 ระบบจัดการข้อมูลโรงงานซึ่งจะรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลประมวลผลและข้อมูลการผลิตจากระบบติดตามและควบคุมต่าง ๆ ในฐานการผลิตและโรงงาน เพื่อแสดงภาพและวิเคราะห์กระบวนการทำงานและสถานะการผลิตของอุปกรณ์การผลิต

เกี่ยวกับ Azbil Corporation
Azbil Corporation หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Yamatake Corporation ก่อนหน้านี้  เป็นบริษัทชั้นนำด้านอาคารและระบบอัตโนมัติทางอุตสาหกรรม โดยใช้เทคโนโลยีการวัดและการควบคุมพัฒนาโซลูชันที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า เพื่อให้การดำเนินงานของพวกเขามีประสิทธิภาพและยั่งยืนยิ่งขึ้น Azbil ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2449 และให้บริการลูกค้าทั่วโลกในอุตสาหกรรมที่หลากหลายและมีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในด้านความปลอดภัยความสะดวกสบายและการเติมเต็มและการรักษาสิ่งแวดล้อมทั่วโลก ณ สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2563 Azbil มีพนักงานกว่า 9,800 คนทั่วโลก และสร้างรายได้ถึง 259 พันล้านเยน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ https://www.azbil.com/

Windows เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของ Microsoft Corporation ในสหรัฐอเมริกาและ/หรือประเทศอื่น ๆ

ดูเนื้อหาต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20210112006172/en/

ติดต่อ:

Robert Jones
โทร: +81-3-6810-1006
อีเมล: publicity@azbil.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!