Logo

Netpoleon เผยแพร่รายงานการโจมตีผ่านอีเมลขององค์กร (BEC)

Category: Technology
Posted Nov 25, 2020 10:04 (GMT +7)

- ผู้โจมตีจู่โจมองค์กรของคุณอย่างไรและคุณจะป้องกันด้วยวิธีใด -

สิงคโปร์--(BUSINESS WIRE)--25 พฤศจิกายน 2563

Netpoleon Solutions Pte Ltd (จากนี้เรียก: Netpoleon) ผู้ให้บริการโซลูชันสำหรับเครือข่ายและความปลอดภัยแบบครบวงจรและบริการเสริมชั้นนำ เผยแพร่รายงาน “การโจมตีผ่านอีเมลขององค์กร (BEC): ผู้โจมตีจู่โจมองค์กรของคุณอย่างไรและคุณจะป้องกันด้วยวิธีใด” ซึ่งจัดทำขึ้นโดย Macnica Networks Corp (จากนี้เรียก: Macnica Networks) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ Netpoleon และเป็นผู้วิเคราะห์ภัยคุกคามซึ่งพุ่งเป้าโจมตีองค์กรในเอเชีย รวมถึงเป็นผู้ให้บริการโซลูชันด้านความปลอดภัยในประเทศญี่ปุ่น

Pretending to be the CEO of a trading partner (Graphic: Business Wire)

แอบอ้างว่าเป็นซีอีโอของหุ้นส่วนทางการค้า (กราฟิก: Business Wire)

รายงานฉบับนี้ได้ทำการสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการหลอกลวง ขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างระมัดระวังไปจนถึงการถ่ายโอนไปยังบัญชีที่เตรียมไว้โดยผู้โจมตี มาตรการที่เราเชื่อว่าส่งผลอย่างใดอย่างหนึ่งต่อระบบและแผนกงานด้านบัญชี และการรับมือกับสถานการณ์เมื่อเผชิญกับการโจมตีผ่านอีเมลขององค์กร โดยทั้งหมดนี้เป็นผลที่ได้จากการวิเคราะห์อีเมลจำนวนมากซึ่ง Macnica Networks เป็นผู้รวบรวม

Macnica Networks ได้วิเคราะห์อีเมลที่เป็นการโจมตีในระดับองค์กรซึ่งบริษัทในเครือของ Macnica Group ได้รับระหว่างปี 2558 ถึง 2562 และอีเมลที่ส่งถึงหุ้นส่วนทางการค้าของเราโดยมีการแอบอ้างว่าอีเมลเหล่านั้นส่งจาก Macnica Group รวมถึงเคสเกี่ยวกับการโจมตีผ่านอีเมลขององค์กรที่ดูแลโดยหน่วยรับมือกับสถานการณ์การโจมตีของ Macnica Networks และยังได้เผยรายละเอียดขั้นตอนที่ผู้โจมตีเหล่านั้นใช้อีกด้วย นอกจากนี้ ด้วยความร่วมมือจากหน่วย ITCCERT ของ Itochu ซึ่งมอบผลการวิเคราะห์เกี่ยวกับการโจมตีแบบ BEC ภายใน Itochu Group ที่กำลังขยายการเติบโตไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่องมาให้ เราจึงสามารถทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนและการระบุตัวผู้โจมตีได้มากขึ้น

เราควรให้ความสำคัญกับการโจมตีผ่านอีเมลขององค์กรมากขึ้น จากที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ต (IC3) ของสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ได้ระบุไว้ว่าภายในระยะเวลาไม่ถึงห้าปีนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2556 ถึงเดือนพฤษภาคม 2561 มีการร้องเรียนเกี่ยวกับการโจมตีผ่านอีเมลขององค์กร (BEC) สูงเกือบถึง 80,000 ครั้ง และมูลค่าความเสียหายทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 12.5 พันล้านเหรียญสหรัฐ (ประมาณ 1.4 ล้านล้านเยน)

[ตัวอย่าง]

 • การแอบอ้างว่าเป็นซีอีโอของหุ้นส่วนทางการค้า

ที่อยู่อีเมลของผู้ส่งมีชื่อโดเมนที่ไม่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนทางการค้า ซึ่งทำให้สังเกตการหลอกลวงนี้ได้ง่าย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากอีเมลดังกล่าวอ้างว่าเป็นคำขอเร่งด่วนจากซีอีโอของหุ้นส่วนทางการค้า จึงทำให้ปฏิเสธคำขอได้ยากเนื่องจากผู้รับไม่ต้องการถูกมองว่าเป็นผู้ไร้มารยาทจากการแสดงความสงสัย

 • การลงทะเบียนโดเมนที่คล้ายกัน

ผู้โจมตีใช้โดเมนที่คล้ายกับโดเมนจริงของ Netpoleon มาก และใช้โดเมนนั้นโจมตีลูกค้าผ่านอีเมลขององค์กร แต่ลูกค้าสังเกตเห็นว่ามีบางอย่างน่าสงสัยเกี่ยวกับชื่อโดเมนซึ่งทำให้การโจมตีนี้ถูกขัดขวางไว้

Netpoleon จะพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในมาตรการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ต่าง ๆ ผ่านการตรวจสอบ วิเคราะห์ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการโจมตีต่อไป

[URL สำหรับดาวน์โหลดรายงาน]

https://www.netpoleons.com/news/netpoleon-publishes-the-report-for-business-email-compromise-bec

ข้อมูลบริษัท Netpoleon

Netpoleon Group เป็นผู้จัดจำหน่ายประเภทเพิ่มมูลค่า (Value-Added Distributor: VAD) ผลิตภัณฑ์ด้านความปลอดภัยของเครือข่าย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในสิงคโปร์และสำนักงานที่มีความเพรียบพร้อมหลายแห่งทั่วทั้งเอเชียแปซิฟิก ได้แก่ ออสเตรเลีย อินเดีย อินโดนีเซีย กัมพูชา มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียนดนาม
https://www.netpoleons.com/about-us.html

* ชื่อของบริษัทที่กล่าวถึงในเนื้อหาเป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนหรือเครื่องหมายการค้าของบริษัทนั้น ๆ

รับชมคลังภาพ/มัลติมีเดียได้ที่https://www.businesswire.com/news/home/52329417/en

ติดต่อรับเอกสารประชาสัมพันธ์ได้ที่
Netpoleon Solutions Pte Ltd (สำนักงานใหญ่)
https://www.netpoleons.com/
627A Aljunied Road #05-06/07/08, Biztech Centre, Singapore 389842
ติดต่อ: Mavis Lau / Ai Keen
อีเมล: my.marketing@netpoleons.com

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!