Logo

APRU เผยแพร่รายงาน AI เพื่อความดี โดยร่วมกับองค์กร ESCAP ของสหประชาชาติและ Google

Category: Technology
Posted Nov 10, 2020 18:34 (GMT +7)

รายงานเรียกร้องให้ใช้นวัตกรรม AI เพื่อช่วยการฟื้นตัวหลังโควิต

ฮ่องกง--(บิสิเนสไวร์)--10 พ.ย. 2563

APRU ร่วมมือกับคณะกรรมาธิการเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติสำหรับเอเชียและแปซิฟิก (United Nations ESCAP) และ Google เพื่อเผยแพร่รายงาน AI for Social Good  รายงานนี้เป็นโครงการที่สามที่สำรวจผลกระทบที่ AI มีต่อสังคมในเอเชียแปซิฟิกและมอบข้อเสนอแนะเชิงวิจัยแก่ผู้กำหนดนโยบาย โดยมุ่นเน้นวิธีการใช้ AI ในการช่วยบรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนปี 2573

ด้วยผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องของ โควิด-19 บทบาทของ AI ยิ่งเด่นชัดมากขึ้นในการช่วยเหลือการฟื้นตัว  ข้อมูลเชิงลึกของนักวิจัยสนับสนุนข้อเสนอแนะของรายงานในการสร้างสภาพแวดล้อมและกรอบการกำกับดูแลที่เอื้อต่อ AI เพื่อประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งเป็นคำที่ครอบคลุมถึงการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็วท่ามกลางความไม่เท่าเทียม การเปลี่ยนไปสู่พลังงานหมุนเวียนอย่างเร่งด่วน และความตึงเครียดระหว่างประเทศ

Chris Tremewan เลขาธิการ APRU ให้ความเห็นว่า “สมาชิก APRU มีงานวิจัยเชิงลึกที่น่าทึ่งเกี่ยวกับความท้าทายในภูมิภาคนี้ ตั้งแต่เหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงและการแพร่ระบาดของโควิด-19 ทั่วโลกไปจนถึงปัญหาข้ามพรมแดนที่ซับซ้อน  การนำความเชี่ยวชาญและนวัตกรรม AI มารวมกันจะทำให้สามารถสนับสนุนสังคมและสุขภาพของโลกของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

Jonathan Wong หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรม ESCAP แห่งสหประชาชาติ กล่าวว่า “แผนงานความร่วมมือด้านดิจิทัลของเลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้มี AI ที่มีความน่าเชื่อถือ อิงตามสิทธิมนุษยชน ปลอดภัย ยั่งยืน และส่งเสริมสันติภาพ  นโยบายสาธารณะมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริม AI เพื่อประโยชน์ต่อสังคมโดยกำหนดทิศทางการพัฒนาและใช้งาน AI เพื่อนำไปสู่อนาคตที่ครอบคลุมและยั่งยืน”

Dan Altman, AI Public Policy, Google แบ่งปันว่าความเห็นว่า “Google และ APRU มีความเชื่อร่วมกันว่านวัตกรรม AI สามารถปรับปรุงชีวิตของผู้คนได้อย่างมีความหมาย  Google ได้เปิดตัวโปรแกรม AI for Social Good เพื่อใช้ความเชี่ยวชาญด้าน AI ของเราในการจัดการกับความท้าทายด้านมนุษยธรรมและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้องค์กรอื่นๆ ทำเช่นเดียวกัน  Google รู้สึกตื่นเต้นที่ได้ทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากหลายภาคส่วนเพื่อทำงานที่มีผลกระทบอย่างแท้จริงและยั่งยืน”

การศึกษาแบบสหสาขาวิชาชีพในรายงานนี้ให้ความรู้และมุมมองของนักวิจัยจากสิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลี ไทย อินเดีย และออสเตรเลีย  การผสมผสานความเข้าใจในท้องถิ่นเข้ากับมุมมองระหว่างประเทศเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้กำหนดนโยบายในการตอบสนองต่อกฎระเบียบที่ช่วยให้บริษัทเทคโนโลยีระหว่างประเทศสามารถมีส่วนร่วมเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

ข้อเสนอแนะที่สำคัญ:

1.การกำกับดูแลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องผลักดันนวัตกรรมเพื่อให้บรรลุศักยภาพสูงสุดของ AI

 • นอกจากการดูแลผู้เล่นรายใหญ่ที่กำลังควบคุมข้อมูลแล้ว การกำกับดูแลจะต้องยอมเสี่ยงในรูปแบบที่สามารถจัดการได้และทำการทดสอบก่อนการใช้งานเทคโนโลยีขนาดใหญ่

2.สร้างรูปแบบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและความสามารถในทำงานร่วมกัน

 • ความไม่สมดุลของข้อมูลทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกัน  ดังนั้นรูปแบบข้อมูลที่เป็นมาตรฐานและสามารถทำงานร่วมกันระหว่างระบบจึงมีความสำคัญ

3.จัดการข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลและปกป้องศักดิ์ศรีของแต่ละบุคคล

 • สร้างโครงสร้างการกำกับดูแลข้อมูลที่เพียงพอโดยมอบประโยชน์ของเทคโนโลยีแก่ทุกคนและปกป้องศักดิ์ศรีส่วนบุคคลและผสมผสานคุณค่าของความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบบเอเชียเพื่อส่งเสริมการแบ่งปันข้อมูลเพื่อประโยชน์ต่อสังคม

เดือนพฤศจิกายนเป็น “เดือนของ AI เพื่อประโยชน์ต่อสังคม” โดยมีการอภิปรายและบรรยายสรุปนโยบายกับนักคิด AI ชั้นนำจากเอเชีย สหรัฐอเมริกา และประเทศอื่นๆ  ลงทะเบียนเพื่อชมการประชุมได้ที่นี่

อ่านต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20201109006220/en/

ติดต่อ:

Jack Ng
jack.ng@apru.org

Marisa Lam
marisa@plug.agency

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!