Logo

งานสัมนาประจำปีแบบ Virtual Summit 2020 ภายใต้หัวข้อ “Sangfor is Building the Pillars of Enterprise IT Innovation”

Category: Technology
Posted Oct 14, 2020 15:49 (GMT +7)

ฮ่องกง--(บิสิเนสไวร์)--12 ตุลาคม 2020

บริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี (Sangfor Technologies) มีความภูมิใจที่จะประกาศให้ทุกท่านทราบว่างาน Sangfor Virtual Summit 2020 ที่กำลังจะมานี้ ภายในงานจะมีการรวบรวมผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทุกมุมโลกมาพบกันในบรรยกาศการจัดงานแบบสภาพแวดล้อมเสมือน (Virtual Summit) เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้พร้อมกับการอัพเดทเทคโนโลยีที่จะเข้ามาขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไอที รวมถึงวิธีการที่บริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี (Sangfor Technologies) ใช้ในการสร้างนวัตกรรมไอทีสำหรับองค์กรเพื่อดำเนินงานทางธุรกิจจากสถานการณ์ในปัจจุบัน

ซึ่งงานดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2020 โดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี (Sangfor Technologies) ผู้บริหารไอทีระดับ C-Level และผู้มีอำนาจในการตัดสินใจภายในองค์กร จากหลากหลายอุตสาหกรรมทั่วโลกจะเข้าร่วมในการอภิปรายที่จำเป็นอย่างมากเกี่ยวกับมาตรการหรือวิสัยทัศน์ในการรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของปี 2564 ความสำคัญของการทำงานร่วมกันระหว่างผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ รวมถึงความสำคัญและความจำเป็นสำหรับการนำเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานระบบคลาวด์เข้ามาใช้งานในองค์กร สิ่งเหล่านี้จะเข้ามาช่วยให้องค์กรสามารถขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อให้รอดพ้นจากสถานการณ์ที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้อย่างไร

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมงานยังสามารถร่วมพูดคุยและตั้งคำถามที่สงสัยไม่ว่าจะเป็นการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ แนวทางปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมหรือการดำเนินงานทางธุรกิจขององค์กร กับคุณ David Holmes ผู้เชี่ยวชาญของบริษัท Forrester ซึ่งเป็น บริษัท วิจัยการตลาดที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกมากว่า 35 ปี เพื่อใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบและประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจภายในงานครั้งนี้

สำหรับการจัดงาน Sangfor Virtual Summit 2020 ยังได้รับความร่วมมือจากบริษัทอินเทล (Intel) เป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักสำหรับสำหรับการจัดงานสัมนาในครั้งนี้อีกด้วย บริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี (Sangfor Technologies) จึงใช้โอกาสนี้ในการสร้างแพลตฟอร์มระดับนานาชาติที่มีการประชุมในหลากหลายภาษาไม่ว่าจะเป็นจีนกวางตุ้ง ภาษาบาฮาซาเกาหลี และภาษาไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานจากทั่วโลกได้รับประโยชน์สูงสุดจากข้อมูลทั้งหมดที่จะเกิดขึ้นภายในงานสัมนาดังกล่าว ผู้ที่มีความสนใจที่จะเข้าร่วมงานดังกล่าวสามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ในการเข้าร่วมงานได้ ที่นี่ (Registration)

เกี่ยวกับบริษัท บริษัทซังฟอร์ เทคโนโลยี (Sangfor Technologies) เป็นผู้จำหน่ายโซลูชันโครงสร้างพื้นฐานไอทีชั้นนำในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่เชี่ยวชาญด้าน Cyber Security และ Cloud Computing สามารถเยี่ยมชมหรือรับข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวกับเราได้ที่ http://www.sangfor.com/เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันของ Sangfor และให้ Sangfor ทำให้ระบบไอทีขององค์กรคุณเป็นเรื่องที่ง่ายและมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

สื่อมวลชนติดต่อ:

Sunny Sun

marketing@sangfor.com  

+8675586560605

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!