Logo

การทดสอบสาธิตของ NTT Com เพื่อเชื่อมโยงเทคโนโลยี “IDS Connector” ของแพลตฟอร์ม GAIA-X และ SDPF จาก Data Trust®

Category: Technology
Posted Sep 28, 2020 20:04 (GMT +7)

 • จะพัฒนาแพลตฟอร์มระดับโลกสำหรับการใช้ข้อมูลข้ามเขตโดยปกป้องสิทธิ์ของผู้ให้บริการข้อมูล -

โตเกียว--(บิสิเนสไวร์)--28 ก.ย. 2563

NTT Communications Corporation (NTT Com) ซึ่งเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ไอซีทีและธุรกิจการสื่อสารระหว่างประเทศภายใน NTT Group (TOKYO: 9432) ประกาศว่าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมเป็นต้นไป ทางบริษัทจะร่วมมือกับองค์กรวิทยาศาสตร์ข้อมูล International Data Spaces Association (IDSA)1 ในการสาธิตการทดสอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลที่ปลอดภัยระดับโลกในขั้นตอนแรก2 ซึ่งรับประกันความสามารถในการทำงานร่วมกันระหว่างแพลตฟอร์มข้อมูลที่สร้างและจัดการในประเทศต่างๆ ทั่วโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยมัลติมีเดีย อ่านฉบับเต็มรูปแบบที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20200927005006/en/

The test environment image (Graphic: Business Wire)

ภาพสภาพแวดล้อมการทดสอบ (กราฟิก: บิสิเนสไวร์)

สภาพแวดล้อมการทดสอบสำหรับการแบ่งปันข้อมูลที่เป็นความลับสูงปลอดภัยจะรวมถึงการเชื่อมต่อ IDS3, เทคโนโลยีหลักของ GAIA-X4 ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบรวมสำหรับยุโรปและ Things Cloud® ของ NTT Com แพลตฟอร์ม IoT และแพลตฟอร์มข้อมูลอัจฉริยะ (SDPF)5 ซึ่งเป็นผสมผสานด้วยนโยบาย Data Trust®6  นโยบายนี้นอกเหนือจากการประเมินการใช้งานจริงและความสามารถในการใช้งานของโครงสร้างใหม่สำหรับการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงของข้อมูลแต่ละรายการอย่างเหมาะสมตามกฎหมายและสัญญาที่เกี่ยวข้องแล้ว จะทำให้เกิดความกระจ่างใหม่เกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆ ของแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาสำหรับการจัดการข้อมูลระหว่างประเทศ ผลลัพธ์คาดว่าจะนำไปสู่การจัดตั้งแพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลระดับโลกที่เชื่อมโยงแพลตฟอร์มข้อมูลท้องถิ่นในประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้อย่างราบรื่น

ในการสาธิตนี้ สภาพแวดล้อมการทดสอบจะถูกสร้างขึ้นเพื่อทดสอบกรณีต่างๆ ของการแบ่งปันข้อมูลระหว่างประเทศ เช่นการตรวจสอบระยะไกลของเครื่องในต่างประเทศ เป็นต้น เพื่อตรวจสอบการใช้งานจริงและการทำงานของการแบ่งปันข้อมูล  ในขั้นต้น ด้วยความร่วมมือกับ NTT Software Innovation Center7 จะมีการติดตั้ง IDS Connector และ SDPF ในสภาพแวดล้อมการทดสอบในญี่ปุ่นเพื่อทดสอบความสามารถในการทำงานร่วมกันของระบบและการจัดการสิทธิ์การใช้ข้อมูลเฉพาะ จากนั้นสภาพแวดล้อมการทดสอบในญี่ปุ่นจะเชื่อมต่อกับสภาพแวดล้อมการทดสอบของ IDSA ในเยอรมนีและสภาพแวดล้อมการทดสอบแยกต่างหากที่ Switzerland Innovation Park Biel/Bienne ไม่แสวงหาผลกำไรของสวิสเซอร์แลนด์8 เพื่อทดสอบการใช้งานจริงและการทำงานของระบบในการควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลระหว่างประเทศผ่านเครือข่ายของ NTT Com

หลังจากนั้น NTT Com จะดำเนินการตรวจสอบและทดสอบเพิ่มเติมโดยใช้ผลการทดสอบปัจจุบันในสภาพแวดล้อมการดำเนินการเพื่อตรวจสอบความสามารถในการทำงานร่วมกันของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ต่างๆ โดยใช้ IDS Connector  แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลระดับโลกใหม่นี้จะได้รับการพัฒนาร่วมกันโดยบริษัทและองค์กรในญี่ปุ่นและต่างประเทศ  ในขณะเดียวกัน NTT Com จะกำหนดข้อกำหนดที่เป็นรูปธรรมสำหรับแพลตฟอร์มร่วมกับองค์กรและบริษัทต่างๆ ที่ทำงานอยู่ในญี่ปุ่นและต่างประเทศ รวมถึงความคิดริเริ่มทางหุ่นยนตร์และไอโอที Robot Revolution & Industrial IoT Initiativeในอนาคต NTT Com หวังว่าจะสนับสนุนการกำหนดคุณสมบัติพื้นฐานผ่านความร่วมมือทางวิชาการระหว่างภาครัฐและเอกชน  ท้ายที่สุดแล้ว NTT Com มีเป้าหมายที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างโลกที่ชาญฉลาดโดยการพัฒนาและจัดหาแพลตฟอร์มสำหรับการแบ่งปันและการใช้งานข้อมูลในวงกว้างทั่วโลก

เทคโนโลยีสำหรับ IoT ปัญญาประดิษฐ์ และการใช้ข้อมูลถูกนำไปใช้มากขึ้นในหลากหลายสาขา เช่นการผลิต โลจิสติกส์ การขนส่ง การดูแลทางการแพทย์ พลังงาน ผังเมือง และรัฐบาล  เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ข้อมูลขั้นสูงแบบหลายจุด จำเป็นต้องมีระบบเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ระหว่างอุตสาหกรรมธุรกิจและประเทศต่างๆ  ในขณะเดียวกันสิทธิ์ของผู้ให้บริการข้อมูลและผู้ใช้จะต้องได้รับการปกป้องและปฏิบัติโดยการจัดการว่าสามารถใช้ข้อมูลเฉพาะได้เมื่อใด ที่ไหน ใคร ทำไม และภายใต้เงื่อนไขใด  ปัจจุบันระบบ กฎหมายและเทคโนโลยีกำลังได้รับการพัฒนาทั่วโลกเพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลดังกล่าว  ในที่สุด การแลกเปลี่ยนข้อมูลในธุรกิจระหว่างประเทศอาจต้องการการปฏิบัติตามข้อกำหนดโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่เกี่ยวข้อง

1

International Data Spaces Association (IDSA) จากยุโรปได้กำหนดสถาปัตยกรรมอ้างอิงและมาตรฐานที่เป็นทางการเพื่อใช้ในการสร้างและดำเนินการพื้นที่ข้อมูลเสมือน  สถาปัตยกรรม International Data Spaces (IDS) มีพื้นฐานมาจากรูปแบบการกำกับดูแลข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปซึ่งอำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนที่ปลอดภัยและการเชื่อมโยงข้อมูลที่ง่ายดายภายในระบบนิเวศทางธุรกิจ  IDSA มีองค์กรสมาชิกมากกว่า 120 องค์กรจาก 21 ประเทศ

2

แพลตฟอร์มการจัดการข้อมูลระดับโลกเป็นฟังก์ชันสำหรับเชื่อมโยงแพลตฟอร์มข้อมูลข้ามพรมแดนเพื่อให้แต่ละประเทศสามารถเผยแพร่ข้อมูลระหว่างประเทศได้อย่างปลอดภัย เป็นธรรม และเหมาะสม และปกป้องทรัพย์สินของชาติและสิทธิมนุษยชน

3

IDS Connector ที่จัดทำโดย IDSA เป็นองค์ประกอบหลักของระบบนิเวศข้อมูลที่ออกแบบมาเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างปลอดภัยระหว่างฝ่ายที่เชื่อถือได้  โดยปรับใช้ในโครงสร้างพื้นฐาน GAIA-X เช่นเดียวกับในระบบคลาวด์บนคอมพิวเตอร์ขอบหรือบนอุปกรณ์ ฯลฯ ที่ส่งและรับข้อมูลมีการตั้งค่าสำหรับจัดการการเข้าถึงข้อมูลเฉพาะตามกฎหมายและสัญญา

4

GAIA-X เป็นโครงการริเริ่มที่ประกาศโดยรัฐบาลเยอรมันและฝรั่งเศสในเดือนตุลาคม 2562 เพื่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานข้อมูลแบบกระจายอำนาจสำหรับการแบ่งปันและการใช้ข้อมูลที่ได้รับการคุ้มครองโดยกฎหมายข้อมูลของยุโรป

5

Smart Data Platform (SDPF) เป็นแพลตฟอร์มรุ่นต่อไปของ NTT Com ที่มีฟังก์ชั่นครบวงจรแบบครบวงจรสำหรับการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลขององค์กร (DX)

6

DATA Trust® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT)

7

ศูนย์นวัตกรรมซอฟต์แวร์ NTT เป็นห้องปฏิบัติการของ NTT ที่ทำงานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีเช่นการเร่งความเร็ว DX โครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์ โครงสร้างพื้นฐาน AI และคอมพิวเตอร์ยุคใหม่ซึ่งกำลังกลายเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ

8

Switzerland Innovation Park Biel/Bienne เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรเอกชนของสวิสที่ดำเนินการและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาประยุกต์ที่เน้นอุตสาหกรรม

9

The Robot Revolution & Industrial IoT Initiative เป็นองค์กรเอกชนที่ก่อตั้งขึ้นในปี 2558 ตามความคิดริเริ่มของรัฐบาลญี่ปุ่นเพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้ IoT อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และอื่นๆ  NTT Com ได้เข้าร่วมเป็นหน่วยงานเลขานุการของคณะทำงาน Global Data Management Platform Sub-Working group ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2019

เกี่ยวกับ NTT Communications

NTT Communications แก้ปัญหาความท้าทายด้านเทคโนโลยีของโลกโดยช่วยให้องค์กรต่างๆ เอาชนะความซับซ้อนและความเสี่ยงในสภาพแวดล้อม ICT ด้วยผลิตภัณฑ์โครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีการจัดการ  โซลูชันเหล่านี้ได้รับการสนับสนุนจากโครงสร้างพื้นฐานทั่วโลกของเราซึ่งรวมถึงเครือข่ายสาธารณะและส่วนตัวระดับ 1 ระดับโลกที่ครอบคลุมกว่า 190 ประเทศ/ภูมิภาคและมากกว่า 500,000m2 ของศูนย์ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดในโลก ทีมบริการระดับมืออาชีพระดับโลกของเราให้คำปรึกษาและบริการสถาปัตยกรรมเพื่อความยืดหยุ่นและความปลอดภัยที่จำเป็นสำหรับความสำเร็จทางธุรกิจของคุณ โดยขนาดและความสามารถระดับโลกของเราในโลกเทคโนโลยีนั้นไม่มีใครเทียบได้  เมื่อรวมกับ NTT Ltd., NTT Data และ NTT DOCOMO เราคือ NTT Group

www.ntt.com | Twitter@NTT Com | Facebook@NTT Com | LinkedIn@NTT Com

อ่านเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200927005006/en/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

Akira Sakaino, Hideaki Niitsuma
Smart Factory Office
Business Planning, Business Solution Division (ฝ่ายวางแผนด้านธุรกิจและผลิตภัณฑ์)
NTT Communications
smart-factory@ntt.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!