Logo

บริการด้านการรับมือต่อภัยคุกคามด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์จาก Sangfor: ถึงเวลาเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับทุกสิ่ง!

Category: Technology
Posted Jul 13, 2020 10:04 (GMT +7)

ฮ่องกง--(BUSINESS WIRE)-- 13 ก.ค. 2563

บริษัท Sangfor Technologies ผู้ให้บริการชั้นนำด้านความปลอดภัยเครือข่ายในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความภูมิใจที่จะประกาศเปิดตัวบริการการรับมือต่อภัยคุกคามทางไซเบอร์ หรือ Incident Response (IR) service ซึ่งจะมุ่งเน้นไปยังกลุ่มที่มีความต้องการที่เฉพาะเจาะจงและแตกต่างหลากหลายสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดกลางในตลาดเอเชีย

จากการวิเคราะห์และคาดการณ์ของ Cybersecurity Ventures ภายในปี 2564 ทุกๆ 11 วินาที จะมีองค์กรที่ถูกโจมตีจาก ransomware โดยในปัจจุบันธุรกิจขนาดเล็กกลายเป็นเป้าหมายหลักของ ransomware และมูลค่าความเสียหายจากการโจมตีโดยเฉลี่ยก็มีมูลค่ามากกว่า 40,000 เหรียญสหรัฐ ดังนั้นการเตรียมตัวและรับมือให้พร้อม จึงจำเป็นและต้องมีมาตรการด้านความปลอดภัยแบบใหม่เพื่อการรักษาความปลอดภัยที่เป็นสากลและครอบคลุมทั่วถึง ที่ผ่านมาบริการด้านการรักษาความปลอดภัยส่วนใหญ่จะมีอยู่เฉพาะกับองค์กรขนาดใหญ่เพราะมีค่าใช้จ่ายสูงและเป็นข้อจำกัด แต่อุปสรรคเหล่านี้ได้กลายเป็นอดีตไปแล้ว!

เรารู้สึกยินดีที่จะนำเสนอบริการความปลอดภัยใหม่นี้ให้กับลูกค้าของเรา ก่อนหน้านี้การบริการด้านความปลอดภัยไซเบอร์เป็นสิ่งที่เข้าถึงได้แค่สำหรับองค์กรขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่าทุกองค์กรควรได้รับการปกป้องไม่เพียงแต่จากอุปกรณ์รักษาความปลอดภัยเครือข่ายเท่านั้น แต่ยังได้รับการปกป้องจากบริการด้านความปลอดภัยอีกด้วย ซึ่งสิ่งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ Sangfor พัฒนาบริการ Incident Response ” Kaden Zhang ประธานฝ่ายต่างประเทศของ Sangfor กล่าว การมีทีมผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยในบริษัทเองอย่างเต็มรูปแบบนั้นมีค่าใช้จ่ายสูง ด้วยการใช้บริการใหม่ที่ประหยัดต้นทุนเช่นนี้ ลูกค้าสามารถเพลิดเพลินกับการป้องกันระดับสูงทั้งก่อน ระหว่าง และหลังการโดนโจมตี

ข้อดีของบริการ  Incident Response ของ Sangfor:

1. เพิ่มการประเมินพื้นที่เสี่ยงต่อการโจมตีจากภัยคุกคามภายนอก

การประเมินความเสี่ยงจากภายนอกโดยสามารถจำลองวิธีการที่ผู้โจมตีทำการสอดส่อง รวบรวมข้อมูล เพื่อหาช่องโหว่สำหรับการโจมตีที่มักมีภัยคุกคามจากภายนอก เพราะการระบุหาช่องโหว่การโดนโจมตีก่อนที่จะมีการโจมตีเกิดขึ้น จะช่วยลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการโจมตี และช่วยเพิ่มความปลอดภัยโดยรวมขององค์กร

2. การเพิ่มความตระหนักด้านความปลอดภัย

ทุกช่องโหว่หรือข้อผิดพลาดจากการกำหนดตั้งค่าไม่ว่าจะมีนัยสำคัญเพียงใดก็ตามก็สามารถก่อให้เกิดความเสี่ยงได้ บริการการประเมินความเสี่ยงต่อการโจมตีภายนอกช่วยให้องค์กรสามารถค้นพบพื้นที่เสี่ยงต่อการโจมตีจากมุมมองของผู้โจมตี และช่วยกำจัดจุดอ่อนใด ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดความน่าจะเป็นของการโจมตีและลดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยโดยรวม

3. การเพิ่มทักษะด้านความปลอดภัย

เสริมสร้างทักษะด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ของผู้ใช้ ลูกค้าจะได้รับการพัฒนาและเพิ่มความสามารถด้านความปลอดภัยผ่านการเรียนรู้ไปพร้อมกับทีม IR ของ Sangfor โดยจะมีการให้ความรู้แก่ลูกค้าเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบและค้นหาจุดอ่อน และการระบุการตั้งค่าที่ผิดพลาดที่มีอยู่  โดยทักษะที่เพิ่มขึ้นเหล่านี้ช่วยให้ลูกค้าสามารถบรรเทาปัญหาตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ เตรียมแผนการแก้ไขและลดความสี่ยงของการโจมตีครั้งถัดไปหรือการโจมตีที่มีลักษณะคล้ายกัน

โอกาสที่จะถูกโจมตีจาก ransomware นั้นเป็นภัยคุกคามที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงกับทุกองค์กรทุกขนาด การเตรียมตัวและการวางแผนเอาที่ดีด้วยความสนับสนุนจากทีมของ Sangfor เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความมั่นใจให้กับธุรกิจของคุณหลังจากการโจมตีทางไซเบอร์

ติดต่อ:

Jonathan Yeh

marketing@sangfor.com

+8675586560605

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!