Logo

ชีวิตสมรสที่มีความสุข คือ ตัวขับเคลื่อนที่ยังไม่ถูกใช้งานในการสนับสนุนความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมของพนักงาน

Category: Technology
Posted May 29, 2020 12:49 (GMT +7)

ฮ่องกง--(BUSINESS WIRE)--28 พ.ค. 2563

ในขณะที่บริษัทต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับการสร้างสภาพแวดล้อมของสำนักงานที่เหมาะสมเพื่อทำให้พนักงานของพวกเขาทำงานได้ดีที่สุด แต่ก็อาจมีวิธีอื่น ๆ ในการเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงาน โดยผลงานวิจัยที่ดำเนินการโดยศาสตราจารย์ Xu Huang จากคณะวิชาธุรกิจของ Hong Kong Baptist University ชี้ให้เห็นว่ากุญแจสำคัญในการยกระดับความคิดสร้างสรรค์ของพนักงานให้สูงขึ้นไปอีก ก็คือการลงทุนในความสัมพันธ์ของพวกเขาที่บ้าน

การวิจัยศึกษาดูว่าการแต่งงานที่น่าพอใจส่งผลกระทบต่อ "ทรัพยากรทางจิตวิทยา" ของพนักงานในการทำงานอย่างไร โดยมุ่งเน้นไปที่ความสามารถในการสร้างสรรค์และคิดค้นวิธีแก้ปัญหาที่เป็นประโยชน์และที่เป็นนวัตกรรม ทั้งนี้การวิจัยแสดงให้เห็นว่า:

 • พนักงานที่พึงพอใจกับประสบการณ์ชีวิตสมรสของพวกเขาจะมีการนำทรัพยากรทางจิตวิทยาในเชิงบวกมาใช้ในการทำงานด้วย
 • เมื่อคู่สมรสของพนักงานมีความสุข ผลกระทบเชิงบวกที่ล้นมานี้ (spillover effect) จะยิ่งเด่นชัดและเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงาน
 • เรื่องนี้เป็นจริงเฉพาะกับพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์ต่ำกว่าเท่านั้นเนื่องจากพนักผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงอยู่แล้ว ไม่ได้ใช้ทรัพยากรความคิดสร้างสรรค์ที่อิงจากคุณภาพชีวิตสมรส
 • การสมรสกับคู่สมรสที่ไม่พอใจชีวิตสมรส และที่มีความใกล้ชิดฉันคู่รักน้อยกว่านั้น จะกระทบต่อทรัพยากรด้านจิตใจของพนักงานมาก สิ่งนี้บ่งชี้ว่าคู่รักมีอิทธิพลอย่างมากต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน และชีวิตสมรสที่มีคุณภาพสูงนั้นก็เอื้อต่อการสร้างสรรค์ในที่ทำงาน

เนื่องจากความสัมพันธ์ส่วนบุคคลสามารถเป็นแหล่งของความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงาน ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องพิจารณาเรื่องนี้เมื่อมีการสนทนาเรื่องสวัสดิการของพนักงาน การจัดให้มีนโยบายที่เหมาะกับครอบครัวโดยเฉพาะมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการสมรสสามารถส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งต่อองค์กร นี่คือวิธีต่าง ๆ ในการสนับสนุนความสัมพันธ์ของพนักงานของคุณและการปรับปรุงความคิดสร้างสรรค์ของพวกเขาในที่ทำงาน:

 • พิจารณานโยบายที่เหมาะสำหรับครอบครัวเป็นการลงทุนเชิงนวัตกรรม - การศึกษาพบว่าความพึงพอใจในชีวิตสมรสเป็นประโยชน์ในการช่วยสร้างความสร้างสรรค์ในที่งานสำหรับพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์น้อย ดังนั้นการจัดทำนโยบายที่เป็นมิตรกับครอบครัวเพื่อช่วยชีวิตสมรสของพนักงาน ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ต่อตัวบุคคล แต่ยังช่วยเพิ่มความสามารถเชิงนวัตกรรมขององค์กร โดยอาจมีการสนับสนุนที่หลากหลายซึ่งอาจก่อให้เกิดประโยชน์มากมายไม่ว่าจะเป็นการให้หยุดวันครบรอบการสมรส หรือบริการให้คำปรึกษาด้านความสัมพันธ์ เป็นต้น
 • โครงการสังเกตความต้องการของคู่สมรสในการสร้างสมดุลชีวิตในและนอกการทำงาน - การศึกษานี้นำเสนอข้อมูลเชิงลึกใหม่ ๆ เกี่ยวกับการบริหารจัดการที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว การศึกษาชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารอาจต้องคำนึงถึงความรู้สึกของคู่สมรสของพนักงานที่เป็นเป้าหมายในระหว่างที่มีการพัฒนาความสมดุลของชีวิตการทำงานและชีวิตครอบครัว ในสถานการณ์นี้การพัฒนาระบบสำหรับการสื่อสารซึ่งกันและกัน และการรับข้อเสนอแนะอาจมีความจำเป็นอย่างมาก
 • ให้ความสัมพันธ์กับพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่า - นักวิชาการเคยสำรวจกลยุทธ์ที่เพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงานที่มีศักยภาพความคิดสร้างสรรค์สูงแล้ว แต่ยังไม่ได้ศึกษาหนทางปฏิบัติที่ปลูกฝังความคิดสร้างสรรค์ในหมู่พนักงานที่ความคิดสร้างสรรค์น้อยกว่า ทรัพยากรทางจิตวิทยาจากการสมรสที่น่าพอใจช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ในที่ทำงานให้กับพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์น้อย แต่ไม่ได้ช่วยเพิ่มความคิดสร้างสรรค์ให้กับพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงอยู่แล้ว เพราะพนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์สูงมักจะชอบที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมสร้างสรรค์อยู่แล้วซึ่งหมายความว่าพวกเขาไม่ต้องพึ่งพาทรัพยากรด้านจิตวิทยาจากการสมรสที่ดี พนักงานที่มีความคิดสร้างสรรค์น้อยมักต้องการทรัพยากรเหล่านี้ให้ทำงานได้ดีขึ้น

ข้อมูลเพิ่มเติมไปที่ https://bus.hkbu.edu.hk.

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20200528005452/en/

ติดต่อ:

HKBU School of Business

Eva Sham

อีเมล: Evasham@hkbu.edu.hk

โทร: +852 3411 5558

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!