Category: Finance Logo
Posted Jun 13, 2019 07:19 (GMT +7)


เทรนด์ใหม่ในการจัดสรรสินทรัพย์: รายงาน Mercer จับตากองทุนเกษียณอายุทั่วโลก

 • รายงาน Mercer เผยการจัดสรรสินทรัพย์และแนวโน้มการลงทุนเกือบ 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ1 ในสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (assets under management AUM) จากรัฐบาล องค์กร และแผนการบำนาญในละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกาและเอเชีย
 • แม้จะมีขนาดที่แตกต่างกันในโครงสร้างเงินบำนาญของประเทศไทย แต่รูปแบบการจัดสรรสินทรัพย์มีความคล้ายคลึงกัน  โดยการจัดสรรส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่รายได้คงที่ในประเทศ
 • จากแผนการที่มีอยู่ในประเทศไทย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีการจัดสรรในหุ้นมากที่สุด โดยจัดสรรในสินทรัพย์ทางเลือกค่อนข้างน้อย
 • มีการลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2017 โดยการจัดสรรหุ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 8% จาก 32% เป็น 40% ที่ค่าใช้จ่ายของตราสารหนี้
 • การเปิดตลาดเสรีช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีความหลากหลายมากขึ้นจากการได้รับสินทรัพย์ต่างประเทศโดยจำนวนสินทรัพย์ในประเทศลง

กรุงเทพฯ--(บิสิเนสไวร์)--12 มิถุนายน 2019

Mercer ผู้นำที่ปรึกษาระดับโลกในการเพิ่มพูนสุขภาพ ความมั่งคั่ง และการประกอบอาชีพ และเป็นบริษัทในเครือของ บริษัท Marsh & McLennan (NYSE: MMC) เปิดตัวรายงาน Growth Markets Asset Allocation Trends: Evolving Landscape ฉบับแรก  รายงานที่ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการจัดสรรสินทรัพย์และแนวโน้มการลงทุนที่มีผลต่อสินทรัพย์กองทุนบำเหน็จบำนาญเกือบ 5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐใน AUM ในละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชีย

รายงานของเมอร์เซอร์ตั้งข้อสังเกตการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการจัดสรรสินทรัพย์ในวงกว้างระหว่างประเทศซึ่งได้รับแรงหนุนจากปัจจัยด้านกฎระเบียบและสภาพตลาด เช่น อัตราดอกเบี้ยท้องถิ่นระดับสูงที่สนับสนุนการลงทุนในตราสารหนี้และเงินสดในประเทศ

จากการวิเคราะห์ของ AUM พบว่าร้อยละ 56 ของสินทรัพย์มาจากแผนการเงินบำนาญของบริษัทและรัฐบาลในเอเชีย  สินทรัพย์จากญี่ปุ่นมีความสำคัญอย่างยิ่งกับระบบบำเหน็จบำนาญของรัฐบาลที่ได้รับทุนในประเทศญี่ปุ่นซึ่งใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีสินทรัพย์ถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐ

ในทั่วโลก การจัดสรรเฉลี่ยอยู่ที่ 46% สำหรับรายได้คงที่ 40% สำหรับหุ้น 4% สำหรับสินทรัพย์ทางเลือกและ 10% สำหรับเงินสด/อื่นๆ  การวางตำแหน่งนี้แสดงถึงการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นและการลดลงของรายได้คงที่ตลอดระยะเวลาการวัดจาก 32% และ 57% ตามลำดับ  แม้ว่าจะมีการให้ความสำคัญกับสินทรัพย์ในประเทศ แต่ Mercer คาดว่าแนวโน้มของการเปิดเสรีตลาดจะดำเนินต่อไปเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบได้สนับสนุนการลงทุนทั่วโลกในวงกว้าง

นอกจากการเพิ่มขึ้นของส่วนของผู้ถือหุ้นโดยรวมแล้ว Mercer ยังตั้งข้อสังเกตการเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ต่างประเทศเมื่อเทียบกับสินทรัพย์ในประเทศ  ในส่วนของพอร์ตการลงทุนโดยรวม ความเสี่ยงจากการลงทุนในต่างประเทศโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 45% เป็น 49% โดยมีการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในตราสารหนี้ ในขณะที่การลงทุนต่างประเทศเพิ่มขึ้นจาก 16% เป็น 23%  การเปลี่ยนแปลงนี้มีความโดดเด่นเป็นพิเศษในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย และไต้หวันเนื่องจากนักลงทุนต้องการความหลากหลายทางภูมิศาสตร์มากขึ้น

Fiona Dunsire ผู้นำด้านความมั่งคั่งของ Mercer ในตลาดกำลังเติบโตกล่าวว่า “นักลงทุนทั่วละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียต้องเผชิญกับความท้าทายหลายประการ: พวกเขาพยายามที่จะบรรลุผลการลงทุนที่ดีขึ้น แต่ในหลายกรณีจะถูกกฎข้อบังคับจำกัดจำนวนสินทรัพย์ที่พวกเขาสามารถลงทุนนอกประเทศของพวกเขา และต้องจัดการกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และประชากรอย่างต่อเนื่อง”

เธอกล่าวต่อว่า “เนื่องจากนักลงทุนกระจายพอร์ตการลงทุนไปทั่วโลก พวกเขาจำเป็นต้องประเมินวิธีการเข้าถึงโอกาสและราคาในการลงทุนที่ดีที่สุด”

Janet Li ผู้นำด้านความมั่งคั่งของ Mercer สำหรับเอเชียกล่าวว่าหลายประเทศในเอเชียกำลังเห็นวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงในระบบบำนาญของพวกเขา

“เช่นเดียวกับตลาดที่มีการเติบโตอื่นๆ เอเชียกำลังเห็นการทบทวนและการปฏิรูประบบบำเหน็จบำนาญด้วยการจัดตั้งระบบบำนาญใหม่ที่ได้รับการปรับปรุงและการเปลี่ยนไปสู่การมีส่วนร่วมโดยทั่วไป

“เนื่องจากชนชั้นกลางกว่าครึ่งในโลกพำนักอยู่ในเอเชียและได้มีการพัฒนาโครงสร้างเงินบำนาญและการส่งมอบโซลูชั่น การลงทุนที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อตอบสนองความต้องการในอนาคตของสังคมผู้สูงอายุในเอเชีย” เธอกล่าว

การวิเคราะห์ภูมิภาค

เอเชีย

ภายในภูมิภาคเอเชีย เราสังเกตการจัดสรรที่แตกต่างกันอย่างมากจากระหว่างแต่ละประเทศ  ในประเทศไทยและอินโดนีเซียมีจำนวนตราสารหนี้และยอดดุลเงินสดสูงแพร่หลาย (การจัดสรรตราสารหนี้ของประเทศไทยอยู่ที่ 73% ในขณะที่ยอดเงินสดของอินโดนีเซียรวม 45%)  ในทางกลับกัน การจัดสรรหุ้นของฮ่องกงที่ 66% นั้นสูงที่สุดในเอเชียโดยได้แรงหนุนหลักจากการตัดสินใจของ Mandatory Provident Fund ที่จะลงทุนในกองทุนเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตและกองทุนหุ้นแบบสแตนด์อโลน  ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย และไต้หวันมักเดินสายกลาง โดยแต่ละประเทศมีอัตราส่วนการถือหุ้นระหว่าง 38%-44% ส่วนได้เสีย  เกาหลีใต้ (11%) และไต้หวัน (9%) ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือกมากที่สุด

ญี่ปุ่น (+ 13%) และเกาหลีใต้ (+ 8%) ได้เพิ่มพอร์ตหุ้นของพวกเขาในช่วงเวลาที่พวกเขาแสวงหาโอกาสที่จะเพิ่มผลตอบแทนที่คาดหวัง  นอกจากนี้ ยังมีการเปลี่ยนแปลงที่น่าสังเกตจากสินทรัพย์ในประเทศเป็นสินทรัพย์ต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย และไต้หวัน เนื่องจากนักลงทุนต้องการความหลากหลายทางภูมิศาสตร์มากขึ้น

หมายเหตุถึงบรรณาธิการ

การสำรวจมีการรายงานต่างเวลาตามแหล่งที่มา แม้ว่าแหล่งที่มา "ปัจจุบัน" ทั้งหมดมาจากช่วงปี 2017-2018 ทั่วละตินอเมริกา ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชีย  ข้อมูลรายงานประกอบไปด้วย 14 เขต (อาร์เจนตินา บราซิล ชิลี โคลัมเบีย เม็กซิโก เปรู แอฟริกาใต้ ฮ่องกง อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ มาเลเซีย ไต้หวัน และไทย) การเปรียบเทียบข้อมูลก่อนหน้านั้นโดยทั่วไปแล้วจะเป็นเวลาห้าปีก่อนวันที่ "ปัจจุบัน" แต่แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับความพร้อมของข้อมูล

ข้อมูลที่รวบรวมได้ถูกรวบรวมตามน้ำหนักของสินทรัพย์   ดังนั้นนักลงทุนที่มีฐานสินทรัพย์ขนาดใหญ่ส่งผลให้ข้อมูลเบี่ยงเบนมากกว่านักลงทุนรายย่อย  ข้อมูลที่มีอยู่ในที่นี้ได้รับมาจากบุคคลที่สามหลายแห่ง แม้ว่าข้อมูลนี้เชื่อว่าเชื่อถือได้ แต่ Mercer ก็ไม่ได้พยายามตรวจสอบด้วยตนเอง

เกี่ยวกับ Mercer

Mercer ให้คำแนะนำและโซลูชั่นที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีซึ่งช่วยให้องค์กรสามารถตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพ ความมั่งคั่ง และอาชีพของตลาดแรงงานที่กำลังเปลี่ยนแปลง  พนักงานของ Mercer มากกว่า 23,000 คนประจำอยู่ใน 44 ประเทศและบริษัทดำเนินงานในกว่า 130 ประเทศ  Mercer เป็น บริษัทในเครือของ Marsh & McLennan Companies (NYSE: MMC) ซึ่งเป็นบริษัทผู้ให้บริการมืออาชีพชั้นนำระดับโลกในด้านความเสี่ยงกลยุทธ์และบุคลากร  ด้วยเพื่อนร่วมงาน 75,000 คนและรายรับรายปีใกล้หนึ่งหมื่นเจ็ดพันล้านดอลลาร์ผ่าน บริษัทชั้นนำในตลาด ได้แก่ Marsh, Guy Carpenter และ Oliver Wyman, Marsh & McLennan ช่วยลูกค้าบริหารสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนมากขึ้น  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยมชม www.mercer.com

ติดตามเมอร์เซอร์บนทวิตเตอร์ @Mercer

1 ข้อมูล ณ วันที่ล่าสุดที่มีให้ในแต่ละประเทศ โปรดศึกษารายงานฉบับเต็มสำหรับรายละเอียด

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190611006070/en/

ติดต่อ:

Yumeko Leung

+61 447 042 101

yumeko.leung@mercer.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.