Category: Technology Logo
Posted Jun 12, 2019 08:19 (GMT +7)


Eaton ปรับโฉมเซอร์กิตเบรคเกอร์ด้วยความสามารถในการเชื่อมต่อ และความฉลาดเพื่อรับกับเทคโนโลยี IoT เจเนอเรชั่นใหม่สำหรับอาคารที่ปลอดภัย และกระบวนการผลิต

 • โมลเคสเซอร์กิตเบรกเกอร์ รุ่น  Power Defense ของ Eaton มาพร้อมความฉลาดที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงธุรกิจอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟฟ้าสำหรับการใช้งานทั่วโลก
 • แพลตฟอร์มของ Power Defense ช่วยสนับสนุนการวิเคราะห์เชิงคาดการณ์และการตรวจสอบแบบเรียลไทม์ เพื่อยกระดับการบำรุงรักษาและการป้องกันระบบไฟฟ้า

สิงค์โปร์--(BUSINESS WIRE)--12 มิถุนายน 2019

THAILAND … บริษัทจัดการพลังงาน Eaton ได้เผยนวัตกรรมล่าสุดด้านเทคโนโลยีการป้องกันวงจรด้วยการเปิดตัว เซอร์กิตเบรคเกอร์ชนิดโมลเคส รุ่น Power DefenseTM ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการรับรองจากทั่วโลกของ Eaton ที่มาพร้อมกับระบบการวิเคราะห์ในเชิงลึกและการวินิจฉัยเชิงคาดการณ์เกี่ยวกับส่วนประกอบต่างๆของระบบไฟฟ้าพื้นฐาน เซอร์กิตเบรคเกอร์ Power Defense สามารถสร้างข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ พร้อมข้อมูลเชิงลึกที่ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือของระบบและประหยัดต้นทุนรวมทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของการดำเนินงานให้แก่ผู้ผลิต เครื่องจักร (OEM)  อาคาร และการใช้งานศูนย์ข้อมูล

ภายในปี 2040 ประเทศในเอเชียแปซิฟิกจะมีสัดส่วนการลงทุนด้านพลังงานอย่างต่อเนื่องมากถึงร้อยละ 40 ของโลก ด้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กำลังเผชิญกับการขยายตัวของเมือง จึงมีความต้องการกำลังการผลิตไฟฟ้าเพิ่มเติมอีก 354 กิกะวัตต์ในช่วงเวลานั้น ซึ่งอาคารและภาคการก่อสร้างถือเป็นหนึ่งในผู้ใช้ไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดในอาเซียน ภูมิภาคนี้จึงอยู่ระหว่างการร่างกฎหมายอาคารเขียวเพื่อผลักดันแนวปฏิบัตในการสร้างอาคารที่ยั่งยืน จากการคาดการณ์ถึงความต้องการประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้ดีกว่าเดิม และอย่างยั่งยืน Eaton จึงนำเสนอเซอร์กิตเบรคเกอร์รุ่น Power Defense ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มของโซลูชั่นการจัดการพลังงานเพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านี้

เบรกเกอร์แบบดั้งเดิมได้รับการออกแบบมาเพื่อปกป้องผใช้งานและอุปกรณ์จากกระแสไฟฟ้าเกินหรือโอเวอร์โหลด แต่ไม่สามารถแสดงข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุตั้งต้นที่ทำให้เกิดปัญหาได้ การเพิ่มคุณสมบัติเชื่อมต่อและความชาญฉลาดเข้าไปทำให้ Eaton ได้สร้างโซลูชั่นครบวงจรแบบอัตโนมัติที่ทั้งให้การป้องกันวงจรในระดับแนวหน้าของอุตสาหกรรม และมีความสามารถในสั่งการเบรกเกอร์และดึงข้อมูลการจัดการพลังงานได้  หากมีกรณีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นในตอนนี้ เซอร์กิตเบรคเกอร์ Power Defense ของ Eaton จะทำให้เราสามารถมองเห็นตำแหน่งและเหตุผลของความผิดพลาด ช่วยให้การปรับพลังงานเข้าสู่ปกติง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

“ด้วยสโลแกนหลักของเรา คือทำทุกอย่างให้ใช้งานได้จริง Eaton จึงมุ่งมั่นในการเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการป้องกันวงจร เพื่อช่วยให้ลูกค้าสามารถตรวจสอบการใช้งานได้มากขึ้น” Jimmy Yam รองประธานฝ่ายขายด้านผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าของ Eaton ในเอเชียตะวันออกกล่าว “เซอร์กิตเบรคเกอร์ Power Defense มาพร้อมกับความสามารถในการคาดการณ์ที่ครอบคลุมมากกว่าเดิมเพื่อช่วยเพิ่มความปลอดภัยและความน่าเชื่อถือในระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าซึ่งตอนนี้ ลูกค้าสามารถนำแนวทางการบำรุงรักษาเชิงรุกมาปรับใช้เพื่อให้มั่นใจว่าทรัพยากรได้รับการสรรอย่างดีขึ้น และช่วงเวลาเครื่องหยุดทำงานก็ลดลงอีกด้วย"

ด้วยตัวตัดวงจรไฟฟ้า Power Xpert® ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ของอีตั้น ทำให้เซอร์กิตเบรคเกอร์ Power Defense  พร้อมสื่อสารแบบใช้การได้ทันที สามารถวัดพลังงานได้ และอัลกอริธึมที่เหนือชั้นซึ่งให้ข้อมูลจำเป็นเกี่ยวกับการจ่ายไฟฟ้าและการใช้พลังงาน ตัวตัดวงจรจะตรวจสอบและรายงานค่ากระแส แรงดัน และกำลังไฟฟ้าที่ใช้จริง ในขณะเดียวกันก็ส่งมอบข้อมูลเพื่อสร้างรูปคลื่นและวิเคราะห์ความปลอดภัยและค่าพลังงานที่พร้อมใช้งาน

เทคโนโลยี Power Defense ได้รวม ArcFlash Reduction Maintenance SystemTM ของ Eaton และเทคโนโลยี Zone Selective Interlock (ZSI) เข้าไว้ด้วยกันเพื่อความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เทคโนโลยี ArcFlash Reduction Maintenance ของ Eaton ออกแบบมาเพื่อลดระดับเหตุการณ์ของพลังงานที่เป็นอันตราย และสามารถควบคุมการใช้งานจากระยะไกลโดยบุคคลได้ ส่วน ZSI ช่วยปกป้องอุปกรณ์ด้วยการเลือกเวลาตัดวงจรที่รวดเร็วกว่าอย่างชาญฉลาด นอกจากนี้ เซอร์กิตเบรคเกอร์ Power Defense ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถทำการทดสอบระบบ ZSI ด้วยตัวแจ้งสถานะอย่างชัดเจนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

แพลตฟอร์ม Power Defense ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลกนั้นมีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆ ได้แก่ UL®, คณะกรรมาธิการระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานสาขาอิเล็กทรอเทคนิกส์ (IEC), การรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่บังคับของประเทศจีน (CCC) และสมาพันธการกำหนดมาตรฐานของประเทศแคนาดา (CSA) ที่บังคับใช้อยู่ในปัจจุบัน

ในการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม https://www.eaton.com/SEAsia/ProductsSolutions/Electrical/ProductsServices/PowerDistributionComponents/MoldedCaseCircuitBreakers/PowerDefense

สำหรับทุกข่าวสารล่าสุด โปรดติดตาม Eaton ทาง Eaton LinkedIn company 

ด้วยการให้บริการกับหลายประเทศในเอเชียแปซิฟิกมายาวนานกว่า 40 ปี ทำให้ Eaton มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่แตกต่างกันในภูมิภาคนี้ นับตั้งแต่ประเทศที่เกิดใหม่ไปจนถึงประเทศที่พัฒนาแล้ว Eaton ในเอเชียแปซิฟิกได้เติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการด้านเทคโนโลยีและพลังงานของภูมิภาค ด้วยการตระหนักถึงต้องการด้านพลังงานและแนวโน้มการสร้างศูนย์ข้อมูลในเขตร้อน อาคารอัจฉริยะ ระบบสาธารณูปโภคและแผนการเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบบดิจิทัล

ข้อมูลเกี่ยวกับ Eaton

Eaton เป็นบริษัทบริหารจัดการพลังงานที่มียอดขายในปี 2018 กว่าสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยล้านดอลลาร์ โซลูชั่นด้านการใช้พลังงานให้มีประสิทธิภาพช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถจัดการกับพลังงานไฟฟ้า ไฮดรอลิกส์และจักรกลได้อย่างมีน่าเชื่อถือ ปลอดภัย และยั่งยืนมากยิ่งขึ้น บริษัทมุ่งมั่นที่จะปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมผ่านทางเทคโนโลยีและบริการด้านการบริหารจัดการพลังงาน Eaton มีพนักงาน 99,000 คนทั่วโลก และจำหน่ายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าในกว่า 175 ประเทศ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชม Eaton.com

ติดต่อ:

Huien Lim, +65 3157 5685, huien.lim@ricecomms.com
Li Ying, +86 2152000792, yingli6@eaton.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.