Category: General News Logo
Posted May 23, 2019 15:49 (GMT +7)


บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อหุ้น Tapioca Development Corporation Limited จำนวน 33.3% จาก Japan Corn Starch Tokyo Japan

โตเกียว--(บิสิเนสไวร์)--22 พฤษภาคม 2019

บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“TWPC”) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยแจ้งให้ Japan Corn Starch (“JCS”) ทราบถึงความตั้งใจที่จะซื้อหุ้นของบริษัท Tapioca Development Corporation Limited (“TDC”) จำนวน 33.3% เพื่อย้ายที่ตั้งโรงงานที่ชายหาดพัทยาประเทศไทยตามที่สัญญาเช่าเดิมสิ้นสุดเมื่อสามสิบปีที่แล้ว  TWPC ขอให้ JCS โอนหุ้นทั้งหมดใน TDC เพื่อให้การปรับโครงสร้างของ TDC เป็นไปอย่างราบรื่นเนื่องจากสัญญาเช่าหมดอายุ  JCS เข้าใจถึงกลยุทธ์ทางธุรกิจของ TDC และความจำเป็นในการปฏิบัติตามข้อตกลงที่กำหนดไว้ในสัญญาเช่ากับเจ้าของที่ดินเพื่อการเช่าที่ดินที่โรงงานของ TDC มาสามสิบปี  ดังนั้น JCS จึงตัดสินใจตกลงที่จะโอนหุ้นทั้งหมดใน TDC

จากที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 24 เมษายน 2019 JCS ได้ทำการโอนหุ้นทั้งหมด (33.33%) ใน TDC ให้แก่ บริษัท ไทยวาไบโอพาวเวอร์ จำกัด (“TWBP”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ TWPC.  TDC เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายแป้งดัดแปรในประเทศไทยและคาดว่าสัญญาเช่าที่ดินกับเจ้าของโรงงานในหาดพัทยาประเทศไทยจะไม่ได้รับการต่ออายุ

ตั้งแต่ปี 1989 JCS เป็นหุ้นส่วนที่เท่าเทียมกับ TWPC และ บริษัทสหรัฐ/ยุโรปเป็นเจ้าของ 33.33% ของ TDC  ภายหลังการโอนกิจการ JCS จะยังคงดำเนินธุรกิจมันสำปะหลังต่อไปโดยผ่านเครือข่ายของตนเองในประเทศไทยและประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และขยายธุรกิจแป้งรวมถึงการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์แป้งดัดแปรที่มีความซับซ้อนสูงเพื่อทดแทนธุรกิจไทยปัจจุบันผ่าน TDC

ดูแหล่งที่มาบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20190522005278/en/

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

[สำหรับสื่อมวลชน]

บุคคลที่รับผิดชอบ

Tomohiko Sato

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ริษัท

Japan Corn Starch Co., Ltd.

โทร: + 81-3-5570-7000 / แฟกซ์: + 81-3-5570-7001

อีเมล: soumu@japan-cornstarch.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.