Category: Technology Logo
Posted Mar 4, 2019 10:34 (GMT +7)


PanTheryx นำเสนอผลการวิจัยเชิงบวกจากการศึกษาผลิตภัณฑ์ DiaResQ ตัวใหม่สองชนิดในการประชุม International Scientific Symposium

จากข้อมูลใหม่ทางด้านคลินิกและกรณีศึกษาต่าง ๆ แสดงให้เห็นถึงการใช้ผลิตภัณฑ์ DiaResQ จริงจากทั่วโลก ตั้งแต่ในโรงพยาบาลไปจนถึงการใช้เพื่อบรรเทาสาธารณะภัย ในการประชุมวิชาการประจำปีครั้งแรกของทางบริษัท

กรุงเทพมหานครฯ--(BUSINESS WIRE)--02 มีนาคม 2019

PanTheryx บริษัทผู้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมุ่งศึกษาประสิทธิภาพของการเกิดการแทรกแซงใหม่ ๆ เพื่อระบุกลุ่มไมโครไบโอม GI ที่ส่งผลต่อต่อสภาวะของร่างกาย ประกาศในวันนี้ถึงผลการวิจัยใหม่สองชิ้นของผลิตภัณฑ์หลัก DiaResQ®

ในการประชุมเชิงวิชาการประจำปีสำหรับผู้ให้การรักษาเป็นครั้งแรกของบริษัท การประชุมครั้งนี้มีชื่อว่า “DiaResQ: A Scientific Update” ซึ่งมีการนำเสนอการผลการทดลองพร้อมกับกรณีศีกษาจากทั่วโลก โดยจัดขึ้นที่โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานครฯ ตั้งแต่วันที่ 1-2 มีนาคมเป็นเวลา 2 วัน

อ้างอิงจากองค์การอนามัยโลก โรคท้องร่วงเป็นสาเหตุอันดับสองที่ทำให้เกิดการเสียชีวิตในเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปี โดยมีเด็กที่ป่วยเป็นโรคนี้ประมาณ 1.7 พันล้านคนทุกปี มากกว่า 80% เกิดขึ้นในประเทศกำลังพัฒนา รวมทั้งในแอฟริกาและเอเชียใต้ การรักษาแบบพื้นฐานนั้นยังมีข้อจำกัด โดยเบื้องต้นจะเน้นไปที่การรักษาตามอาการและป้องกันไม่ให้เกิดอาการขาดน้ำ

DiaResQ คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาทางโภชนาการที่อุดมไปด้วยปัจจัยในการสร้างภูมิคุ้มกัน สารอาหารรองและสารอาหารหลักที่จะทำงานภายในร่างกายเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคท้องร่วง ในการทดสอบทางคลินิก DiaResQ สามารถช่วยรักษากรณีท้องร่วงในเด็กส่วนมาก หลังจากใช้เพียง 1 วัน โดยไม่มีรายงานว่าผลิตภัณฑ์ DiaResQ มีผลข้างเคียงร้ายแรงใด ๆ จากการทดสอบทางคลินิกกับกลุ่มตัวอย่างในเด็กและผู้ใหญ่จำนวน 1,000 คน

 “เรามีความตื่นเต้นที่ได้จับมือกับพันธมิตรระดับนานาชาติและผู้นำที่มีอิทธิพลทางความคิดคนสำคัญเพื่่อแบ่งปันข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ในด้านประสิทธิภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ DiaResQ” Scott Hyman รองประธานอาวุโสของบริษัท PanTheryx กล่าว “มันมีความสำคัญต่อชีวิต เราจึงสานต่อขั้นตอนในการวินิจฉัยโรคท้องร่วง หนึ่งในสาเหตุหลักของอาการเจ็บป่วยและการตายทั่วโลก เราทำงานอย่างใกล้ชิดกับผู้ให้การรักษาพยาบาลและพันธมิตรของเรา เพื่อให้ความรู้เรื่องประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ DiaResQ กับผู้ให้การรักษาพยาบาลในชุมชน และเพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ของเราเหมาะสำหรับทุกคน โดยเฉพาะเด็กที่อยู่ในกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง

เกี่ยวกับการประชุม “DiaResQ: A Scientific Update”

ในงานมีทั้งผู้ให้การรักษาพยาบาลและคีย์ลีดเดอร์ผู้มีอิทธิพลทางความคิดจากชุมชนในระดับนานาชาติหลายท่านเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ โดยมี Dr. Alan Greene, พ.บ., กุมารแพทย์ผู้มีชื่อเสียง นักเขียนและนักพูดระดับนานาชาติของ TEDx เป็นประธานในงาน Dr. Greene เป็นผู้นำผู้ทรงอำนาจในด้าน สุขภาพกายและใจในเด็กและเป็นกระบอกเสียงสำคัญด้านนวัตรกรรมเพื่อสุขภาพอีกด้วย

ข้อมูลทางคลิกนิกเชิงลึกล่าสุดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ DiaResQ ถูกนำไปใช้ในการนำเสนองานวิจัยและกรณีศึกษาดังต่อไปนี้:

การศึกษาวิจัยทางด้านคลินิก

“การวิจัยแบบเปิดเพื่อประเมินประสิทธิภาพและการยอมรับของผลิตภัณฑ์ DiaResQ ในเด็กที่มีโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน” เสนอโดย Iqbal Memon, พ.บ., ศาตราจารย์สาขากุมารเวชศาสตร์และหัวหน้าภาควิชา, โรงพยาบาล Sir Syed, ปากีสถาน

 • การวิจัยนี้เป็นการศึกษาไปข้างหน้า โดยใช้การทดลองแบบหลายศูนย์ แบบสุ่ม และแบบเปิดเพื่อประเมินผลการใช้ผลิตภัณฑ์ DiaResQ ในผู้ป่วยเด็กอายุ 6 เดือนจนถึง 4 ปีที่เป็นโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน
 • ผู้ป่วยสมัครเข้าร่วม จำนวน 528 คน จะได้รับการดูแลแบบสุ่มโดยใช้การรักษาแบบมาตรฐาน หรือการรักษาแบบมาตรฐานพร้อมใช้ผลิตภัณฑ์ DiaResQ
 • การวัดผลในขั้นต้นจะดูที่ความถี่ในการเกิดอาการท้องร่วงและอาเจียน และลักษณะของอุจจาระ
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบมาตรฐานพร้อมใช้ผลิตภัณฑ์ DiaResQ มีอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องความถี่ในการขับถ่าย ลักษณะของอุจจาระ และระดับน้ำในร่างกาย เมื่อเปรียบเทียบกับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบมาตรฐานเพียงอย่างเดียว ในรายงานกล่าวว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงใด ๆ

 “การวิจัยเชิงเปรียบเทียบเรื่องประสิทธิภาพระหว่างอาหารเสริมผสมนมน้ำเหลืองและไข่ทั้งฟองพร้อมการบำบัดมาตรฐาน และการบำบัดมาตรฐานเพียงอย่างเดียวในการจัดการผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันแบบไม่มีมูกเลือดในเด็กอายุ 1 – 5 ปี” เสนอโดย Jennie Ang Wong, พ.บ., Fe del Mundo Medical Center Philippines, Pamantasan ng Lungsod ng Maynila-Ospital ng Maynila Medical Center Philippines

 • การวิจัยนี้เป็นการศึกษาไปข้างหน้า โดยใช้การทดลองแบบหลายศูนย์ แบบสุ่ม และแบบเปิดเพื่อประเมินประสิทธิภาพระหว่างการใช้ผลิตภัณฑ์ DiaResQ พร้อมการรักษาแบบมาตรฐาน และการใช้การรักษาแบบมาตรฐานเพียงอย่างเดียวในการจัดการโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันแบบไม่มีมูกเลือด
 • ผู้ป่วย อายุ 1-5 ปีสมัครเข้าร่วมจำนวน 128 คน โดยครึ่งหนึ่ง (n=64) เป็นกลุ่มตัวอย่างควบคุม และอีกครึ่งหนึ่งจะได้รับการรักษาแบบมาตรฐานพร้อมการใช้ DiaResQ
 • การวัดผลในขั้นต้นจะดูที่ความถี่ในการเกิดอาการท้องร่วง ลักษณะของอุจจาระ ระยะเวลาของอาการ และรายงานจากแพทย์ยืนยันว่ามีอาการดีขึ้น
 • ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาแบบมาตรฐานพร้อมใช้ผลิตภัณฑ์ DiaResQ มีอาการดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในเรื่องความถี่ในการขับถ่าย ลักษณะของอุจจาระ มีอาการเจ็บป่วยสั้นลง และได้รับรายงานจากแพทย์ว่ามีอาการดีขึ้น ในรายงานกล่าวว่าผลิตภัณฑ์นี้ไม่ทำให้เกิดอาการข้างเคียงใด ๆ

กรณีศึกษา

นำเสนอกรณีศึกษาโดย

 • John Oliveros, พ.บ., ผู้ช่วยศาสตราจารย์สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ Jose P. Rizal College of Medicine, มหาวิทยาลัย Xavier, เมือง Cagayan de Oro, ฟิลิปปินส์ กรณีศึกษานี้เป็นประสบการณ์ของ Dr. Oliveros ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ DiaResQ ในการรักษา
 • Dr. Ameleen Bangayan, พ.บ., แพทย์โรคทางเดินอาหารในเด็ก, Doctors Hospital and Davao Medical Center คุณหมอ Bangayan ได้แบ่งปันประสบการณ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์ DiaResQ  ที่ศูนย์การแพทย์ในประเทศฟิลิปปินส์
 • Dr. Rifa Atuzzaqiyah กุมารแพทย์ RSUD Dr. Soedjono, Selong, Lombok Timur, NTB, ประเทศอินโดนีเซีย กรณีศึกษานี้เป็นการค้นหาประโยชน์จากการใช้ DiaResQ เพื่อในการบรรเทาสาธารณะภัยในอินโดนีเซียหลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใน Lombok เมื่อปี 2018

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทดสอบทางคลินิกและกรณีศึกษา โปรดติดต่อ info@pantheryx.com

เกี่ยวกับ DiaResQ

DiaResQ คือผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาทางโภชนาการที่อุดมไปด้วยปัจจัยในการสร้างภูมิคุ้มกัน สารอาการรองและสารอาหารหลักที่จะทำงานภายในร่างกายเพื่อหาสาเหตุของการเกิดโรคท้องร่วง ในการทดสอบทางคลินิก DiaResQ สามารถช่วยรักษากรณีท้องร่วงในเด็กส่วนมากหลังจากใช้เพียง 1 วัน โดยไม่มี รายงานว่าผลิตภัณฑ์ DiaResQ มีผลข้างเคียงร้ายแรงใด ๆ จากการทดสอบทางคลินิกกับกลุ่มตัวอย่างในเด็กและผู้ใหญ่จำนวน 1,000 คน

DiaResQ เป็นที่จดจำในฐานะที่เป็นหนึ่งใน 30 นวัตรกรรมชั้นนำทางด้านการดูแลสุขภาพ ด้วยพันธสัญญาที่จะเปลี่ยนสุขภาพของคนทั่วโลกภายในปี 2030 และเพื่อดำเนินการให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติอย่างรวดเร็ว

เกี่ยวกับ PanTheryx

PanTheryx เป็นบริษัทผู้พัฒนาทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ โดยมุ่งศึกษาศักยภาพของการเกิดการแทรกแซงใหม่ ๆ เพื่อระบุกลุ่มไมโครไบโอม GI ที่ ส่งผลต่อต่อสภาวะของร่างกาย อีกทั้งยังเป็นผู้จัดหาสินค้าประเภทน้ำนมเหลือง และใช้ประโยชน์จากการบูรณาการในแนวตั้งเพื่อพัฒนาและนำไปใช้ในทางธุรกิจเพื่อการบำบัดรักษาโรคสำหรับผู้ป่วยชั้นหนึ่ง ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาจากแพลตฟอร์มเทคโนโลยีจดสิทธิบัตร จนนำไปสู่การขยายกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาทางโภชนาการให้กลายเป็นผลิตผลทางชีวภาพ บริษัท PanTheryx ก่อตั้งเมื่อปี 2007 โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ที่เมือง Boulder รัฐโคโลราโด และมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ที่เมือง Phoenix รัฐแอริโซนา และในเมือง Ripon รัฐแคลิฟอร์เนีย

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ PanTheryx.com

ดูเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20190301005607/en/

สื่อ:
Jess Teilborg - รองประธานฝ่ายการตลาด
(720) 417-7325
Jessica.Teilborg@pantheryx.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.