Category: Lifestyle Logo
Posted Oct 8, 2016 01:04 (GMT +7)


ผลสำรวจของเฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่นในเอเชียแปซิฟิกเผย กลุ่มมิลเลนเนียนประสบปัญหาด้านการออกกำลังกายในชีวิตการทำงานปัจจุบัน

ฮ่องกง--(บิสิเนส ไวร์)--4 ตุลาคม 2559

- เวลเนสทัวร์ในเอเชียแปซิฟิก ชูประเด็นให้กลุ่มคนทำงานยุคมิลเลนเนียมตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงเพื่อวิถีชีวิตที่ดีขึ้น

เฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่น บริษัทโภชนาการระดับโลก เผยผลสำรวจจาก Asia Pacific Millennials at Work Survey พบว่าพนักงานอายุน้อยในแถบเอเชียมีความต้องการที่จะออกกำลังกายในวันทำงาน แต่ประสบปัญหาว่าสถานที่ทำงานปัจจุบันไม่เอื้ออำนวยต่อความต้องการนี้

ด้วยความคาดหวังที่ว่าเจเนอเรชั่นมิลเลเนียนจะเป็นแรงงานสำคัญกว่า 50% ของแรงงานโลกในปีค.ศ. 2020 ดังนั้นการสร้างความมั่นใจเรื่องความเป็นอยู่ที่ดีให้เจเนอเรชั่นมิลเลเนียนจะส่งผลดีต่อการสร้างผลผลิตที่ดีในที่ทำงาน จากผลการสำรวจ 66% ของเอเชียนเจเนอเรชั่นมิลเลเนียน (ผู้เกิดระหว่างปี 1980-2000) ใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาทีต่อวันในการใช้กำลังกายในที่ทำงาน รวมถึงกิจกรรมการยืน  การยืดกล้ามเนื้อและการเดิน นอกจากนี้ 71% กล่าวว่าพวกเขาสามารถที่จะกระฉับกระเฉงเพิ่มมากขึ้นได้ถ้าหากเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมขององค์กร

“ขณะที่เจเนอเรชั่นมิลเลเนียนส่วนใหญ่ต้องการมีวิถีชีวิตสุขภาพดี พวกเขากลับประสบอุปสรรคที่เกิดขึ้นจริงในที่ทำงาน” Frank Lamberti รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการของเฮอร์บาไลฟ์ ภูมิภาคเอเชียเหนือกล่าว “ที่เฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่น เราจัดเตรียมให้พนักงานได้รับประทานโภชนาการจากเฮอร์บาไลฟ์ในที่ทำงาน จ่ายเงินสนับสนุนค่าสมาชิกยิม และจัดโปรแกรมเกี่ยวกับโภชนาการและสุขภาพดีอย่างสม่ำเสมอ และสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกลางแจ้งและการแข่งขันกีฬา”

ผลสำรวจเปิดเผยว่า

 • 7 ใน 10 ของเจเนอเรชั่นมิลเลเนียนมุ่งมั่นในการใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและกระฉับกระเฉง เมื่อเทียบกับเจเนอเรชั่นก่อนซึ่งมีเพียง 6 ใน 10
 • อย่างไรก็ตาม เจเนอเรชั่นมิลเลเนียนส่วนใหญ่พบว่าการดำรงวิถีชีวิตแอคทีฟในที่ทำงานเป็นไปอย่างท้าทาย 9 ใน 10 เจเนอเรชั่นมิลเลเนียนใช้เวลา 6-13 ชั่วโมงที่โต๊ะทำงานต่อวัน และ 66% (เทียบกับ 59% ของเจเนอเรชั่นก่อน) ใช้เวลาน้อยกว่า 30 นาทีกับกิจกรรมการเคลื่อนไหวในที่ทำงานเฉลี่ยต่อวัน ทั้งการยืน การเหยียดกล้ามเนื้อและการเดิน
 • นอกจากนี้ 56% ระบุว่าการ “ไม่มีเวลา” เป็นอุปสรรคสำคัญในการออกกำลังกายในวันทำงาน

เพื่อเป็นการนำเสนอเคล็ดลับให้แก่เจเนอเรชั่นมิลเลเนียนและพนักงานในการผสมผสานโภชนาการที่ถูกต้องและวิถีการดำเนินชีวิตในที่ทำงาน  เฮอร์บาไลฟ์นิวทริชั่นได้จัดงานเวเนสทัวร์ครั้งที่ 6 ในเอเชียแปซิฟิกโดยมี  ผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่านจากคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโภชนาการของเฮอร์บาไลฟ์  เดินทางสู่ 21 เมืองในแถบเอเชียเพื่อพูดคุย ทำกิจกรรมเวิร์คชอปและการประชุมสัมมนาด้านการแพทย์ระหว่างวันที่ 7-30 ตุลาคม  โดยเวลเนสทัวร์ 5 ครั้งที่ผ่านมาได้ต้อนรับผู้เข้าร่วมงานกว่า 100,000 คน

“ด้วยความพยายามดังกล่าว เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะให้เครื่องมือที่ถูกต้องแก่องค์กรและพนักงาน เพื่อส่งเสริมการสร้างบรรยากาศแห่งสุขภาพดีในที่ทำงาน ทั่วเอเชียแปซิฟิก” Stephen Conchie รองประธานอาวุโสและกรรมการผู้จัดการเฮอร์บาไลฟ์ ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าว

ในงานเวลเนสทัวร์ในแต่ละเมืองดังกล่าว จะได้พบกับสมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโภชนาการร่วมแบ่งปันมุมมอง ทัศนคติที่มีต่อหัวข้อด้านสุขภาพ ซึ่งรวมถึงการจัดการเรื่องน้ำหนัก สุขภาพสมองและความชรา ระบบการเผาผลาญของร่างกาย เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการ สมาชิก คณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโภชนาการจะร่วมแบ่งปันประสบการณ์เรื่องทำอย่างไรเจเนอเรชั่นมิลเลเนียนจะสามารถนำรูปแบบวิถีชีวิตที่เหมาะสมและหลักการด้านโภชนาการแบบง่ายๆ ไปประยุกต์ใช้ในที่ทำงานเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ที่ดีในระยะยาว

ภาพถ่าย:

1. ลักษณะเฉพาะของคนยุคมิลเลนเนียนในที่ทำงาน (กราฟิค: บิสิเนส ไวร์)

2. ไลฟ์สไตล์ที่คนยุคมิลเลนเนียนต้องการในที่ทำงาน (กราฟิค: บิสิเนส ไวร์)

3. เคล็ดลับการใช้ชีวิตแอคทีฟแบบมีสุขภาพดีสำหรับคนยุคมิลเลนเนียนในที่ทำงาน (กราฟิค: บิสิเนส ไวร์)

logo

logo

logo

สมาชิกคณะกรรมการที่ปรึกษาด้านโภชนาการที่เข้าร่วมกับเวลเนสทัวร์ในครั้งนี้ได้แก่:

 • Dr. Gary Small ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพและความชราของสมอง นักเขียนผลงานด้านวิทยาศาสตร์กว่า 500 เรื่องและได้รับรางวัลมากมาย  รวมทั้งเกียรติคุณ “Senior Investigator Award" จากสมาคมจิตเวชศาสตร์ผู้สูงวัยแห่งอเมริกา (American Association for Geriatric Psychiatry)
 • Dr. Chin-Kun Wang ผู้ชำนาญการด้านกระบวนการทางเคมีในร่างกายและโภชนาการ ผลงานที่สร้างชื่อคือการประเมินทางคลินิก ด้านผลิตภัณฑ์เสริมโภชนาการ โภชนเภสัช อาหารเฉพาะด้านและสมุนไพร  Dr. Chin-Kun ได้รับรางวัล National Award of Biomedicine ในไต้หวัน ปีค.ศ. 2008 ในการสนับสนุนการศึกษาทางการแพทย์ 
 • Dr. Julian Alvarez Garcia ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและสรีรวิทยาการกีฬา ผู้แนะนำทีมผู้เชี่ยวชาญ ทีมระดับชาติและนักกีฬารายบุคคลถึงหลักการปฏิบัติของนักกีฬาในกีฬายกน้ำหนัก ไตรกีฬา จักรยานภูเขา ฟุตบอลและบาสเกตบอล
 • Dr. Darren Burgess ผู้เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาและโภชนาการ ได้เขียนผลงานทางวิชาการมากมายในวารสารทางวิชาชีพ ปัจจุบันเป็นหัวหน้าของ High Performance ที่ Port Adelaide Football (AFL) Club และอดีตหัวหน้าของ Fitness and Conditioning ที่ Liverpool Football Club
 • Dr. Rocio Medina รองประธานฝ่ายศึกษาอบรมของเฮอร์บาไลฟ์ และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการและภาวะโรคอ้วน ซึ่งเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง  Medical College of Surgeons and Professionals in Obesity and Clinical Nutrition ณ Nuevo León ประเทศแมกซิโก ในปีค.ศ. 2000 ซึ่งเป็นที่ Dr. Rocio เคยดำรงตำแหน่งประธานระหว่างปี ค.ศ. 2009-2010

การสำรวจ 1Herbalife’s Millennials At Work Survey ได้จัดทำขึ้นในปีค.ศ. 2016 ผู้ตอบแบบสอบถาม 5,500 คนที่อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จากประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เกาหลีใต้  ไต้หวัน ไทย และเวียดนาม

เกี่ยวกับ Herbalife

เฮอร์บาไลฟ์ บริษัทโภชนาการระดับโลก ช่วยส่งเสริมให้ชีวิตผู้คนทั่วโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2523  ผลิตภัณฑ์คุณภาพของเฮอร์บาไลฟ์ ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์โภชนาการ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อการจัดการน้ำหนัก ผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างพลังงานและเพื่อการกีฬา ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวพรรณและเส้นผม จัดจำหน่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคส่วนตัวของสมาชิกอิสระของเฮอร์บาไลฟ์และผ่านสมาชิกไปยังผู้บริโภคในกว่า 90 ประเทศทั่วโลก เฮอร์บาไลฟ์มุ่งมั่นที่จะต่อสู้กับภาวะการได้รับสารอาหารที่ไม่ครบถ้วน และสภาวะน้ำหนักเกินของผู้คนทั่วโลก ด้วยการส่งมอบผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง พร้อมคำแนะนำเฉพาะบุคคลจากสมาชิกและชมรมของเฮอร์บาไลฟ์ ที่เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้บริโภคได้ใช้ชีวิตอย่างมีสุขภาพดีและมีวิถีชีวิตที่กระฉับกระเฉง

บริษัทให้การสนับสนุน เฮอร์บาไลฟ์ แฟมิลี่ ฟาวเดชั่น (Herbalife Family Foundation : HFF) และโครงการคาซ่า เฮอร์บาไลฟ์ เพื่อนำพาโภชนาการที่ดีไปสู่เด็กๆ ที่ขาดแคลน อีกทั้งยังให้การสนับสนุนนักกีฬา สโมสรกีฬา รวมถึงการจัดการแข่งขันระดับโลกรวมกว่า 190 ราย อาทิ คริสเตียโน โรนัลโด ทีมฟุตบอลแอลเอ กาแล็กซี่ และนักกีฬาระดับแชมเปี้ยนของกีฬาประเภทต่างๆ

ปัจจุบัน เฮอร์บาไลฟ์มีพนักงานทั่วโลกกว่า 8,000 คนและหุ้นได้มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE: HLF) ด้วยยอดขายสุทธิ 4.5 พันล้านเหรียญในปี 2015 ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ได้จาก www.Herbalife.com หรือ www.IAmHerbalife.com

 เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

สามารถรับชมภาพในรูปแบบมัลติมีเดียได้ที่: http://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51431511&lang=en 

ติดต่อ: 

Herbalife Asia Pacific

Daliea Mohamad-Liauw, +852-3589-2643

รองประธานกรรมการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร เอเชียแปซิฟิก

dalieal@herbalife.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.