Category: Lifestyle Logo
Posted Feb 27, 2019 18:34 (GMT +7)


Mercer เผยเทรนต์ทรัพยากรบุคคลระดับโลกปี 2019

การศึกษาของ Mercer หัวข้อเทรนต์ทรัพยากรบุคคลระดับโลกปี 2019 ชี้ให้เห็นถึง Top 4 เทรนด์การทำงานในอนาคต

กรุงเทพฯ--(BUSINESS WIRE)--26 กุมภาพันธ์ 2019

จากการศึกษาของ Mercer ในหัวข้อเทรนต์ทรัพยากรบุคคลระดับโลกปี 2019 (2019 Global Talent Trends) พบว่า 3 ใน 4 หรือ 73% ของผู้บริหารมองเห็นการเปลี่ยนแปลงสำคัญในสามปีต่อจากนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับ 26% ในปี 2018 โดยผู้บริหารเล็งเห็นการทำให้องค์กรเหมาะสมและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต เช่นภัยเสี่ยงด้านทุนมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นการปิดช่องโหว่ด้านทักษะและเอาชนะความเหน็ดเหนื่อยจากการเปลี่ยนแปลงของพนักงาน สิ่งเหล่านี้จะขัดขวางความก้าวหน้าของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ความกังวลเหล่านี้คือปัญหาหลัก ทำให้ 1 ใน 3 ของผู้บริหารเน้นย้ำประสิทธิภาพของบริษัทในการลดความเสี่ยงด้านทุนมนุษย์

อิลญา โบนิค ประธานฝ่ายธุรกิจแห่ง Mercer’s Career กล่าวว่า “กว่าสองสามปีที่ผ่านมา องค์กรต่าง ๆ ได้เปลี่ยนจากการคาดเดาไปเป็นปฏิบัติการเตรียมความพร้อมต่ออนาคตการทำงาน แต่วิธีนี้จะเสี่ยงในการทำให้ผู้คนสับสนกับการเปลี่ยนแปลงที่มากเกิน เพิกเฉยต่อคุณค่าที่บุคคลชื่นชน และวกวนอยู่กับกระบวนการที่ไม่มีวันจบสิ้น”

ท่ามกลางสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนในปัจจุบัน พนักงานต่างมองหาความมั่นคง การศึกษาของ Mercer พบว่าความมั่นคงในหน้าที่การงานเป็นหนึ่งในสามเหตุผลที่พนักงานเลือกทำงานกับบริษัทใดบริษัทหนึ่ง และเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกเขายังทำงานอยู่ ไม่เพียงเท่านี้ 1 ใน 3 ของพนักงานมีความกังวัลว่า AI และระบบอัตโนมัติจะเข้ามาทำงานแทนคน สิ่งที่จะทำให้พนักงานเหล่านี้รู้สึกปลอดภัยคือการรักษาเครือข่ายผู้คนรู้จักไว้ พนักงานที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน (คนที่เปี่ยมไปด้วยสุขภาพ ฐานะ และอาชีพที่ดี) จำนวนสองเท่าที่อธิบายบทบาทของตนเองว่าใช้ความสัมพันธ์เป็นหลัก “relationship focused” และสภาพแวดล้อมการทำงานแบบเกื้อกูลกัน “collaborative”

เคต เบรฟเวอร์รี่ หัวหน้าฝ่าย Career Global Solutions แห่ง Mercer กล่าวว่า “อนาคตการทำงานจะเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายบุคคล สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดึงดูดพนักงานจากความใกล้ชนิดสนิทสนม สร้างความสัมพันธ์ และใช้ข้อมูลเพื่อสร้างประสบการณ์แบบที่ต้องการ”

การศึกษาของ Mercer ยังระบุถึงท็อปเทรนต์ 4 ข้อที่บริษัทต่างๆ กำลังพยายามดำเนินการ ซึ่งประกอบไปด้วย การผสานอาชีพกับคุณค่าในอนาคต การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก การบ่มเพาะประสบการณ์การทำงาน และการสร้างความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรบุคคล

การผสานอาชีพกับคุณค่าในอนาคต AI และระบบอัตโนมัติกำลังเดินหน้าเปลี่ยนรูปแบบสนามแข่งขัน โดย 60% ของบริษัทวางแผนให้การทำงานเป็นแบบอัติโนมัติมากขึ้นในอีก 12 เดือนข้างหน้า ในขณะเดียวกัน ผู้บริหารระดับสูงกำหนดรูปแบบงานใหม่ให้เป็นการลงทุนด้านทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถสูงสุดเพื่อสร้างผลตอบแทนจากการลงทุน และ 65% ของพนักงานต่างต้องการหน้าที่ความรับผิดชอบที่ระบุชัดเจนกว่านี้ ความท้าทายของแผนกบุคลจึงเป็นการสร้างกลยุทธ์ด้านผู้คนแบบบูรณาการ (แนวทางที่จัดไว้ 4 ครั้งหรือมากกว่าตามบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูง) และยกระดับการวิเคราะห์บุคคลที่ต้องการเพื่อเป็นการตัดสินใจสำหรับอนาคตและรูปแบบองค์กร นอกจากนั้น 1 ใน 3 ของบริษัทมีความรู้เชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบทางธุรกิจในเรื่องของกลยุทธ์ทั้งการซื้อ การสร้าง การยืม และการทำให้เป็นระบบอัตโนมัติ นางเบรฟเวอร์รี่กล่าวว่า “กุญแจสำคัญคือการผสานงานกับทรัพยากรบุคคลไปยังที่ที่มีคุณค่า และให้กลไกสร้างพฤติกรรมและทักษะที่เหมาะสมและตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลงในอนาคต”

การสร้างแบรนด์ให้เป็นที่รู้จัก สิ่งที่พนักงานและคนหางานคำนึงถึงคือวิธีการดำเนินธุรกิจของบริษัทและการคงไว้ซึ่งคุณค่าของแบรนด์ ในโลกโซเชียลยังมีเส้นบางๆ กั้นอยู่ระหว่างแบรนด์ของบริษัทและการนำเสนอคุณค่าของพนักงาน บริษัทที่ประสบความสำเร็จมั่นใจว่าแบรนด์ของพวกเขามีเชื่อเสียงต่อกลุ่มตลาดแรงงาน โดย 68% ขององค์กรที่มีอัตราการเติบโตสูงจะสร้างความแตกต่างคุณค่าของพนักงานของตนเองกับกลุ่มที่ต่างกัน (เช่นพนักงานชั่วคราว) โดยเปรียบเทียบกับ 47% ของบริษัทที่เติบโตเล็กน้อย ปรัชญาการมอบค่าตอบแทนแก่พนักงานขององค์กรเป็นสิ่งหนึ่งที่มูลค่าของแบรนด์จะปรากฏชัดเจน พนักงานที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจะอยากทำงานมากขึ้น 4 เท่า ให้กับบริษัทที่มอบความเป็นธรรมด้านการจ่ายเงินและการเลื่อนตำแหน่ง  (78% ต่อ 18%)

การบ่มเพาะประสบการณ์การทำงาน ประสบการณ์การทำงานที่เกี่ยวข้องและได้ผลในแต่ละวันเป็นสิ่งสำคัญในการรักษาพนักงานที่มีคุณภาพไว้ จากการศึกษาของ Mercer พนักงานที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานจะอยากทำงานมากขึ้น 3 เท่า ให้กับองค์กรที่สามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว (81% ต่อ 26%) และมอบเครื่องมือและทรัพยากรแก่พนักงานเพื่อทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ (82% ต่อ 30%) แผนการพัฒนาความเป็นมืออาชีพของแต่ละบุคคลคือสิ่งที่พนักงานต้องการรับรู้ โดยมากกว่า 56% ของพนักงานต้องการบ่มเพาะความรู้เพื่อพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมสำหรับงานในอนาคต เทคโนโลยีก็มีบทบาทสำคัญ ซึ่งบริษัทที่มีอัตราการเติบโตสูงต้องการมอบประสบการณ์ด้านดิจิทัลทั้งหมดแก่พนักงานมากเป็นสองเท่าของบริษัทที่เติบโตปานกลาง

การสร้างความเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรบุคคล เพื่อสร้างความมั่นใจว่าพนักงานคือศูนย์กลางที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง แผนกทรัพยากรบุคคลควรมีสิทธิ์มีเสียงต่อการเปลี่ยนแปลงรูปแบบธุรกิจ การศึกษาในปีนี้พบว่า 61% ของผู้นำด้านทรัพยากรมนุษย์เกี่ยวข้องกับการวางแผนเสนอโปรเจคต์สำคัญเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง และ 54% เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผน แต่มีเพียง 2 ใน 5 ของผู้นำทรัพยากรมนุษย์เข้าร่วมเวทีเสนอความคิดเห็นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบองค์กร ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์เห็นว่าขวัญและกำลังใจของพนักงานคืออุปสรรคสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลง โดย “การลดจำนวนพนักงาน” และ “ความเชื่อถือของพนักงานที่ลดลง” คือความท้าทายอันดับต้นๆ ในปีหน้า “การศึกษานี้ชี้ให้เห็นถึงความพยายามในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบโดยมีคนเป็นศูนย์กลางและสร้างพนักงานให้ดีกว่าเดิมเพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่ผู้คนประสบและปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลง” นายโบนิคกล่าว

การศึกษาเทรนต์ทรัพยากรบุคคลระดับโลกปี 2019 (2019 Global Talent Trends) ของ Mercer นำข้อมูลเชิงลึกมาจากผู้บริหารธุรกิจอาสุโส ผู้นำด้านทรัพยากรมนุษย์ และพนักงานกว่า 7,300 คนจาก 9 อุตสาหกรรมหลักใน 16 ประเทศทั่วโลก ดาวน์โหลดรายงาน คลิก https://www.mercer.com/global-talent-trends

เกี่ยวกับ Mercer

Mercer ให้บริการคำแนะนำและโซลูชั่นส์ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีเพื่อช่วยให้องค์กรจัดสรรสุขภาพ ฐานะ และอาชีพตามความต้องการในตลาดแรงานที่กำลังเปลี่ยนแปลง Mercer มีพนักงานมากกว่า 23,000 คนใน 44 ประเทศ รวมทั้งบริษัทที่เปิดดำเนินการอีกกว่า 130 ประเทศ Mercer เป็นบริษัทที่ลงทุนทั้งหมดโดย Marsh & McLennan Companies ซึ่งเป็นผู้นำระดับโลกในการให้บริการแบบมืออาชีพด้านความเสี่ยง การวางกลยุทธ์ และการจัดการบุคลากร ด้วยจำนวนพนักงานที่มีเกือบ 65,000 คนและรายได้ต่อปีมากกว่า 14,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ ผ่านบริษัทการตลาดชั้นนำอย่าง Marsh, Guy Carpenter และ Oliver Wyman นอกจากนี้ Marsh & McLennan ยังช่วยลูกค้าหาตำแหน่งสภาพแวดล้อมที่มีความซับซ้อนและการเคลื่อนไหวเพิ่มขึ้น ข้อมูลเพิ่มเติม สามารถเข้าเว็บไซต์ www.mercer.com หรือติดตามผ่านทวิตเตอร์ได้ที่ @Mercer

ดูเนื้อหาต้นฉบับได้ที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20190226005485/en/

ติดต่อ:

Andrew Davy
+65 8163 8511
andrew.davy@mercer.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.