Category: Lifestyle Logo
Posted Nov 14, 2018 13:04 (GMT +7)


P&G มุ่งเผชิญหน้าแก้ไขปัญหาความขาดแคลนน้ำสะอาด ความเสมอภาคทางเพศ และของเสียที่มาจากพลาสติกในปี 2018 ในรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

P&G มุ่งให้ความสำคัญไปที่การสร้างประโยชน์แก่สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อมในรายงานพลเรือนฉบับใหม่ปี 2018

ซินซินแนติ--(BUSINESS WIRE)--13 พ.ย. 2018

บริษัท Procter & Gamble (NYSE: PG) ขยายประวัติอันยาวนานในการทำดีให้โลกด้วยการนำความสะดวกสบายภายในบ้านไปสู่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติอย่างต่อเนื่อง โดยการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสนทนาเกี่ยวกับความหลากหลาย การยอมรับทางสังคม ความเท่าเทียมทางเพศ ผ่านการโฆษณาและ และการสร้างผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อสภาพแวดล้อมด้วยเป้าหมายใหม่ปี 2030 ซึ่งรวมถึงการมีวิสัยทัศน์เพื่อทำให้แน่ใจว่าไม่มีบรรจุภัณฑ์ใดๆ ของบริษัท ที่จะมีจุดจบเป็นขยะในมหาสมุทร

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณลักษณะเป็นมัลติมีเดีย ดูข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20181113005694/en/

P&G issued its 2018 Citizenship Report, which highlights the Company's progress in its Citizenship p ...

P & G ได้ออกรายงานการเป็นพลเมืองปี 2018 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความคืบหน้าของบริษัทในประเด็นที่บริษัทให้ความสำคัญด้านพลเมืองเกี่ยวกับ ผลกระทบด้านชุมชน ความหลากหลายและการยอมรับทางสังคม ความเสมอภาคทางเพศและความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อม ซึ่งทั้งหมดมีรากฐานมาจากจรรยาบรรณและความรับผิดชอบขององค์กร (กราฟฟิก: Business Wire)

ข้อความนี้ถูกตัดตอนมาจาก รายงานการเป็นพลเมือง ปี 2018 ซึ่ว P&G ได้เน้นการจัดกิจกรรมที่เกิดขึ้นมาไม่นานนี้ที่มีความมุ่งมั่นจะทำให้บริษัทเป็นกำลังผลักดันในการสร้างคุณค่าความดีและในด้านการเติบโต

"ความปรารถนาของเรามีความชัดเจน เราต้องการแรงผลักดันที่ดีและแรงผลักดันให้เกิดความเติบโต เรารู้ว่ายิ่งเรารวมและสร้างความเป็นพลเมืองเข้าไปในการทำธุรกิจของเรามากเท่าใด เราก็จะสร้างผลกระทบได้มากยิ่งขึ้นเท่านั้นต่อคนที่เราให้บริการ ต่อชุมชนที่เราทำงานและอาศัยอยู่ และสังคมโลกในวงกว้าง ในทางกลับกันสิ่งนี้ก็จะช่วยในการเติบโตและสร้างธุรกิจของเรา "นาย David Taylor ประธานคณะกรรมการ ประธานใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ P&G กล่าว

บริษัทได้สร้างความคืบหน้าในเรื่องด้านพลเมืองทุกด้านที่บริษัทให้ความสำคัญ ไฮไลต์จากรายงานดังกล่าว รวมถึง

 • ผลกระทบทางชุมชน (Community Impact) ในปีนี้ บริษัทได้ฉลองความสำเร็จด้านโครงการน้ำดื่มที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก โดยได้แจกจ่ายน้ำดื่มสะอาดจำนวน 14 พันล้านลิตรแก่ผู้ที่ขาดแคลนมากที่สุด แบรนด์ P&G มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุเฮอริเคนฮาร์วีย์ เออร์มา มาเรีย และฟลอเรนซ์ และโครงการ Tide Loads of Hope ของเรา ซึ่งได้ซักเสื้อผ้ามากกว่า 3,800 ชิ้นเพื่อช่วยสร้างความรู้สึกที่เป็นปกติให้เกิดกับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

 • ความหลากหลายและการยอมรับทางสังคม (Diversity & Inclusion): P&G กระตุ้นการสนทนาสำคัญ ๆ เกี่ยวกับความเท่าเทียมกันด้วยภาพยนตร์ที่ได้รับรางวัลสองเรื่อง ได้แก่ "The Talk" เกี่ยวกับเรื่องอคติทางเชื้อชาติและภาพยนตร์เรื่อง "The Words Matter" เกี่ยวกับการยอมรับทางสังคมต่อกลุ่ม LGBT +  หรือ ผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ ทั้งนี้แบรนด์ต่าง ๆ ในเครือของบริษัทได้เปิดตัวแคมเปญโฆษณาหลายตัว ซึ่งรวมถึงการแสดงเรื่องราวด้านบวกของครอบครัวที่มีความหลากหลาย และปัจเจกบุคคลที่มีความหลากหลาย ในส่วนของภายในบริษัท เราได้เพิ่มสิทธิประโยชน์เพื่อปรับปรุงนโยบายการลาเลี้ยงลูกจ้างของพนักงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Flex @ Work

 • ความเสมอภาคทางเพศ (Gender Equality): ในฐานะผู้นำของผู้ที่เรียกร้องให้เกิดความสนใจต่อความเท่าเทียมทางเพศ P&G ได้สร้างนิทรรศการใหม่เรื่อง "Women at Work: Myth With Reality" ซึ่งมีเนื้อหาท้าทายความคิดที่ล้าสมัยเกี่ยวกับผู้หญิงในที่ทำงาน นอกจากนี้ยังร่วมมือกับ Sesame Workshop และ the Muppets เพื่อกำหนดความคาดหวังใหม่ ๆ เกี่ยวกับเพศสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงทั่วโลก และแนะนำแคมเปญการโฆษณาแบรนด์ใหม่ ๆ ที่สนับสนุนสิทธิและเสียงที่เท่าเทียมกัน และมีการนำเสนอทางสื่ออย่างเท่าเทียมกันสำหรับทุกคน

 • ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Sustainability) : ในเดือนเมษายน บริษัท ประกาศเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับปี 2030 เนื่องจากบริษัทได้บรรลุเป้าหมายหลายประการสำหรับปี 2020 แล้ว ทางด้านสภาพอากาศ น้ำ และของเสีย กรอบความมุ่งมั่นปี 2030 ของP&G ที่มุ่งเน้นสิ่งที่จะทำให้บริษัทสามารถสร้างความแตกต่างได้มากที่สุดผ่าน ห่วงโซ่อุปทานสังคม และพนักงานของบริษัท บริษัทได้ให้ความสำคัญต่อขยะพลาสติกอีกครั้ง และหลายแบรนด์ภายใต้บริษัท กำลังเพิ่มการรีไซเคิลของบรรจุภัณฑ์ และใช้วัสดุรีไซเคิลมากขึ้น

"เป็นเวลายาวนานกว่า 180 ปี ที่บริษัท ฯ ได้รับปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คน นี่คือตัวตนของเรา เป็นสิ่งที่เราทำ และเป็นแรงกระตุ้นให้เราทำต่อไป และเป็นแรงผลักดันที่ดี และเป็นกำลังสำหรับการเติบโตของโลก "Taylor กล่าว

 บทสรุปผู้บริหาร, ซึ่งเป็นเอกสารภาพรวม 24 หน้า เกี่ยวกับความคืบหน้าและเรื่องราว จะถูกเผยแพร่ ออนไลน์เช่นเดียวกับ รายงานอย่าวละเอียด วิดีโอที่เดวิดเทย์เลอร์ถกความคืบหน้าในการเป็นพลเมืองที่สามารถเข้าไปดูได้ ที่นี่ P&G เผยแพร่รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นประจำทุกปีตั้งแต่ปี 1999 แต่ขยายขอบเขตในปี 2016 ให้ครอบคลุมภาพรวมมากขึ้นเกี่ยวกับนโยบายด้านพลเมืองที่สำคัญของบริษัท

เกี่ยวกับ Procter & Gamble

P&G ให้บริการผู้บริโภคทั่วโลกด้วยพอร์ตโฟลิโอที่แข็งแกร่งที่สุด ในฐานะของแบรนด์ที่มีคุณภาพและเป็นผู้นำที่น่าเชื่อถือ ตัวอย่างเช่น Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks®และWhisper® ทั้งนี้ ชุมชน P&G มีการดำเนินงานในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก กรุณาเยี่ยมชม http://www.pg.com เพื่อรับข่าวสารและข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับ P&G และแบรนด์ต่างๆ ภายใต้ P&G

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181113005694/en/

ติดต่อ:

Procter & Gamble

Damon Jones, 513-983-0190

Jones.dd@pg.com

หรือ

Julie deSylva, 513- 780-0006

Desylva.j@pg.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.