Category: Travel & Leisure Logo
Posted Oct 26, 2018 14:05 (GMT +7)


การประชุม Investing in the Future Conference (IIFMENA) เปิดตัว "ปฏิญญาชาร์จาห์เพื่อการเสริมสร้างศักยภาพเยาวชน"

โดยมีเป้าหมายในการนำเสนอแผนการที่สามารถดำเนินการได้เพื่อแก้ไขวิกฤตเยาวชนของ MENA

ชาร์จาห์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์--(BUSINESS WIRE)--25 ตุลาคม 2018

เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่เยาวชนในภูมิภาค MENA เผชิญ ชาร์จาห์ ซึ่งเป็นประเทศเอมิเรตที่ใหญ่เป็นอันดับสามในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เรียกร้องให้ประเทศสมาชิก MENA และประชาคมโลกร่วมกันจัดทำปฏิญญาชาร์จาห์เพื่อการพัฒนาเยาวชน (Sharjah Declaration for Youth Empowerment) ซึ่งเป็นวาระการดำเนินการ 9 ประเด็นที่จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถเยาวชนและปกป้องอนาคตของพวกเขาจากอันตรายของลัทธิหัวรุนแรง

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณลักษณะด้านมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20181025005605/en/

During the Investing in the Future Conference 2018 in Sharjah, UAE (Photo: Invest in the Future Conf ...

ภาพระหว่างการประชุม Future Conference 2018 ในเมืองชาร์จาห์ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ภาพ: Invest in the Future Conference 2018 Sharjah, UAE)

 • บรรจุการสร้างทักษะชีวิตให้เป็นศูนย์กลางของการสร้างนโยบายเยาวชนเพื่อเตรียมเด็กและเยาวชนให้ก้าวหน้าในอนาคต: พร้อมที่จะเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการจ้างงาน เป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น และควบคุมการเติบโตและการเพิ่มขีดความสามารถของตนเอง
 • ส่งเสริมนโยบายที่สร้างสภาพแวดล้อมที่เปิดกว้างและตระหนักถึงบทบาทที่สำคัญของเยาวชนหญิงในฐานะตัวแทนของการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเติบโต
 • บูรณาการประเด็นเพศสถานะในทุกแผนนโยบายและโครงการที่มุ่งเสริมสร้างศักยภาพ ปกป้อง และสนับสนุนเยาวชน
 • ใช้ความพยายามที่มีอยู่ในการปฏิรูปการศึกษาและการเปลี่ยนโครงสร้างประชากรเป็นโอกาสในการวางการลงทุนในทุนมนุษย์
 • ประสานงานความพยายามของรัฐบาล หน่วยงานสหประชาชาติ เอ็นจีโอ นักวิชาการ และภาคเอกชนในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้โอกาสในการเรียนรู้มีความยืดหยุ่นมากกว่าเพียงแค่การสอน
 • ตระหนักว่าผู้ประกอบการเยาวชนเป็นแรงผลักดันในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
 • สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อเยาวชนในการประกอบกิจการ
 • ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเยาวชนผู้ลี้ภัยทุกคนได้รับความคุ้มครองจากความรุนแรง การทารุณ และการแสวงประโยชน์ และให้เขาได้เข้าถึงการดูแลสุขภาพและการสนับสนุนด้านจิตสังคม
 • คำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดของเยาวชนผู้ลี้ภัยในการพิจารณาในทุกประเด็นที่มีผลต่ออนาคตของพวกเขา

ปฏิญญานี้เป็นผลของการอภิปรายในที่ประชุม Investing in the Future Conference (IIFMENA) ซึ่งจัดโดยองค์กรด้านมนุษยธรรมระดับโลก TBHF ภายใต้หัวข้อ “เยาวชน - ความท้าทายด้านภาวะวิกฤติและโอกาสในการพัฒนา” (Youth – Crisis Challenges and Development Opportunities) ซึ่งเป็นเวทีระดับโลกที่จัดขึ้นทุกสองปีเพื่อแก้ไขปัญหาด้านมนุษยธรรมอย่างเร่งด่วนในภูมิภาคนี้

-สิ้นสุด-

ดูเวอร์ชันของแหล่งที่มาใน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20181025005605/en/

ติดต่อ:

National Network Communications (NNC)

Mousa Nimer, 0502220561

m.nimer@nncpr.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.