Category: Finance
Posted Jul 21, 2016 08:36 (GMT +7)


Geniee Inc. ประกาศเพิ่มทุนจากการจัดสรรทุนจากบริษัทภายนอกและการโอนหุ้น outstanding shares

         โตเกียว--(บิสิเนส ไวร์)—21 กรกฎาคม 2016

         - ระดมเงินทุนประมาณ 1 พันล้านเยนโดยผ่าน Fenox VC, BRV และบริษัทอื่นๆ

         Geniee, Inc. (สำนักงานใหญ่: เขตชินจูกุ กรุงโตเกียว; ประธานและซีอีโอ: Tomoaki Kudo, ต่อไปนี้จะกล่าวถึงในชื่อ "Geniee") ประกาศว่า บริษัทได้เพิ่มทุนจากการจัดสรรทุนจากบริษัทภายนอกและการโอนหุ้น outstanding shares (หุ้นทั้งหมดหักลบออกด้วยหุ้นที่บริษัทซื้อคืน) ให้กับ Fenox Venture Capital, BRV Japan Advisers Inc. และอีกสองบริษัท

         - BRV Japan Advisers Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: มินาโตะ กรุงโตเกียว; ผู้แทนกรรมการบริษัท: John Lee; ต่อไปนี้จะกล่าวถึงในชื่อ "BRV") 
         - Anchor Advisors Inc. (สำนักงานใหญ่: มินาโตะ กรุงโตเกียว; ผู้แทนกรรมการบริษัท: Shinichi Muto; ต่อไปนี้จะกล่าวถึงในชื่อ "Anchor Advisors") 
         - Mizuho Capital Co., Ltd. (สำนักงานใหญ่: ชิโยดะ กรุงโตเกียว; ประธาน: Hajime Saito; ต่อไปนี้จะกล่าวถึงในชื่อ "Mizuho Capital") 
         - Fenox Venture Capital (สำนักงานใหญ่: ซิลิคอน วัลเลย์ ประเทศสหรัฐอเมริกา; ซีอีโอ: Anis Uzzaman; ต่อไปนี้จะกล่าวถึงในชื่อ "Fenox VC") 

         1. วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนจากการจัดสรรทุนจากบริษัทภายนอกและการโอนหุ้น outstanding shares 

         ปีที่แล้ว Geniee ประสบความสำเร็จในการสร้างยอดขายที่สูงสุดในญี่ปุ่น ในอุตสาหกรรม Supply Side Platform (“SSP) เพื่อให้สามารถขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศได้ บริษัทจึงตัดสินใจที่จะจัดสรรหุ้นของ Geniee ใหม่และโอน outstanding share ให้กับ Fenox VC และ BRV ที่มีสำนักงานอยู่ทั่วโลก เช่นในอเมริกาเหนือและเอเชีย; Mizuho Capital ที่เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุน (VC) ชั้นนำแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น; และบริษัท Anchor Advisors ที่รับเป็นที่ปรึกษาในเรื่อง M&A ระหว่างบริษัทในประเทศญี่ปุ่นและบริษัทอื่นๆ ในอเมริกาเหนือ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอินเดีย และทำกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการลงทุนแบบ VC อีกด้วย

         2. เกี่ยวกับ BRV 

         BRV Group เป็นธุรกิจเงินร่วมลงทุนที่มีจุดเริ่มต้นจากเป็นหน่วยงาน VC หน่วยงานหนึ่งขององค์กรการสื่อสารขนาดใหญ่ของยุโรป BRV มีสำนักงานอยู่ในสหรัฐอเมริกา (ซิลิคอน วัลเลย์) ญี่ปุ่น เกาหลี จีน และที่อื่นๆ ซึ่งบริษัทนี้ลงทุนในสตาร์ทอัพ เช่นสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับระบบการจ่ายเงินออนไลน์ และให้บริการต่างๆ กับหน่วยงานด้านโมบายโดยมีโฟกัสในธุรกิจที่เริ่มมีการแข่งขันสูงที่อยู่ในอเมริกาเหนือ จีน และญี่ปุ่น BRV Group ยังอาศัยจุดแข็งในเครือข่ายทั่วโลกของตนเองในการสนับสนุนช่วยเหลือบริษัทนักลงทุนต่างๆ ที่ต้องการขยายธุรกิจไปต่างประเทศ นักลงทุนนี้รวมถึง SWF ขนาดใหญ่ต่างๆ นักลงทุนที่เป็นสถาบัน รวมถึงนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงในยุโรปและสหรัฐอเมริกา BRV เป็นองค์กร VC ชั้นนำของโลกที่เคยมองการณ์ไกลในการลงทุนใน Paypal ในปี 1998

         3. เกี่ยวกับ Anchor Advisors 

         Anchor Advisors เป็นผู้ให้บริการให้คำปรึกษาด้าน M&A ระหว่างองค์กรของประเทศญี่ปุ่นและองค์กรในประเทศอื่นๆ จุดแข็งของบริษัทอยู่ที่การให้บริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ M&A ข้ามประเทศโดยเฉพาะบริษัทที่ตั้งอยู่ในอินเดีย เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และอเมริกาเหนือ จนถึงขณะนี้ Anchor Advisors ได้สร้างผลงานที่ตรวจสอบได้ในเรื่องการให้บริการให้คำปรึกษาสำหรับบริษัที่ขยายธุรกิจไปในประเทศอินเดีย เช่นบริษัท SG Holdings และ YKK Group

         4. เกี่ยวกับ Mizuho Capital 

         Mizuho Capital เป็นหน่วยงานด้าน VC ขององค์กร Mizuho Financial Group ซึ่งเป็นองค์กรการเงินชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น โดยมีเครือข่ายกว้างใหญ่ทั่วโลกและเป็นพันธมิตรกับกลุ่มบริษัทต่างๆ มากมาย มีประสบการณ์ในการลงทุนในบริษัทต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นสตาร์ทอัพไปจนถึงธุรกิจที่เติบโตแล้ว และช่วยเหลือบริษัทเหล่านั้นในการเข้าระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ได้สำเร็จ 

         5. เกี่ยวกับ Fenox Venture Capital 

         Fenox VC มีสำนักงานใหญ่ที่ซิลิคอน วัลเลย์ในสหรัฐอเมริกา เป็นองค์กร VC ที่จวบจนปัจจุบันลงทุนไปในกว่า 65 บริษัทในทวีปอเมริกาเหนือ ญี่ปุ่น และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในประเทศญี่ปุ่น ทางบริษัทได้ให้การลงทุนใน Evolable Asia Corp. (จดทะเบียนในส่วนของ Mothers หรือ Market of the high-growth and emerging stocks ของตลาดหลักทรัพย์โตเกียว วันที่ 31 มีนาคม 2016) Metaps Inc. (จดทะเบียนในส่วนของ Mothers ของตลาดหลักทรัพย์โตเกียวในวันที่ 28 สิงหาคม 2015) และ DLE Inc. (จดทะเบียนในส่วนของ Mothers ของตลาดหลักทรัพย์โตเกียวในวันที่ 26 มีนาคม 2014 และได้รับการซื้อขายในส่วนกระดานที่หนึ่งหรือ First Section –ของตลาดหลักทรัพย์โตเกียวในวันที่ 15 เมษายน 2016) นอกเหนือจากบริษัทที่ได้เข้าตลาดหลักทรัพย์ที่ได้กล่าวมานี้ Fenox VC ยังได้ให้การลงทุนในบริษัทอื่นๆ เช่น Terra Motors Corp., Money Forward, Inc., ZUU Co., Ltd., FiNC Inc. และ I AND C-Cruise Co., Ltd. บริษัท Fenox VC ได้สร้างผลงานในการช่วยเหลือองค์กรนักลงทุนในการทำให้องค์กรเหล่านั้นประสบความสำเร็จในการขยายและพัฒนาในต่างประเทศ

         6. เกี่ยวกับ Geniee 

         Geniee พัฒนาและนำเสนอ Geniee SSP ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อเพิ่มรายได้สูงสุดให้กับสื่อโฆษณาทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเจ้าของสถิติการแสดงผลโฆษณาสูงสุดถึงประมาณ 60 พันล้านครั้งในประเทศญี่ปุ่น Geniee ยังให้บริการสนับสนุนการตลาดสำหรับผู้โฆษณาและตัวแทน นอกจากนี้ บริษัทยังนำเสนอ SSP, DMP และ DSP ในฐานะแพลตฟอร์มครบวงจร และมีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีในฐานะบริษัทผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีด้านการโฆษณา ในส่วนของการพัฒนานอกประเทศญี่ปุ่นนั้น ตั้งแต่ Geniee International Pte. Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2012 ก็ได้มีการเปิดบริษัทย่อยและบริษัทร่วมทุนขึ้นหลายแห่งในประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม สิงคโปร์ ไทย และมาเลเซีย ซึ่งช่วยสนับสนุนการเพิ่มรายได้สูงสุดให้กับบริษัทประมาณ 2,500 แห่งในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รับชมข่าวต้นฉบับได้ที่ businesswire.comhttp://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51381181&lang=en

         เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

         สื่อมวลชนติดต่อ: 
         Geniee, Inc. 
         Mori, 03-5337-8215
         pr@geniee.co.jp

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.