Logo

IWBI ประกาศผู้เข้าร่วม WELL Portfolio รายแรก

Category: Real Estate
Posted Sep 26, 2018 08:49 (GMT +7)

Pathway ใหม่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและเพิ่มพูนการอัพเกรดสุขภาพและสุขภาพข้ามพอร์ต

นิวยอร์ก--(BUSINESS WIRE)--25 กันยายน 2018

International WELL Building Institute™ (IWBI™) ประกาศว่าผู้เข้าร่วม WELL Portfolio ™ รายแรก ซึ่งเป็นเส้นทางใหม่ในการรับรอง WELL Certification™ สำหรับอาคารใหม่และที่มีอยู่แล้วหลายแห่งและพื้นที่เช่าในส่วนงานเดียว  โดยปล่อยตัวเป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่อง WELL v2™ ซึ่งเป็นการย้ำครั้งล่าสุดของ WELL Building Standard™ (WELL™) เป็นส่วนหนึ่งของชุดการปรับปรุงของ WELL เพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วทั้งอุตสาหกรรมอาคารสำหรับโปรแกรมที่ช่วยให้เจ้าของ ผู้พัฒนา และผู้เช่าปรับปรุงและทำการปรับปรุงด้านสุขภาพให้กับสินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์ของตน

การประกาศเกิดขึ้นภายหลังการเปิดตัว WELL v2 ซึ่งเป็นโครงการตัวที่สองของ WELL Building Standard ของ IWBI  การเพิ่มกระบวนการตรวจสอบเฟสต้นเพื่อให้โครงการต่างๆสามารถแสวงหาการแต่งตั้ง WELL D&O™ ซึ่งได้ริเริ่มใน WELL v2 ทำให้โครงการในพอร์ตโฟลิโอสามารถดำเนินการผ่านกระบวนการรับรองได้อย่างคล่องตัวและเป็นระบบมากขึ้น โดยมุ่งเน้นนโยบาย โปรแกรม และแนวทางการจัดซื้อ  WELL Portfolio Pathway จะสนับสนุนให้เจ้าของมองเส้นทางสู่ WELL เป็นกระบวนการแทนที่จะเป็นจุดหมายปลายทางและทำการปรับปรุงพอร์ตโฟลิโอต่างๆ ตลอดเวลาเพื่อติดตามความคืบหน้าของพวกเขาทั้งกระบวนการ

ผู้เช่า ผู้พัฒนา และนักลงทุนจากยุโรป อเมริกาเหนือ ออสเตรเลีย และเอเชียต่างแสดงความสนใจในการเดินตามเส้นทางของ WELL Portfolio Pathway  หลายคนเคยใช้ WELL สำหรับอาคารแต่ละแห่งแล้วและต้องการนำเสนอคุณค่าและประสิทธิภาพตามหลักฐานเดียวกันกับพอร์ตของตนตัวอย่าง โดยแสดงตัวอย่างความมุ่งมั่นของพวกเขาในการปรับปรุงสุขภาพคนในระดับใหญ่โต

ภายหลังการประชุมโต๊ะกลม การอภิปรายโดยผู้เชี่ยวชาญ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย องค์กรต่างๆ จากทั่วโลกมีพันธะสัญญาที่จะนำตัวอย่างผลงานของอาคารที่มีคุณสมบัติเหมาะสม   การมีส่วนร่วมของพวกเขาในการพัฒนาเส้นทางนี้ผ่านกระบวนการนำร่องช่วยให้มั่นใจได้ว่าโครงการจะมอบผลประโยชน์ทันทีและสามารถวัดได้สำหรับทั้งผู้ใช้งานช่วงต้นและผู้ที่เข้ามาภายหลัง

ตัวอย่างองค์กร:

Barclays

Brandywine Realty Trust

CBRE Global Investors and CBRE

Charter Hall

Forest City Realty Trust

Gro

Investa

JLL Asia Pacific

The Lendlease managed Australian Prime Property Fund (APPF) Commercial

Miron Construction Co., Inc.

Prologis, Inc.

Shaw Industries

SL Green Realty Corp

ความตื่นเต้นเกี่ยวกับ WELL Portfolio Pathway ในบรรดาผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการใช้อาคารของเราเป็นส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือเพื่อปรับปรุงสุขภาพของเราและเพิ่มความเป็นอยู่ที่ดีของเรา” ซีอีโอและประธาน IWBI Rick Fedrizzi กล่าว “องค์กรต่างๆ รู้ดีว่าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพนั้นเกินขึ้นในระดับใหญ่โต และนั่นคือแรงผลักดันในการริเริ่มนี้"

Fedrizzi ระบุว่าการอนุญาตให้มีการใช้คุณลักษณะ WELL ในหลายอาคารในพอร์ทโฟลิโอจะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในวิธีที่เจ้าของสามารถติดตามการรับรอง WELL ได้  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นโครงการ WELL Portfolio Pathway จะได้รับดัชนีชี้วัดที่กำหนดเอง ซึ่งเหมาะสำหรับพอร์ตอาคารที่เกี่ยวข้อง และจะได้รับคำแนะนำในการปรับปรุงผลงานตลอดช่วงเวลา  เจ้าของอาคารจะสามารถกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพด้านสุขภาพและการสร้างอาคารที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้ ทั้งจากพอร์ตการลงทุนของตนเองและพอร์ตการลงทุนของบุคคลอื่นๆ

เนื่องจากความยั่งยืนของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน WELL Building Standard ได้รับการออกแบบมาให้สามารถทำงานร่วมกันได้ด้วยมาตรฐานอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั่วโลก  นักพัฒนาและผู้จัดการทรัพย์สินที่มีความมุ่งมั่นในการสร้างอาคารสีเขียวโดยใช้ LEED, BREEAM, Green Star หรือ Living Building Challenge อยู่ในสถานะที่เหมาะสำหรับการใช้ประโยชน์จากสิ่งต่างๆ มากมายที่มีอยู่ในอาคาร WELL Certified™

“ไม่ว่าจะเป็นเจ้าของอาคารที่ต้องการแยกแยะพื้นที่ของเขาเพื่อทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้นสำหรับผู้เช่า หรือ บริษัทที่ต้องการรักษาและดึงดูดบุคลากร เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงาน หรือลดต้นทุนด้านการดูแลสุขภาพ ผลประโยชน์ที่ได้รับจากพนักงานที่มีสุขภาพดีและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้นคุ้มค่าอย่างยิ่งกับการลงทุนในอาคารเพียงครั้งเดียว  ผลการพิสูจน์ของ WELL กลายเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้นำทั่วโลกที่ต้องการออกแบบพื้นที่ให้กับตัวเองหรือผู้เช่าให้มอบประโยชน์ต่อสุขภาพในทันทีและสามารถวัดผลได้สำหรับทุกคนในอาคาร” Fedrizzi กล่าว

คำพูดของผู้เข้าร่วม

"SL Green ประสบความสำเร็จอย่างมากกับโครงการ LEED Volume Program ของ USGBC ซึ่งช่วยให้เราปรับปรุงกระบวนการรับรองได้ง่ายกว่าในพื้นที่ 15 แห่งเพื่อให้เราสามารถเห็นประโยชน์ของ WELL Portfolio" Laura Vulaj รองประธานอาวุโสและผู้อำนวยการด้านความยั่งยืนของ SL Green กล่าว "เรากำลังริเริ่ม WELL ที่ One Vanderbilt และเราจะสามารถใช้บทเรียนที่ได้เรียนรู้กับโครงการนำร่องนี้ได้ในระดับกว้างๆ  ที่สำคัญที่สุด เรามุ่งมั่นที่จะรักษาสุขภาพผู้อยู่อาศัยและความเป็นอยู่ที่ดีผ่านความร่วมมือกับ IWBI"

“JLL Asia Pacific รู้สึกตื่นเต้นที่จะมีส่วนร่วมใน Pilot Portfolio Pilot ซึ่งเราใช้ในการมุ่งเน้นที่อสังหาของ JLL และเพื่อช่วยลูกค้าของเราในการมุ่งสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น” Matthew Clifford หัวหน้าภาคพลังงานและบริการเพื่อความยั่งยืน JLL Asia Pacific กล่าว "เครื่องมือใหม่นี้มีศักยภาพที่จะช่วยสร้างโอกาสทางสุขภาพในสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้นเพื่อมอบประโยชน์อันมหาศาลให้กับชีวิตของพนักงานลูกค้าและประชาชน"

Nina James ผู้จัดการทั่วไปด้านการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัทที่ Investa กล่าวว่า "Investa มองว่าสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของผู้เช่าของเราถือเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในการสร้างสถานที่ทำงานที่เจริญรุ่งเรืองทั่วประเทศและเพื่อความสำเร็จขององค์กรที่เราเป็นเจ้าภาพ  Portfolio pathway การจะช่วยให้เราสามารถระบุแนวทางปฏิบัติด้านสุขภาพและผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดโดยใช้ WELL v2 scorecard.  Investa รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนำร่องนี้ด้วยการทำงานร่วมกับองค์กรชั้นนำของโลกในการร่วมสร้างโซลูชั่น WELL ที่มีศักยภาพสำหรับอาคารที่มีอยู่"

"การมีส่วนร่วมในโครงการนำร่อง WELL Portfolio Pilot ซึ่งรวมสุขภาพของพนักงานและองค์ประกอบด้านสุขภาพเข้ากับการออกแบบอาคารอย่างลงตัวนั้น เหมาะสมกับแนวทางของ Prologis ในการดูแลสิ่งแวดล้อม ความรับผิดชอบต่อสังคม และการดูแลองค์กร" Grant Stevens กรรมการผู้จัดการบริษัท Global Construction and Development Services, Prologis กล่าว "อาคารที่สร้างขึ้นเพื่อมาตรฐานการออกแบบอย่างยั่งยืนสูงสุดไม่เพียงแต่ช่วยลดต้นทุนการดำเนินงานให้กับลูกค้าและบริษัทของเรา แต่ยังส่งเสริมสุขภาพและประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานด้วย”

“ทั่วโลก เราเห็นนักลงทุนใช้ผลงานด้านสิ่งแวดล้อมและสังคมไม่ใช่แค่เพื่อเป็นพลเมืองที่ดี แต่เพื่อเป็นตัวบ่งชี้ในการส่งมอบผลตอบแทนที่ได้รับในระยะยาว" Josh McHutchison กรรมการผู้จัดการของ Lendlease Investment Management Australia กล่าว “สภาพการเป็นอยู่คือหนึ่งในปัจจัยที่ผลักดันการสร้างเขตที่ดีที่สุดที่ผู้คนอยากทำงาน และผู้เช่าของเราเห็นสุขภาพเป็นวิธีการดึงดูดและรักษาคนที่ดีที่สุด”

“พื้นที่ที่เราอาศัย ทำงาน เล่น เรียนรู้ และพักผ่อนมีผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของเรา  การออกแบบ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่เข้ามามีส่วนสำคัญในการทำงานของเราทุกวัน” Susan Farris รองประธานฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนและการสื่อสารองค์กรที่เมืองชอว์กล่าว "ความมุ่งมั่นของเราในการออกแบบ Cradle to Cradle ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาเป็นจุดสนใจที่สำคัญของเรา การมีส่วนร่วมใน WELL Portfolio เป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความมุ่งมั่นของเราต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของมนุษย์ผ่านทางสภาพแวดล้อมที่สร้างขึ้น  เช่นเดียวกับลูกค้าจำนวนมากของเรา เราตระหนักถึงโอกาสที่จะช่วยให้ผู้คนเจริญเติบโตและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ผ่านพื้นที่ทำงานที่ปลอดภัยและมีสุขภาพดีที่เรามีให้แก่พนักงานของเรา“ Farris กล่าวต่อ

เกี่ยวกับ the International WELL Building Institute

International WELL Building Institute (IWBI) เป็นผู้นำการเคลื่อนไหวทั่วโลกในการแปลงอาคารและชุมชนให้ผู้คนได้เจริญเติบโต  โครงการริเริ่ม WELL v2 เป็นหนึ่งในรุ่นที่เปิดตัวจาก WELL Building Standard ยอดนิยม พร้อมกับโครงการนำร่อง WELL Community Standard ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับเขตที่กำหนดมาตรฐานระดับโลกใหม่สำหรับชุมชนที่มีสุขภาพดี  WELL มุ่งเน้นวิธีการที่สิ่งปลูกสร้างและชุมชน และทุกสิ่งทุกอย่างในพื้นที่เหล่านี้สามารถปรับปรุงความสะดวกสบายของเรา ผลักดันทางเลือกที่ดีกว่า และเสริมสร้าง แทนที่จะขัดขวาง สุขภาพและความเป็นอยู่ของเรา  IWBI รวบรวมและระดมพลเมืองด้านสุขภาพผ่านการจัดการของข้อมูลประจำตัว WELL AP การแสวงหาการวิจัยที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาทรัพยากรทางการศึกษา และการสนับสนุนนโยบายที่ส่งเสริมสุขภาพและความเป็นอยู่ทุกแห่ง

สามารถชมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WELL ได้ที่นี่.

ดูเวอร์ชั่นต้นฉบับได้ที่ businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180925006028/en/

ติดต่อสำหรับสื่อ:

Jamie Matos

516.941.7176

jamie.matos@wellcertified.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!