Category: General News Logo
Posted Aug 22, 2018 20:34 (GMT +7)


22nd Century ได้รับคำสั่งซื้อบุหรี่ SPECTRUM® ซึ่งอยู่ระหว่างวิจัยภายใต้รัฐบาลสหรัฐฯ จำนวน 3.6 ล้านชิ้น

ปริมาณนิโคตินที่ต่ำมากจะช่วยลดการทำให้เสพติดบุหรี่

คลาเรนซ์, นิวยอร์ก--(BUSINESS WIRE)--21 สิงหาคม 2561

22nd Century Group, Inc. (NYSE American: XXII) บริษัทด้านเทคโนโลยีชีวภาพพืชที่มุ่งเน้นการลดอันตรายจากยาสูบและการผลิตยาสูบที่มีปริมาณนิโคตินต่ำ ประกาศในวันนี้ว่าสถาบันแห่งชาติว่าด้วยการใช้ยาเสพติด (NIDA) องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) และนักวิจัยด้านสาธารณะสุข ได้ยื่นข้อมูลใหม่เกี่ยวกับปริมาณที่มีนัยสำคัญในบุหรี่ SPECTRUM® ซึ่งอยู่ระหว่างกานวิจัยภายใต้กรรมสิทธิ์ของ 22nd Century และด้วยการร่วมมือกันระหว่าง NIDA, FDA, และองค์กรอื่น ๆ RTI International ได้สั่งบุหรี่ SPECTRUM® ซึ่งอยู่ระหว่างการวิจัยจาก 22nd Century จำนวน 3.6 ล้านชิ้น

การสั่งซื้อบุหรี่ SPECTRUM® ครั้งล่าสุดของ RTI เกิดขึ้นทันทีหลังจากสิ้นสุดช่วงรับฟังความคิดเห็นสาธารณะของ FDA เกี่ยวกับข้อสังเกตล่วงหน้าต่อร่างกฎหมายที่เสนอ หรือ Advanced Notice of Proposed Rulemaking (ANPRM) ของ FDA เพื่อออกกฎหมายที่จะกำหนดให้บุหรี่ทุกชนิดที่วางจำหน่ายในสหรัฐอเมริกามีส่วนผสมของนิโคตินน้อยที่สุดหรือในระดับที่ไม่สามารถทำให้ติดได้ ขณะเดียวกัน ในระหว่างการดำเนินการออกกฎหมายของ FDA นั้น 22nd Century ได้ปรับปรุงเอกสารขอขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีการดัดแปลงความเสี่ยง (MRTP) เพื่อให้บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในบุหรี่ที่มีปริมาณนิโคตินต่ำมาก (VLNC) ที่ชื่อ “BRAND A” โดย 22nd Century จะยื่นเอกสารภายในสิ้นปีนี้

กระบวนการออกข้อบังคับในการลดปริมารของสารนิโคตินตามแผนของ FDA สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานของ 22nd Century ในการพัฒนามาตรฐานของผลิตภัณฑ์บุหรี่ที่มีปริมาณนิโคตินต่ำมาก ซึ่งจะเปลี่ยนอุตสาหกรรมยาสูบของสหรัฐฯ ไปตลอด บุหรี่ที่มีส่วนผสมของมีนิโคตินในประมาณที่ต่ำมากจะทำให้ผู้สูบบุหรี่ทุกประเภทติดบุหรี่น้อยลง

ด้วยปริมาณนิโคติดที่มีน้อยกว่าในยาสูบทั่วไปซึ่งจำหน่ายโดย Altria (MO), Reynolds American ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ British American Tobacco (BATS.L) และบริษัทยาสูบ “รายใหญ่” เจ้าอื่น ๆ ถึง 95% บุหรี่ VLNC จาก 22nd Century อาจกลายเป็นบุหรี่แบบเผ้าไหม้ได้ยี่ห้อแรกที่ได้รับอนุญาตโดย FDA ให้เป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีการดัดแปลงความเสี่ยง

ปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์อิสระอยู่ระหว่างทำการศึกษาทางคลินิกกว่า 24 ชิ้น เกี่ยวกับบุหรี่ SPECTRUM® ที่วิจัยภายใต้กรรมสิทธิ์ของ 22nd Century หลังจากมีการศึกษาทางคลินิกหลายชิ้น ซึ่งได้ศึกษาเกี่ยวกับการใช้บุหรี่ VLNC ของผู้สูบบุหรี่ในวงกว้าง (Donny, et al., Hatsukami, et al., Mercincavage, et al.) นักวิจัยได้ทำการศึกษาการใช้งานและผลกระทบของบุหรี่ VLNC กับประชากรในวงแคบและมีความเปราะบางในสังคม ได้แก่ เยาวชน ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่ามีอาการสมาธิสั้น ผู้ป่วยที่มีความผิดปกติทางด้านอารมณ์และอาการวิตกกังวล ผู้สูบบุหรี่ที่มีอากาศของโรคจิตเภท และอื่น ๆ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาอิสระเหล่านี้จะถูกนำไปรวมกับองค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาทางคลินิกที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเกี่ยวกับผลกระทบจากบุหรี่ VLNC ในด้านสาธารณะสุข

“ที่ผ่านมา บุหรี่ SPECTRUM® ที่วิจัยภายใต้กรรมสิทธิ์ของ 22nd Century เป็นหมุดที่ยึดการสนุบสนุนด้านวิทยาศาสตร์สำหรับทั้งความพยายามของ FDA ที่จะลดปริมาณนิโคตินในบุหรี่ให้ได้มากที่สุด และการขอขึ้นทะเบียนเป็นผลิตภัณฑ์ยาสูบที่มีการดัดแปลงความเสี่ยงของบุหรี่ VLNC โดย 22nd Century ไว้ด้วยกัน และจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไป” นาย Henry Sicignano III ประธานและประธานกรรมการบริหาร แห่ง 22nd Century Group อธิบาย “ปัจจุบัน บุหรี่ VLN™ SPECTRUM® เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณะสุข ในฐานะต้นแบบของบุหรี่ ทั้งหมด ในอนาคต… และข้อเสนอของ 22nd Century ที่จะอนุญาตให้บริษัทที่สนใจสามารถเข้าถึงเทคโนโลยียาสูบในกรรมสิทธิ์ของเราทั้งหมดได้นั้น ย่อมหมายถึงผู้สูบบุหรี่ทั่วโลกที่ต้องการลดอาการเสพติดบุหรี่ของพวกเขาจะสามารถเข้าถึงบุหรี่ VLN™ ได้ ในเร็ว ๆ นี้”

เกี่ยวกับ SPECTRUM®

22nd Century ได้พัฒนา SPECTRUM® ร่วมกับนักวิจัยอิสระและเจ้าหน้าที่จากสถาบันแห่งชาติว่าด้วยการใช้ยาเสพติด (NIDA) องค์การอาหารและยาแห่งสหรัฐอเมริกา (FDA) สถาบันมะเร็งแห่งชาติ (NCI) และศูนย์ควบคุมและป้องกันโรค (CDC) ผลิตภัณฑ์หลักของ SPECTRUM® ผลิตโดย 22nd Century ด้วยขั้นตอนที่มีความแตกต่าง และมีบุหรี่ที่มีปริมาณนิโคตินต่างกันออกไปกว่า 50 แบบ จากที่มีปริมาณนิโคตินต่ำมาก (มีปริมาณน้อยกว่ายาสูบที่ผสมอยู่ในบุหรี่แบรนด์ทั่วไป 97%) จนถึงสูงมาก SPECTRUM® มีบุหรี่ทั้งแบบทั่วไปและแบบเมนทอล 24 แบบ และมีระดับนิโคตินที่แตกต่างกันออกไป 8 ระดับ

เกี่ยวกับ 22nd Century Group, Inc.

22nd Century คือบริษัทเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชซึ่งมุ่งเน้นทางด้านเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถเพิ่มหรือลดระดับนิโคตินในพืชยาสูบและระดับของแคนนาบินอยด์ในต้นกัญชงและต้นกัญชาผ่านทางพันธุวิศวกรรมและการปรับปรุงพันธุ์พืช พันธกิจหลักของบริษัทด้านยาสูบคือการลดอันตรายที่เกิดจากการสูบบุหรี่ ขณะที่ภารกิจหลักของบริษัทด้านกัญชงและกัญชาคือการพัฒนาสายพันธุ์กัญชงที่เป็นกรรมสิทธิ์สำหรับพัฒนายาและพืชผลทางการเกษตรใหม่ ๆ

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.xxiicentury.com และ www.botanicalgenetics.com

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า: ข่าวประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวกับการคาดการณ์ ซึ่งรวมถึงแถลงการณ์ทั้งหมดที่ไม่ใช่คำแถลงข้อเท็จจริงในอดีต เกี่ยวกับเจตนา ความเชื่อ หรือความคาดหวังในปัจจุบันของกลุ่ม 22nd Century, Inc. หรือเจ้าหน้าที่ของบริษัท เกี่ยวกับเนื้อหาของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการคาดการณ์รายได้ในอนาคตของเรา คำว่า "อาจ" "อาจจ “จะ" "คาดหวัง" "ประมาณการ" "คาดการณ์" "เชื่อ" "ตั้งใจ" และการแสดงออกที่คล้ายกัน มีวัตถุประสงค์เพื่อระบุข้อความคาดการณ์ล่วงหน้าเท่านั้น เราไม่สามารถรับประกันผลในอนาคต ระดับของกิจกรรมหรือประสิทธิภาพได้ ท่านไม่ควรนำคำแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าเหล่านี้ไปใช้ในการยืนยันใด ๆ ซึ่งแถลงการณ์นี้พูดถึงเฉพาะวันที่แถลงการณ์เท่านั้น ข้อความเหล่านี้ควรได้รับการพิจารณาพร้อมกับแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษรหรือโดยปากเปล่า ซึ่งเราอาจเผยแพร่ในอนาคต นอกจากว่ากำหนดโดยกฎหมายและกฎหมายหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา เราจะไม่แก้ไขแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริง เหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลัง หรือเพื่อสะท้อนถึงการเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น คุณควรศึกษาการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ในรายงานประจำปีของเรา ในส่วนของฟอร์ม 10-K สำหรับปีงบประมาณที่สิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2017 ซึ่งยื่นเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2018 รวมถึงหัวข้อ "ปัจจัยความเสี่ยง" และหัวข้ออื่น ๆ รวมถึงรายงานอื่น ๆ ที่ยื่นต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐฯ ซึ่งเป็นการให้คำแนะนำแก่ผู้มีส่วนได้เสียเกี่ยวกับความเสี่ยงและปัจจัยต่าง ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและกระแสเงินสด หากมีความเสี่ยงหรือความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอย่างน้อยหนึ่งข้อหรือหากสมมติฐานที่ตั้งไว้ไม่ถูกต้อง ผลลัพธ์ที่แท้จริงของเราอาจแตกต่างไปอย่างมากจากที่คาดการณ์หรือคาดคำนวณไว้

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20180821005452/en/

ติดต่อ:

22nd Century Group
James Vail ผู้อำนวยการด้านการสื่อสาร
716-270-1523
jvail@xxiicentury.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.