Logo

Cushman & Wakefield ประกาศปิดการเสนอขายไอพีโอหุ้นสามัญของบริษัท

Category: Real Estate
Posted Aug 7, 2018 09:49 (GMT +7)

ชิคาโก้--(BUSINESS WIRE)--06 สิงหาคม 2018

Cushman & Wakefield plc (“Cushman & Wakefield”) ประกาศในวันนี้ว่าได้ปิดการเสนอขายหุ้นสามัญแก่ประชาชนทั่วไปครั้งแรก หรือ ไอพีโอ จำนวน 45,000,000 หุ้น ที่ราคาหุ้นละ 17.00 ดอลลาร์ ในการเสนอขายหุ้นไอพีโอครั้งนี้ ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ได้ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 6,750,000 หุ้น จาก Cushman & Wakefield ทำให้มีจำนวนหุ้นรวมทั้งหมด 51,750,000 หุ้น โดยหุ้นดังกล่าวจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและทำการซื้อขายภายใต้สัญลักษณ์ "CWK"

Cushman & Wakefield ยังได้ประกาศปิดการลงทุนในหุ้นที่ออกใหม่แก่บุคคลในวงจำกัดโดย Vanke Service (HongKong) Co., Limited ซึ่งเป็นหุ้นสามัญในสัดส่วนร้อยละ 4.9 ของหุ้นสามัญทั้งหมดหลังการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป และการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์อย่างเต็มรูปแบบ

Cushman & Wakefield คาดว่าจะนำเงินสุทธิจากการเสนอขายหุ้นสามัญมาลดภาระหนี้ โดยเฉพาะหนี้สินประเภท second lien เพื่อชำระหนี้ค้างชำระที่มีกําหนดเวลาซึ่งเกี่ยวข้องกับการซื้อ Cassidy Turley และนำเงินสุทธิที่เหลือมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปขององค์กร

Morgan Stanley, J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC และ UBS Investment Bank ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมและตัวแทนของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์สำหรับการเสนอขาย ขณะที่ Barclays Capital Inc., BofA Merrill Lynch, Citigroup Global Markets Inc., Credit Suisse Securities (USA) LLC และ William Blair & Company, L.L.C. ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ร่วมสำหรับการเสนอขาย และ TPG Capital BD, LLC, HSBC Securities (USA) Inc., Credit Agricole Securities (USA) Inc., JMP Securities LLC, China Renaissance Securities (US) Inc., Fifth Third Securities, Inc., Academy Securities, Inc., Loop Capital Markets LLC, Samuel A. Ramirez & Company, Inc., Siebert Cisneros Shank & Co., L.L.C. และ The Williams Capital Group, L.P. ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่ผู้จัดจำหน่ายร่วม

การเสนอขายหุ้นทำโดยใช้หนังสือชี้ชวนที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของใบแจ้งการจดทะเบีย ผู้สนใจสามารถขอสำเนาของหนังสือชี้ชวนที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายได้ที่แผนกหนังสือชี้ชวน Morgan Stanley & Co. LLC ตั้งอยู่ที่ 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, J.P. แผนก Broadridge Financial Solutions  Morgan Securities LLC ตั้งอยู่ที่ 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 อีเมล: prospectus-eq_fi@jpmchase.com แผนกหนังสือชี้ชวน Goldman Sachs & Co. LLC ตั้งอยู่ที่ 200 West Street, New York, NY 10282 หมายเลขโทรศัพท์: (866) 471-2526 หรือ อีเมล: prospectus-ny@ny.email.gs.com และ แผนกหนังสือชี้ชวน UBS Securities LLC ตั้งอยู่ที่ 1285 Avenue of the Americas, New York, NY 10019 หมายเลขโทรศัพท์: 888-827-7275 หรือ อีเมล: olprospectusrequest@ubs.com

แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์เหล่านี้มีผลอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2018 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เอกสารประชาสัมพันธ์นี้จักไม่นำไปสู่การเสนอขาย หรือการชักชวนให้เกิดการเสนอซื้อ และจักไม่มีการขายหลักทรัพย์เหล่านี้ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ที่ข้อเสนอการขายหรือการชักชวนดังกล่าวจะไม่ชอบด้วยกฎหมายก่อนการจดทะเบียนหรือการได้สิทธิตามกฎหมายหลักทรัพย์ในรัฐหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว

เกี่ยวกับ Cushman & Wakefield

Cushman & Wakefield (NYSE: CWK) เป็นบริษัทที่ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับแนวหน้าของโลก ผู้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีความแตกต่างให้กับลูกค้าด้วยการสร้างสรรค์ไอเดียต่าง ๆ ให้เกิดขึ้นจริงสำหรับผู้ครอบของและเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ Cushman & Wakefield เป็นหนึ่งในบริษัทที่ให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุด มีพนักงานทั้งหมด 48,000 คน ทำงานอยู่ในสำนักงานราว 400 แห่งใน 70 ประเทศทั่วโลก ในปี 2017 บริษัทมีรายได้ 6.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จากบริการหลักๆ ในด้านอสังหาริมทรัพย์ การบริหารจัดการโครงการและสิ่งก่อสร้าง การเช่าซื้อ ตลาดทุน การประเมินมูลค่าและบริการอื่นๆ

ข้อควรระวังเกี่ยวกับแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า

ข้อความใด ๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้ ซึ่งไม่ใช่ข้อเท็จจริงในอดีตหรือปัจจุบัน เป็นแถลงการณ์เชิงคาดการณ์ล่วงหน้า แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเป็นการสื่อสารความคาดหวังในปัจจุบันของ Cushman & Wakefield หรือการคาดการณ์เหตุการณ์ในอนาคต แถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับความเสี่ยงที่ไม่อาจทราบได้ ความไม่แน่นอน และปัจจัยอื่น ๆ ที่อาจทำให้ผลลัพธ์ที่แท้จริง ผลการปฏิบัติงาน หรือผลลัพธ์ที่แท้จริงของ Cushman & Wakefield แตกต่างไปอย่างมากจากผลการปฏิบัติงานหรือผลลัพธ์ในอนาคตในแถลงการณ์ที่เป็นการคาดการณ์ล่วงหน้า ความเสี่ยงและความไม่แน่นอนดังกล่าวได้มีการอธิบายไว้ในหัวข้อ “Risk Factors” และ “Cautionary Note Regarding Forward-Looking Statements” ในแบบฟอร์ม S-1 นอกจากจะมีการบังคับโดยกฎหมาย Cushman & Wakefield ไม่จำเป็นต้องเผยแพร่หรือแก้ไขแถลงการณ์คาดการณ์ล่วงหน้าใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์หลังจากวันที่ในเอกสารประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20180806005543/en/

ติดต่อ:

Cushman & Wakefield
Brad Kreiger
+1 312 424 8010
Brad.Kreiger@cushwake.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!