Category: General News Logo
Posted Jul 25, 2018 09:34 (GMT +7)


Azbil แนะนำวาล์วควบคุมพร้อมระบบซีลพันรอบก้านวาล์วที่ปล่อยของเสียในปริมาณต่ำ ช่วยลดการรั่วไหลของ VOC ที่เป็นมลพิษทางอากาศ

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--25 กรกฎาคม 2018

Azbil Corporation (TOKYO:6845)(สำนักงานใหญ่: 2-7-3 มารุโนอุชิ, ชิโยดะ-กุ, โตเกียว / ประธานและประธานบริหาร: Hirozumi Sone) ประกาศว่าได้เริ่มจำหน่ายวาล์วควบคุมที่มาพร้อมระบบซีลพันรอบก้านวาล์ว (gland packing system) ซึ่งปล่อยของเสียในปริมาณต่ำสำหรับลดการรั่วไหลของสารอินทรีย์ไอระเหยง่าย (Volatile Organic Compounds หรือ VOC) ซึ่งเป็นมลพิษทางอากาศ

ระบบซีลพันรอบก้านวาล์วที่ปล่อยของเสียในปริมาณต่ำของ Azbil สามารถลดการรั่วให้ต่ำลงได้ตามที่กำหนดไว้โดย ISO 15848-1:2015* ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากลเพียงมาตรฐานเดียวที่นำมาใช้จัดมาตรฐานของตัวกดอัดซีล (gland) ของวาล์วควบคุมและประสิทธิภาพในการอุดการรั่วไหลของปะเก็น นอกจากนี้ยังผ่านการรับรองมาตรฐาน CC3 ซึ่งมีความทนทานระดับสูงสุดจากองค์กรภายนอก

หลายๆ ประเทศในแต่ละภูมิภาค รวมถึง จีน ไต้หวัน ไทย และสหรัฐอเมริกา ต่างมีข้อบังคับที่จำกัดการปล่อยสาร VOC จากโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสารดังกล่าวเป็นสาเหตุให้เกิดมลพิษทางอากาศ เช่น ฝุ่นพิษขนาดเล็ก (ขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน) และหมอกควันแบบโฟโตเคมิเคิล ข้อบังคับเหล่านี้ทำให้บริษัทต่างๆ ต้องทำการจำกัดการรั่วของ VOC จากวาล์วควบคุมและทำการควบคุมการรั่วของสาร และการใช้วาล์วควบคุมที่มาพร้อมระบบซีลพันรอบก้านวาล์วที่ปล่อยมลพิษต่ำ และผ่านการรับรอง ISO 15848-1 จะช่วยให้บริษัทสามารถผ่านข้อบังคับเหล่านั้นได้ง่ายขึ้น

คุณสมบัติ

1. ผ่านการรับรอง CC3 (มีความทนทานระดับสูงสุด) ภายใต้มาตรฐาน ISO 15848-1:2015

ระบบซีลพันรอบก้านวาล์วที่ปล่อยของเสียในปริมาณต่ำผ่านการทดสอบโดยองค์กรภายนอกชั้นนำ และได้รับการรับรองว่าประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วเป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐาน ISO 15848-1:2015 และมีความทนทานในระดับสูงสุด (ระดับ CC3) ตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐาน ISO การได้มาซึ่งระดับ CC3 นั้น ระบบซีลพันรอบก้านวาล์วที่ปล่อยของเสียต่ำของ Azbil จะต้องควบคุมการรั่วไหลให้ไม่เกินระดับที่ระบุไว้แม้จะผ่านการใช้งานไปแล้ว 100,000 รอบ

2. ยกระดับความปลอดภัยอุตสาหกรรมและการผลิต

ระบบซีลพันรอบก้านวาล์วที่ปล่อยของเสียในปริมาณต่ำสามารถลดการรั่วของของเหลวจากซีลรอบก้านวาล์วของวาล์วควบคุมได้

 • ทำให้ความปลอดภัยของอุตสาหกรรมดีขึ้นในบริเวณที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์เกิดขึ้น หรือบริเวณที่มีการรั่วไหลของของเหลวที่ทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตา
 • การลดการรั่วไหลของของเหลวที่ใช้ในกระบวนการผลิตพลังงานหรือผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้กระบวนการผลิตดีขึ้น

3. รอบการบำรุงรักษาที่นานขึ้น

ระบบซีลพันรอบก้านวาล์วแบบ live-loaded ใช้สปริง Belleville เพื่ออัดแรงไปยังซีลที่พันรอบก้านวาล์วได้อย่างต่อเนื่องและในระดับที่เหมาะสม รวมถึงป้องกันไม่ให้ตัวกดอัดซีลหย่อน ระบบนี้จะมีประสิทธิภาพเป็นพิเศษเมื่อนำไปใช้กับวาล์วควบคุมที่มีแนวโน้มที่จะเกิดการรั่ว เช่น วาล์วควบคุมความถี่ หรือวาล์วควบคุมวัฏจักรในเทอร์โมไดนามิกส์แบบร้อนสลับเย็น

* ISO 15848-1: “วาล์วอุตสาหกรรม – การวัด การทดสอบ และกระบวนการรับรองสำหรับการรั่วไหลแบบฟุ้งกระจาย – ส่วนที่ 1: ระบบการจัดระดับและกระบวนการรับรองสำหรับการทดสอบวาล์วแต่ละประเภท”

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.comhttp://www.businesswire.com/cgi-bin/mmg.cgi?eid=51838531&lang=en

เนื้อหาใจความในภาษาต้นฉบับของข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้เป็นฉบับที่เชื่อถือได้และเป็นทางการ การแปลต้นฉบับนี้จึงมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกเท่านั้น และควรนำไปเทียบเคียงอ้างอิงกับเนื้อหาในภาษาต้นฉบับ ซึ่งเป็นฉบับเดียวที่มีผลทางกฎหมาย

ติดต่อ:

Azbil Corporation
Seiichi Ota, 81-3-6810-1006
ฝ่ายวางแผนองค์กร
publicity@azbil.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.