Logo

องค์การพลังงานโลกเตือนระบบพลังงานยังห่างไกลจากความยั่งยืน

Category: Energy
Posted Dec 13, 2012 10:18 (GMT +7)

"
โดฮา, กาตาร์--(บิสิเนส ไวร์)--2 ธ.ค. 2555
ดัชนีความยั่งยืนด้านพลังงานประจำปีขององค์การพลังงานโลก (WEC) ระบุว่า จากการประเมินประเทศต่างๆกว่า 90 ประเทศพบว่าเกือบทั้งหมดยังคงห่างไกลจากการใช้ระบบพลังงานที่ยั่งยืนเต็มรูปแบบ
ดัชนีดังกล่าวได้รับการเปิดเผยในการประชุม COP-18 ที่โดฮา และเป็นส่วนหนึ่งในรายงาน World Energy Trilemma ประจำปี 2555 ของ WEC ที่ใช้ชื่อว่า ?Time to get real ? the case for sustainable energy policy? ซึ่งมีการจัดอันดับประเทศต่างๆตามสมรรถภาพด้านพลังงานและสภาพอากาศ จากการศึกษาพบว่าเกือบทุกประเทศยังคงไม่สามารถสร้างสมดุลระหว่างแรงกดดันต่างๆซึ่ง WEC เรียกว่า ?ไตรวิกฤตด้านพลังงาน? ได้
การศึกษาครั้งนี้ยังมีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้นำอุตสาหกรรมโลกของ WEC ถึงสิ่งที่พวกเขาต้องการจากบรรดาผู้มีอำนาจในการกำหนดนโยบาย เพื่อนำพลังงานที่ยังยืนมาสู่ประชากร 7 พันล้านคนทั่วโลก
โจน แมคนาฟตัน (Joan MacNaughton) ประธานบริหารการศึกษาครั้งนี้ กล่าวว่า
?ท้ายที่สุดแล้วภาคธุรกิจเป็นกลุ่มที่เข้าใจมากที่สุดว่าต้องปฏิบัติอย่างไรและใครจะเป็นผู้ตัดสินใจเกี่ยวกับการลงทุนสำคัญๆ ขณะนี้เรากำลังขอให้รัฐบาลหลายๆประเทศศึกษารายงานนี้และร่วมมือกับภาคธุรกิจเพื่อร่างนโยบายที่ชัดเจน โปร่งใส และสอดคล้องกัน ซึ่งจะให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ?
คำแนะนำจากผู้นำอุตสาหกรรมจะถูกนำไปแบ่งปันกับบรรดารัฐมนตรีและผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายของ WEC ร่วมกับคำแนะนำอื่นๆเกี่ยวกับระบบพลังงานที่มีความยั่งยืนมากขึ้น ในการประชุมพลังงานโลก 2556 ที่เกาหลีใต้
มาร์ก ร็อบสัน (Mark Robson) หุ้นส่วนบริษัท Oliver Wyman และหุ้นส่วนของการศึกษานี้ กล่าวว่า
?การลงทุนของภาคเอกชนในโครงการลดการปล่อยคาร์บอนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานกำลังขนาดแคลนอย่างหนัก เราสามารถเติมเต็มความขาดแคลนนี้ได้ แต่ตอนนี้ยังขาดโอกาส รายงานของเราระบุชัดเจนว่า ภาคอุตสาหกรรมต้องการให้ผู้มีอำนาจกำหนดนโยบายรับประกันว่าสิ่งที่พวกเขาลงทุนไปจะไม่สูญเปล่าเพราะการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่างๆ ดังนั้นผู้กำหนดนโยบายต้องสร้างสรรค์นโยบายที่มั่นคงในระยะยาวและสอดคล้องกับนโยบายอื่นๆ?
ดัชนีความยั่งยืนด้านพลังงานของ WEC ได้จากการวิเคราะห์ปัจจัยบ่งชี้ต่างๆ 22 ปัจจัย ซึ่งผลปรากฏว่าประเทศที่ทำผลงานได้ดีที่สุด 10 อันดับแรกในปี 2555 คือสวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ แคนาดา นอร์เวย์ ฟินแลนด์ นิวซีแลนด์ เดนมาร์ก ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส และออสเตรีย ตามลำดับ อย่างไรก็ตาม แม้แต่ประเทศที่ทำผลงานได้ดีก็ยังเผชิญปัญหามากมาย และหลายประเทศที่กำลังดำเนินการพัฒนาในแต่ละขั้นตอนก็จะเผชิญปัญหาแตกต่างกัน
ปิแอร์ กาดอนเนกซ์ (Pierre Gadonneix) ประธาน WEC กล่าวว่า
?ทุกประเทศต่างเผชิญปัญหาระหว่างการเปลี่ยนผ่านไปใช้ระบบพลังงานที่ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเป็นธรรมกว่าเดิม หากเราอยากให้ทุกคนได้ใช้พลังงานที่ยั่งยืน เราต้องยอมรับความจริงข้อนี้?
สามารถดาวน์โหลดรายงานและวิดีโอได้ที่ www.worldenergy.org
ติดต่อ:
สจวร์ต นีล (Stuart Neil)
ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสาร
อีเมล: neil@worldenergy.org
โทร: (+44)7879998261"

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!