Category: General News Logo
Posted Jul 18, 2018 11:34 (GMT +7)


APO ใช้แนวทางการคาดการณ์อนาคตเชิงกลยุทธ์เพื่อทำให้ประเทศสมาชิกมีความพร้อมต่ออนาคต

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--18 กรกฎาคม 2018

เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศสมาชิกสามารถนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม ภาครัฐ และภาคบริการ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแบบองค์รวม องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย (APO) ได้ใช้วิธีการและวิธีปฏิบัติที่ใช้วิธีการคาดการณ์เป็นหลัก เพื่อช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถในอนาคต และกรอบการผลิตแห่งชาติ

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณลักษณะแบบมัลติมีเดีย สามารถดูฉบับเต็มได้ที่นี่:https://www.businesswire.com/news/home/20180711005920/en/

APO Secretary-General Dr. Santhi Kanoktanaporn delivering welcome remarks at the Sustainable Product ...

เลขาธิการ APO ดร. สนธิ กนกธนาพร กล่าวต้อนรับในงาน Sustainable Productivity Summit 2018 ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2018. (รูปภาพ: Business Wire)

ในการประชุม APO Sustainable Productivity Summit, ครั้งแรก ดร. สันติ กนกธนาพร เลขาธิการ กล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้เกิดความท้าทายหลายประการทั่วโลก จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ไปสู่วิกฤติการณ์ด้านอาหาร พลังงานน้ำ ตลาดการเงินและเศรษฐกิจโลก "ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวยังทำให้เกิดการพัฒนาและความมั่งคั่งที่มากขึ้นในโลกนี้ ศูนย์กลางของเรื่องราวการเปลี่ยนแปลงนี้คือการผลิตอย่างมีศักยภาพ ในรูปแบบของแนวคิดใหม่ เทคโนโลยีและทักษะที่ขับเคลื่อนการเติบโต การผลิตอย่างมีศักยภาพจะยังคงเป็นหัวใจสำคัญของการเติบโตในอนาคตต่อไป "

เลขาธิการขององค์การรายงานว่า APO ได้จัดตั้งทีมฟิวเจอร์สและเริ่มใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อระบุแนวโน้มทั่วโลกที่เกิดขึ้นใหม่และแรงผลักดันในการพัฒนาโครงการที่นอกจากจะส่งเสริมการผลิตที่มีศักยภาพแล้ว ยังผลิตอย่างยั่งยืนอีกด้วย "ผู้นำองค์กรและผู้มีอำนาจตัดสินใจในรัฐบาลที่ใช้การตัดสินใจแบบทั่วไปมีความเสี่ยงที่จะถูกทิ้งไว้เบื้องหลัง เราไม่สามารถพึ่งพาเฉพาะโมเดลที่ใช้กันอยู่และคาดว่ามันจะยังคงใช้ได้อย่างดีในช่วงทศวรรษต่อไปจากนี้ "ดร. สันติ กล่าวเตือน

ในการกล่าวเปิดงาน รองประธาน ดร. Minoru Masujima จากสำนักความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศของญี่ปุ่น กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของอินเทอร์เน็ตแห่งสรรพสิ่ง ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ่นยนต์ และ ปัญญาประดิษฐ์ ได้แก้ปัญหาทางสังคมโดยการสร้างนวัตกรรมใหม่เชิงบริการและธุรกิจ "นวัตกรรมดังกล่าวมีส่วนร่วมไม่เพียง แต่ในด้านประสิทธิภาพและการประหยัดแรงงานเท่านั้น แต่ยังเพิ่มศักยภาพในการผลิตด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มใหม่ให้กับสังคม 5.0"

ในการกล่าวปาฐกถาพิเศษของ William D. Eggers กรรมการบริหารของ Deloitte Center for Government กล่าวเน้นว่ารัฐบาลที่ดีนั้นมีส่วนสำคัญในการผลิตอย่างมีศักยภาพของประเทศ "รัฐบาลสามารถยับยั้งหรือช่วยเร่งการเติบโตได้" เขากล่าวเพิ่มเติมว่า "ในยุคของเทคโนโลยีที่เพิ่มขึ้นทวีคูณ รัฐบาลจำเป็นต้องลดช่องว่างที่เพิ่มขึ้นระหว่างภาคเอกชนที่กำลังใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ และเปลี่ยนการทำงานและวิธีการของภาครัฐในปัจจุบัน "

“รัฐบาลต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังพยายามใช้เทคโนโลยี อย่างเช่น ปัญญาประดิษฐ์, เครื่องบินโดรน และยานพาหนะขับเคลื่อนได้เองในรูปแบบที่ปกป้องประชาชน แต่ก็ช่วยให้บริษัทต่าง ๆ สามารถคิดค้นสิ่งใหม่ ๆ ได้ วิธีการที่รัฐบาลควบคุมเทคโนโลยีเหล่านี้จะมีผลกระทบอย่างมากต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยี "เขากล่าวสรุป

หลังจาก การประชุมสุดยอด APO Sustainable Productivity Summit ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวางแผนกลยุทธ์เป็นเวลาสองวันตามมา โดยที่ ผ.อ.จาก APO และหัวหน้าองค์กรผลิตแห่งชาติได้ทบทวนข้อกำหนดเฉพาะและร่างโครงการพัฒนาในอนาคต

วิทยากรในการประชุมสุดยอดครั้งนี้ประกอบด้วย Ryan Janzen ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ TransPod Inc. ที่จะมาพูดเกี่ยวกับผลกระทบของเทคโนโลยีใหม่ ๆ เช่น การขนส่งแบบ hyperloop and tube ดร. Niklas Arvidsson รองศาสตราจารย์ภาควิชาเศรษฐศาสตร์อุตสาหกรรมและการจัดการสถาบัน KTH Royal Institute of Technology จะพูดเกี่ยวกับปัจจัยสำคัญในการพัฒนาสังคมไร้เงินสด Andrew W. Brentano ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท Tiny Farms Inc. จะพูดเกี่ยวกับเกี่ยวกับทางเลือกอื่นในการปลูกพืชแทนการปฏิบัติตามแบบเดิม และ Takeshi Arakawa ผู้จัดการฝ่ายบริหารทีม SST ของแผนกโซลูชันธุรกิจ บริษัทพานาโซนิค จะพูดเกี่ยวกับเมืองสมาร์ทอย่างยั่งยืนและบ้านที่สมาร์ท

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20180711005920/en/

สำหรับการติดต่อขอรายละเอียดFor details contact:

Asian Productivity Organization องค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเชีย

Shubhendu Parth / Yoko Fujimoto, +81-3-3830-0411

ฝ่ายสารสนเทศและประชาสัมพันธ์

sparth@apo-tokyo.org / yfujimoto@apo-tokyo.org

มือถือ: +81-80-4154-7818

แฟกซ์: +81-3-5840-5322

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.