Category: Finance Logo
Posted Jun 12, 2018 17:34 (GMT +7)


กสิกรไทยจับมือธนาคาร BEA หนุนการค้าการลงทุนไทยและฮ่องกง

กรุงเทพมหานคร--(THAI BUSINESS NEWS)--12 มิถุนายน 2561

กสิกรไทย ลงนามความร่วมมือกับ Bank of East Asia (BEA) ธนาคารชั้นนำจากฮ่องกง หวังสร้างความร่วมมือในด้านการค้าการลงทุน  เพื่อสร้างโอกาส เสริมความแข็งแกร่งทางธุรกิจระหว่าง  2 ประเทศ

นายบัณฑูร ล่ำซำ ประธานกรรมการ ธนาคารกสิกรไทย เปิดเผยว่า ฮ่องกงนับเป็นเขตปกครองพิเศษที่เชื่อมโยงระหว่างจีนแผ่นดินใหญ่และประเทศอื่นๆ ที่เข้าร่วมในโครงการ “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative) ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญในการกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ในอนาคต และนโยบาย “ก้าวออกไป” (Going out) ของรัฐบาลจีนที่ได้ส่งเสริมให้นักลงทุนจีนออกไปหาโอกาสทางธุรกิจในต่างประเทศก็จะเป็นการสร้างโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศอีกทางหนึ่ง โดยใน 5 ปีที่ผ่านมา มูลค่าการลงทุนเฉลี่ยของฮ่องกงในไทยอยู่ที่ 700 ล้านดอลล่าร์ต่อปี นอกจากนี้ จากการลงนามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน-ฮ่องกงในปี 2560  ส่งผลให้ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างอาเซียนและฮ่องกงมีความแน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นด้วย

ทั้งนี้ ฮ่องกงถือเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับ 8 ของไทย  จากข้อมูลของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุว่า มูลค่าการค้ารวมในปี 2560 ประมาณ 15,220 ล้านเหรียญสหรัฐฯ ขยายตัวร้อยละ 16.5 โดยไทยส่งออกไปฮ่องกง 12,310 ล้านเหรียญสหรัฐ ของกระทรวงขยายตัวร้อยละ 7.3 และนำเข้า 2,910 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวร้อยละ 82  และข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทยยังพบอีกว่าจำนวนนักท่องเที่ยวฮ่องกงและไทยที่เดินทางไปมาระหว่างกันมีจำนวนทั้งหมด 1.4 ล้านคนในปี 2560

จากข้อมูลการเติบโตทางเศรษฐกิจและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดด้านการค้าระหว่างไทย-ฮ่องกง ดังกล่าวธนาคารกสิกรไทย และ Bank of East Asia (BEA) ธนาคารชั้นนำจากฮ่องกง จึงได้ร่วมลงนามเพื่อขยายความร่วมมือในการมุ่งแสวงหานวัตกรรมด้านผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงิน และให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อการค้าระหว่างประเทศ อันจะสร้างความแข็งแกร่งทางธุรกิจและเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างไทยและฮ่องกงให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา ธนาคารกสิกรไทยได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการการกำกับดูแลภาคธนาคารของจีน (CBRC) ให้จัดตั้งธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่นจดทะเบียนเต็มรูปแบบ โดยมีสำนักงานใหญ่อยู่ ณ เมืองเซินเจิ้น พร้อมเครือข่ายบริการ ได้แก่ สาขาเซินเจิ้น สาขาเฉิงตู สาขาเซี่ยงไฮ้ สาขาฮ่องกง สำนักงานผู้แทน ณ นครปักกิ่ง และสำนักงานผู้แทน ณ เมืองคุนหมิง ซึ่งการได้รับใบอนุญาตให้ตั้งเป็นธนาคารพาณิชย์ท้องถิ่น ทำให้ธนาคารสามารถให้บริการลูกค้าบรรษัทได้อย่างครบวงจร ถือเป็นก้าวสำคัญที่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าบรรษัทและลูกค้าบุคคลของธนาคาร ทั้งที่เป็นลูกค้าคนไทยในฮ่องกง หรือลูกค้าฮ่องกงโดยตรง จึงเชื่อมั่นว่าความร่วมมือกับธนาคาร BEA ธนาคารชั้นนำของฮ่องกงในครั้งนี้ จะนำมาซึ่งโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ และอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้าของทั้งสองธนาคารมากยิ่งขึ้น รวมทั้งยังกระชับความสัมพันธ์ทางธุรกิจของประเทศไทยกับฮ่องกงและจีนให้มากยิ่งขึ้นในอนาคต

ดร.เดวิด เค.พี.ลี ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  Bank of East Asia(BEA) ฮ่องกง เปิดเผยว่า ธนาคาร BEA และธนาคารกสิกรไทยให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงทางธุรกิจระหว่างฮ่องกงและประเทศสมาชิกของสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(ASEAN) ดังนั้น ธนาคารทั้งสองจึงได้ส่งเสริมให้มีการลงทุนโดยตรงจากฮ่องกงสู่ประเทศไทยมากขึ้น

Bank of East Asia (BEA) จัดตั้งขึ้นในปี 2461 ปัจจุบันเป็นกลุ่มให้บริการทางการเงินชั้นนำของฮ่องกงเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่อยู่ในจีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง มาเก๊า ไต้หวัน (Greater China) และประเทศอื่นๆ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 BEA มีสินทรัพย์รวมทั้งสิ้น 103.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ปัจจุบันเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงและเป็นหลักทรัพย์ที่รวมในการคำนวณดัชนีราคาฮั่งเส็งด้วย

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.