Category: Technology Logo
Posted May 24, 2018 11:34 (GMT +7)


Toshiba เปิดตัว H-bridge Driver IC ที่รองรับมอเตอร์แรงดันไฟต่ำขนาด 1.8V และให้กระแสไฟสูงถึง 1.6A

-ตัวควบคุมมอเตอร์ที่ใช้แบตเตอร์รีแห้งเพียงสองก้อน-

โตเกียว--(BUSINESS WIRE)--23 พฤษภาคม 2018

วันนี้ Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation ประกาศเปิดตัว “TC78H651FNG” ไอซีขับมอเตอร์แบบ dual-H-bridge[1] สำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีแปรงถ่าน (DC brushed motors) และสเต็ปมอเตอร์ที่มีแรงดันไฟต่ำ (ขนาด 1.8V) และให้กระแสไฟสูง (ขนาด 1.6A)[2] ซึ่งจำเป็นสำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แรงดันไฟต่ำและทำงานด้วยแบตเตอร์รีแห้ง เช่น อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับบ้าน และยูเอสบี เริ่มจัดส่งตัวอย่างแล้ววันนี้

เอกสารประชาสัมพันธ์นี้ประกอบด้วยมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20180522006519/en/

Toshiba: A dual-H-bridge driver IC "TC78H651FNG" for DC brushed motors and stepping motors that deli ...

Toshiba: Dual-H-bridge driver IC "TC78H651FNG" สำหรับสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีแปรงถ่านและสเต็ปมอเตอร์ที่ใช้แรงดันไฟต่ำ (ขนาด 1.8V) และให้กระแสไฟสูง (ขนาด 1.6A) (รูปภาพ: Business Wire)

เทคโนโลยี IoT มีความก้าวหน้าอย่างมากช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขณะที่มีการใช้เทคโนโลยีไวร์เลสเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ความต้องการอุปกรณ์ที่สามารถควบคุมได้จากระยะไกลผ่านโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อื่นๆ จึงเพิ่มมากขึ้นไปด้วย ส่งผลให้ความสนใจในตัวควบคุมมอเตอร์ที่ใช้แบตเตอร์รี่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

กระแสการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้กระตุ้นให้เกิดความต้องการไอซีขับมอเตอร์ที่สามารถขับเคลื่อนอุปกรณ์ด้วยแรงดันไฟที่ต่ำเพียง 1.8V (0.9V x แบตเตอร์รี 2 ก้อน โดยมีความจุลดลงโดยปล่อยแรงดันไฟเริ่มต้นที่ 1.5 V, 1.2 V เป็นต้นไป)

ปัจจุบัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้รับความนิยมต่างทำงานด้วยไอซีขับมอเตอร์แบบ H-bridge ที่มาพร้อมอุปกรณ์กึ่งตัวนำ (bipolar transistor) ซึ่งทำให้การทำงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างมีเสถียรภาพแม้ใช้แรงดันไฟต่ำ อย่างไรก็ตาม พบว่ามีการจ่ายกระแสไฟจำนวนมาก ซึ่งส่งผลทำให้อายุการใช้งานของแบตเตอร์รี่ลดลง ทำให้สูญเสียกระแสไฟใน IC และทำให้มอเตอร์มีแรงบิดไม่เพียงพอ เมื่อปรับแรงดันไฟให้พอดีกับขนาดของมอเตอร์ก็พบว่าปัญหาเหล่านี้ลดลง

Dual-H-bridge driver IC ตัวใหม่จาก Toshiba ผ่านขั้นตอน DMOS จากผู้เชี่ยวชาญของ Toshiba เพื่อทำให้แบตเตอรี่ของไดรฟ์ที่มีแรงดันไฟต่ำมีอายุการใช้งานที่ยาวนานขึ้น ขณะที่ใช้ระบบการจ่ายไฟที่มีเสถียรภาพและใช้แรงดันไฟต่ำ รวมถึงมีการลดการสูญเสียกระแสไฟที่ IC ผ่านค่าความต้านทานที่ต่ำลง [3] เพื่อทำให้มอเตอร์มีแรงบิดมากขึ้น ผลิตภัณฑ์ใหม่นี้เหมาะสำหรับมอเตอร์ที่ใช้กระแสไฟจากแบตเตอร์รี่แรงดันไฟต่ำ (ขนาด 1.8V ถึง 6.0V)

คุณสมบัติหลัก

(1)

ใช้กระแสไฟต่ำเพื่อยืดอายุการใช้งานของแบตเตอร์รี่

(ICC = 0.6 mA (typ.) ในโหมดใช้งานเมื่อ VM = 3.0V และ Ta = 25°C; ICC = 0 µA (typ.) ในโหมดประหยัดพลังงานเมื่อ VM = 3.0V และ Ta = 25°C)

(2)

ค่าความต้านทานที่ต่ำลงช่วยลดการสูญเสีย IC โดยลดแรงดันไฟที่ไดรฟ์เวอร์ของมอเตอร์และเพิ่มแรงดันไฟให้พอดีกับขนาดของมอเตอร์ อีกทั้งยังช่วยเพิ่มแรงบิดให้กับมอเตอร์

(Ron = 0.25Ω (typ.) (รวมด้านสูงและด้านต่ำเมื่อ VM = 5V and Ta=25°C)

(3)

มีฟังก์ชันการตรวจจับข้อผิดพลาดเพื่อป้องกันกระแสไฟเกินขนาด เครื่องดับเพราะความร้อน และป้องกันไฟตกเพื่อความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์

การใช้งาน

มอเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอร์รีที่มีแรงดันไฟต่ำ (1.8V ถึง 6.0V) อุปกรณ์มือถือ (กล้องถ่ายรูปและปริ้นท์เตอร์พกพา) ที่ใช้แบตเตอร์รี่ลิเธียมไอออนขนาด 3.7V อุปกรณ์ที่ใช้ในครัวเรือนอย่างเช่น เตาแก๊ส มาตรอัจฉริยะ ประตูอัตโนมัติ และของเล่นอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แบตเตอร์รีแห้งขนาด 1.5V และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อด้วยยูเอสบีที่ใช้ไฟขนาด 5V

คุณลักษณะเฉพาะ

ชื่อผลิตภัณฑ์

TC78H651FNG

แรงดันไฟฟ้าของการจ่ายไฟ
(ช่วงการใช้งาน)

1.8V ถึง 6.0V

กระแสไฟขาออก
(จ่ายกระแสไฟฟ้าสูงสุด)

1.6A

จำนวนชาแนลของ H-bridge

2ch

มอเตอร์ขับเคลื่อน

มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีแปรงถ่าน (ขับมอเตอร์ได้สูงสุดสองตัว)
สเต็ปมอเตอร์ชนิดไบพลาร์

ค่าความต้านทานของแหล่งจ่ายไฟ
(รวมด้านสูงและด้านต่ำ)

0.25Ω (typ.) เมื่อ VM = 5.0V และ Ta = 25°C

ฟังก์ชันการตรวจจับ

ตรวจจับข้อผิดพลาดเพื่อป้องกันกระแสไฟเกินขนาด เครื่องดับเพราะความร้อน และป้องกันไฟตก

แพ็คเกจ

TSSOP16 (ขนาด: 5.0 mm x 6.4 mm, pin pitch: 0.65 mm)

อื่นๆ

ฟังก์ชันสแตนบาย: ใช้ไฟ 0μA (typ.)
ฟังก์ชันการควบคุมการซึมผ่าน
รองรับการใช้งานการหมุนของมอเตอร์ในโหมด forward/reverse/stop

เริ่มผลิตเพื่อจำหน่าย

มิถุนายน 2018

หมายเหตุ:

[1] สำหรับใช้ควบคุมการหมุนไปด้านหน้าและหมุนกลับสำหรับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบมีแปรงถ่านและสเต็ปมอเตอร์ ทรานซิสเตอร์และโหลดเป็นรูปตัว H

[2] กระแสไฟในมอเตอร์จะถูกจำกัดโดยขึ้นอยู่กับปัจจัยในการใช้งานอย่างเช่น อุณหภูมิห้องและแหล่งจ่ายไฟ

[3] ส่วนประกอบที่มีความต้านทานเมื่อมีกระแสไฟไหลอยู่ ค่าความต้านทานที่ต่ำลงช่วยลดกระแสไฟที่อาจเสียไปในการขับมอเตอร์และไม่ทำให้เกิดความร้อน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ โปรดเยี่ยมชมที่:
https://toshiba.semicon-storage.com/info/lookup.jsp?pid=TC78H651FNG&region=apc&lang=en

ลูกค้าสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
ฝ่ายขายและการตลาด Mixed Signal IC
โทร: +81-44-548-2826
http://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/contact.html

ข้อมูลในเอกสารนี้ รวมถึงราคาผลิตภัณฑ์และข้อมูลจำเพาะ เนื้อหาด้านการบริการและข้อมูลในการติดต่อเป็นข้อมูลปัจจุบัน ณ วันที่ประกาศ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เกี่ยวกับ Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation

Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation เป็นบริษัทใหม่ที่เต็มไปด้วยพลังและประสบการณ์ นับตั้งแต่แยกตัวออกจากบริษัทเมื่อเดือนกรกฎาคม ปี 2017 เราได้ก้าวสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทผู้นำด้านอุปกรณ์ทั่วไป และได้นำเสนอโซลูชันเกี่ยวกับเซมิคอนดักเตอร์ ระบบ LSIs และ ระบบ HDD อันโดดเด่นให้กับลูกค้าและคู่ค้าทางธุรกิจของเรา

เรามีพนักงานจำนวน 19,000 คนทั่วโลก ซึ่งมีความตั้งใจร่วมกันที่จะเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ของเราให้ถึงระดับสูงสุด และให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับลูกค้า เพื่อส่งเสริมการสร้างสรรค์มูลค่าและตลาดใหม่ๆ ร่วมกัน เราหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มยอดขายต่อปีซึ่งปัจจุบันมีมูลค่ากว่า 700 พันล้านเยน (6 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ให้สูงขึ้น เพื่อสร้างอนาคตที่ดีขึ้นสำหรับทุกคน
ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพวกเราที่ https://toshiba.semicon-storage.com/ap-en/company.html

ดูเวอร์ชันต้นฉบับที่ businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20180522006519/en/

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับสื่อ:
Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation
Chiaki Nagasawa, +81-3-3457-4963
Digital Marketing Department
semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.