Category: General News Logo
Posted Apr 17, 2018 14:34 (GMT +7)


P&G ประกาศเป้าหมายด้านความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมตัวใหม่ ที่มุ่งเน้นการสรรสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดผลกระทบที่ดีบนโลกใบนี้

เป้าหมาย Ambition 2030 ครอบคลุมด้าน แบรนด์  ซัพพลายเชน สังคมและพนักงาน P&G

ซินซินนาติ--(BUSINESS WIRE)—16 เมษายน 2018

บริษัท Procter & Gamble (NYSE: PG) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัท ได้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนปี 2020 หลายเป้าหมายแล้ว และมีแผนเตรียมไว้เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายที่เหลือ พร้อม ๆ ไปกับการกำหนดเป้าหมายใหม่ ๆ สำหรับปี 2030 โดยเป้าหมายใหม่ หรือที่มีชื่อว่า "Ambition 2030 " จะมุ่งสรรสร้างแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าให้กับบริษัทและผู้บริโภค

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับนี้มีคุณลักษณะเป็นมัลติมีเดีย ดูฉบับเต็มได้ที่นี่: https://www.businesswire.com/news/home/20180416005203/en/

P&G has achieved many of its 2020 environmental goals and has plans in place to meet the rest. New, ...

P&G ได้บรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมปี 2020 หลายเป้าหมาย และมีแผนที่จะบรรลุเป้าหมายเหลืออยู่อื่น ๆ โดยได้มีการกำหนดเป้าหมายใหม่ที่ครอบคลุมสำหรับปี 2030 เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้เพื่อสร้างแรงบันดาลใจที่จะทำให้เกิดผลกระทบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมควบคู่ไปกับการสร้างมูลค่าให้กับบริษัทและผู้บริโภค (ภาพ: Business Wire)

นาย David Taylor ประธานกรรมการ และซีอีโอของ P & G กล่าวว่า "เราเชื่อว่า P & G สามารถเป็นแรงขับเคลื่อนและเป็นแรงผลักดันให้เกิดการเติบโตที่ดี และเรากำลังใช้ความคิดที่รอบคอบมากขึ้นเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้บริโภค ผู้บริโภคคาดหวังว่าแบรนด์ที่พวกเขาไว้ใจจะมอบประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมและช่วยแก้ปัญหาที่ซับซ้อนที่สุดที่โลกของเรากำลังเผชิญอยู่ ความเข้าใจของเราเกี่ยวกับผู้บริโภคของเรา 5 พันล้านรายที่ และความสามารถด้านนวัตกรรมของเราทำให้เรามีความสามารถในการสร้างความแตกต่างในเชิงบวกได้"

เป้าหมาย "Ambition 2030" ของ P&G ประกอบด้วย:

 • ด้านแบรนด์: แบรนด์ที่เป็นผู้นำของ P&G 20 แบรนด์ ซึ่งรวมถึง Always, Ariel, Dawn, Fairy, Febreze Head & Shoulders Pantene Pampers และ Tide จะช่วยสร้างแรงบันดาลใจและก่อให้เกิดการบริโภคอย่างรับผิดชอบ โดยการใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถรีไซเคิลหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ 100% ถือเป็นการเปิดตัวนวัตกรรมที่ยั่งยืนมากยิ่งขึ้น พร้อม ๆ ไปกับการสร้างความไว้วางใจผ่านความโปร่งใสและแบ่งปันความรู้ด้านความปลอดภัยของเรา
 • ด้านซัพพลายเชน: ไซต์การผลิตของ P&G จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงครึ่งหนึ่ง และจะซื้อพลังงานทดแทนอย่างเพียงพอเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งานของโรงงานของเรา 100% นอกจากนี้ บริษัท จะจัดหาแหล่งน้ำอย่างน้อย 5 พันล้านลิตรจากแหล่งน้ำหมุนเวียน
 • ด้านสังคม: P&G จะให้กำเนิดพันธมิตรที่ช่วยให้ผู้คนโลกาภิวัตน์และธุรกิจของเราเจริญเติบโตและก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งรวมไปถึงพันธมิตรในการหยุดการแพร่กระจายของพลาสติกลงสู่มหาสมุทร พันธมิตรในการพิทักษ์และปรับปรุงป่า พันธมิตรในการขยายแนวทางในการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย และพันธมิตรในการปกป้องลุ่มน้ำที่สำคัญทั่วโลก
 • พนักงานP&G จะมีส่วนร่วมจัดเตรียมและให้รางวัลแก่พนักงานเพื่อสร้างความคิดและการปฏิบัติอย่างยั่งยืนในการทำงานในแต่ละวัน เราจะให้รางวัลแก่การปฏิบัติงานที่มีความก้าวหน้าและรวมการยอมรับเอาเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป้าหมาย "Ambition 2030" ของ P&G สามารถอ่านได้ ที่นี่

จากการดำเนินงานตามความเป็นผู้นำทางด้านสิ่งแวดล้อมมาตลอดทำให้ P&G ได้บรรลุเป้าหมายด้านความยั่งยืนปี 2020 หลายประการ โดยในด้านสภาพภูมิอากาศ มีการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่ลดลงเหลือ 16% ตั้งแต่ปี 2010 ในด้านน้ำ ได้ลดการใช้น้ำในโรงงานผลิตลงไป 27% นับตั้งแต่ปี 2010 และในด้านของเสีย ก็ประสบความสำเร็จในการผลิตแบบที่ปราศจากของเสียที่ต้องเอาไปฝังกลบในกว่า 80% ของสถานที่ผลิตทั้งหมด

ผลกระทบของความก้าวหน้าของบริษัท สามารถเห็นได้จากตัวอย่างของแบรนด์ต่าง ๆ เช่น Tide purclean ซึ่งรวมเอาส่วนผสมจากชีวภาพมาใช้ และ Head & Shoulders ที่ใช้พลาสติกที่เก็บได้จากชายหาดมาทำบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ยังการเปลี่ยนแปลงด้านการผลิตที่ทำให้โรงงานของเรามีการใช้พลังงานไฟฟ้าจากลมและพลังงานไอน้ำจากชีวมวล และมีนวัตกรรมด้านการวิจัยที่จะช่วยให้สามารถนำพลาสติกหลายตันกลับมาใช้ใหม่ในแต่ละปี ก่อให้เกิดประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมทั้งหมดไม่เฉพาะแต่กับของ P&G

ความก้าวหน้าเหล่านี้ถูกรายงานอยู่ใน 2017 Citizenship Report.

"เป้าหมายปี 2030ของเรา ต้องการที่จะแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ท้าทายที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ได้แก่ ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดและการบริโภคที่เพิ่มขึ้น" Virginie Helias รองประธานฝ่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของโลกของ P&G กล่าว "เรารู้ว่าลำพัง P&G ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด จึงต้องมีการสร้างพันธมิตรและการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างความก้าวหน้าที่มีความหมาย และแบรนด์ของเราจะพัฒนานวัตกรรมที่จะนำการบริโภคที่รับผิดชอบไปสู่อีกระดับ”

“P&G ได้เป็นผู้นำในการผลักดันการพัฒนาอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ของพวกเขาสอดคล้องกับความเชื่อของเราว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จมากขึ้นโดยการสร้างความยั่งยืนให้มากขึ้น เราชื่นชมกรอบ Ambition 2030 ซึ่งมีศักยภาพในการผลักดันผลลัพธ์ในเชิงบวกต่อผู้ถือหุ้น สภาพแวดล้อมและสังคม ทั่วโลก " Peter Bakker ประธานและซีอีโอของสภาธุรกิจโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ World Business Council for Sustainable Development กล่าว

เกี่ยวกับ ความพยายามด้านพลเมืองของ P&G

ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมเป็นส่วนหนึ่งของการมุ่งเน้นในความสำคัญด้านพลเมืองของ P&G ควบคู่ไปกับจริยธรรมและความรับผิดชอบต่อสังคม ผลกระทบของชุมชน ความเท่าเทียมทางเพศและความหลากหลายและสังคมที่ครอบคลุมทั่วถึง โครงการด้านพลเมืองของบริษัทสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติเพื่อยุติความยากจนปกป้องโลก ไปพร้อม ๆ กับการ สร้างความมั่งคั่งให้กับทุกคน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความพยายามด้านพลเมืองของ P&G สามารถอ่านรายงานเกี่ยวกับพลเมือง 2017 ได้ ที่นี่

เกี่ยวกับ Procter & Gamble

P & G ให้บริการผู้บริโภคทั่วโลกด้วยการสร้างแบรนด์หลากหลายที่แข็งแกร่ง มีคุณภาพ และเป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงที่สุดของโลก อันได้ได้แก่ Always®, Ambi Pur®, Ariel®, Bounty®, Charmin®, Crest®, Dawn®, Downy®, Fairy®, Febreze ®, Gain®, Gillette®, Head & Shoulders®, Lenor®, Olay®, Oral-B®, Pampers®, Pantene®, SK-II®, Tide®, Vicks® และ Whisper® ชุมชน P & G มีการดำเนินงานในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก กรุณาเยี่ยมชม http://ww.pg.com  เพื่อรับข่าวสารล่าสุดและข้อมูลเกี่ยวกับ P & G และแบรนด์ต่าง ๆ

ดูเวอร์ชันต้นฉบับบน businesswire.comhttps://www.businesswire.com/news/home/20180416005203/en/

ติดต่อ:

P&G Company Communications
Julie deSylva, 513-780-0006
Desylva.j@pg.com

Distribute your news release with us

 • Print

  unique advertising solution

  Our media lists include news desks at all leading Thai and English-language dailies.

 • Radio & TV

  reliable platform

  We deliver your news to leading Thai radio stations and TV channels.

 • Internet Sites

  cloud computing

  All releases are submitted to Internet news sites, including several with guaranteed pickup.

Our Self-Serve News Release Couldn't Be Simpler

Our streamlined online process makes it simple and fast to submit your news to the Thai media. Once registered, just enter or copy your text into our submission form and you'll see an instant preview with our fee based on the word count, translation, and any attached image. To confirm submission, hit Enter to be taken to our payment processor. Once payment is approved, your release passes automatically to our news desk for translation and dissemination by our skilled and experienced team. You'll be kept informed at each step of the process.